FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux on vuonna 2003 toimintansa aloittanut käytettyihin autoihin erikoistunut autokauppa hintatietoisille kuluttajille.

Kamux keskittyy 100-prosenttisesti käytettyjen autojen kauppaan. Yhtiö on luonut siihen kuluttajalähtöisen asiakaspalvelukonseptin ja liiketoimintamallin, jonka olennaisena osana ovat autokauppaan integroidut palvelut. Kamux panostaa asiakaskokemukseen ja kuluttajia kiinnostavaan kilpailukykyiseen hinnoitteluun. Toiminnassa keskeistä on ammattimainen hankinta ja myynti, nopea varastonkierto, alhaiset kiinteät kustannukset ja integroidut palvelut.
Käytettyjen autojen markkina Euroopassa on noin kolme kertaa suurempi kuin uusien autojen markkina. Käytettyjen autojen markkinan ominaispiirteitä ovat vakaus talouden suhdannevaihteluissa ja markkinoiden hajanaisuus.
Kamuxilla on vahvan, kannattavan kasvun historia. Kamuxin laajentuminen on perustunut yksinomaan orgaaniseen kasvuun. Kamux on Suomen johtava käytettyjen autojen kauppias ja Ruotsissa se kuuluu kymmenen suurimman joukkoon myytyjen autojen lukumäärällä mitattuna. Kamux näkee, että asiakaslähtöinen toimintamalli ja laajan käytettyjen autojen valikoiman tarjoaminen kilpailukykyisin hinnoin tarjoaa yhtiölle paljon kasvumahdollisuuksia Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa.

Kamuxilla on 34 Kamuxin myymälää Suomessa, 9 myymälää Ruotsissa, ja Saksan ensimmäinen Kamux Hampurin kupeessa Elmshornissa avautui joulukuussa 2015. Kamux on myynyt perustamisensa jälkeen yli 110 000 käytettyä autoa. Vuonna 2015 Kamux myi 28 515 autoa, ja sen liikevaihto oli liki 310 miljoonaa. Kamuxin palveluksessa oli keskimäärin 271 työntekijää vuonna 2015. Yrityksen perustaja Juha Kalliokoski toimii kansainvälistyneen Kamux-konsernin toimitusjohtajana.