FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj: Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

24.08.2017

Kamux Oyj                     Puolivuosikatsaus            24.8.2017 klo 13:00

Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti

Toinen vuosineljännes lyhyesti

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 6,7 % ja oli 9 882 autoa (4-6/2016: 9 258)

– Liikevaihto kasvoi 5,7 % ja oli 109,2 milj. euroa (103,3)

– Bruttokate kasvoi 4,4 % ja oli 13,0 milj. euroa (12,4) eli 11,9 % (12,0) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto laski 6,2 % ja oli 4,5 milj. euroa (4,8) eli 4,1 % (4,6) liikevaihdosta

– Liikevoitto laski 13,5 % ja oli 3,5 milj. euroa (4,0) eli 3,2 % (3,9) liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,08)

– Ruotsin liikevoitto kasvoi 0,0 milj. euroon (-0,2) eli 0,2 % (-1,1) liikevaihdosta

– Toukokuussa 2017 Kamux listautui Nasdaq Helsingin pörssilistalle


Tammikesäkuu lyhyesti

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 10,1 % ja oli 19 580 autoa (1-6/2016: 17 781)

– Liikevaihto kasvoi 9,0 % ja oli 218,4 milj. euroa (200,3)

– Bruttokate kasvoi 4,9 % ja oli 25,5 milj. euroa (24,3) eli 11,7 % (12,2) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto laski 0,6 % ja oli 9,1 milj. euroa (9,2) eli 4,2 % (4,6) liikevaihdosta

– Liikevoitto laski 13,5 % ja oli 6,9 milj. euroa (8,0) eli 3,2 % (4,0) liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,15)

 

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

”Kamux jatkoi strategiansa mukaista kannattavaa kasvua ja kansainvälistymistä toisella neljänneksellä. Erityisen iloinen olen Ruotsin segmentin kehityksestä, joka kääntyi positiiviseksi toisella neljänneksellä. Ruotsissa keskityimme alkuvuonna liiketoimintaprosessiemme edelleen kehittämiseen ja segmentin positiivinen kehitys toisen neljänneksen aikana osoittaa, että toimenpiteemme ovat olleet tehokkaita ja Ruotsin suunta on oikea.

Saksan kasvu jatkui erittäin vahvana toisella vuosineljänneksellä mikä todistaa konseptimme toimivuuden myös Saksan käytettyjen autojen markkinassa. Saksassa keskityimme edelleen Kamuxin toimintatavan jalkauttamiseen.

Toimintaympäristömme Suomessa oli alkuvuonna haasteellinen. Tähän vaikutti liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman tieliikenneselvityksen aiheuttama epävarmuus sekä varastojen kasvu, joka painoi hintoja alas. Toimintaympäristön haasteet huomioon ottaen Suomen toisen vuosineljänneksen kehitys oli tyydyttävää. Integroitujen palvelujen tuotto jatkoi kasvuaan toisella neljänneksellä.

Jatkoimme toisen neljänneksen aikana edelleen myymäläverkostomme laajentamista. Toukokuussa avasimme Espoon Koskelossa ja Iisalmessa uudet liikkeet. Kesäkuussa avasimme Ruotsissa Örebron liikkeen laajennusosan. Jatkamme loppuvuonna myös organisaatiomme vahvistamista edelleen erityisesti digitaalisen markkinoinnin sekä kansainvälistymisen osa-alueilla.

Toisen vuosineljänneksen merkittävä tapahtuma oli Kamuxin listautuminen toukokuussa Helsingin pörssin päämarkkinalle. Listautumisen tavoitteena oli tukea Kamuxin kasvustrategiaa ja kansainvälistymistä sekä lisätä Kamuxin näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla. Tavoitteemme on tulla alan johtavaksi toimijaksi Euroopassa, ja listautuminen tukee Kamuxia tällä matkalla.”

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen vähintään 700 milj. euroon vuonna 2019, 4-5 prosentin liikevoittomarginaali vuonna 2019 ja vähintään 5 prosentin liikevoittomarginaali pitkällä aikavälillä.

Avainluvut

milj. euroa 4-6/

2017
4-6/

2016
Muutos, % 1-6/

2017
1-6/

2016
Muutos, % 1-12/

2016
Liikevaihto 109,2 103,3 5,7 % 218,4 200,3 9,0 % 404,8
Bruttokate 13,0 12,4 4,4 % 25,5 24,3 4,9 % 49,2
osuus liikevaihdosta, % 11,9 % 12,0 %   11,7 % 12,2 %   12,2 %
Liikevoitto (EBIT) 3,5 4,0 -13,5 % 6,9 8,0 -13,5 % 15,7
osuus liikevaihdosta, % 3,2 % 3,9 %   3,2 % 4,0 %   3,9 %
Oikaistu liikevoitto* 4,5 4,8 -6,2 % 9,1 9,2 -0,6 % 18,0
osuus liikevaihdosta, % 4,1 % 4,6 %   4,2 % 4,6 %   4,4 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 5,6 4,9 14,4 % 11,0 9,0 21,9 % 19,3
osuus liikevaihdosta, % 5,1 % 4,7 %   5,0 % 4,5 %   4,8 %
Myytyjen autojen lukumäärä 9 882 9 258 6,7 % 19 580 17 781 10,1 % 36 290
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 314 1 344 -2,2 % 1 304 1 369 -4,8 % 1 357
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % -11,6 % 26,9 %   -9,3 % 26,8 %   12,2 %
Nettovelka       11,8 25,9 -54,6 % 30,9
Vaihto-omaisuus       52,6 41,6 26,4 % 47,9
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää       46,0 39,0 18,0 % 43,1
Investoinnit 0,2 0,4 -46,7 % 0,6 0,6 -2,4 % 2,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana       407 356 14,3 % 343
Oman pääoman tuotto (ROE), %       26,1 % 56,9 %   43,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %       16,1 % 25,6 %   22,5 %
Omavaraisuusaste, %       53,7 % 35,9 %   36,9 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,06 0,08 -18,7 % 0,13 0,15 -14,9 % 0,29

 

* Liikevoitto oikaistuna listautumiseen liittyvillä kuluilla, strategiseen suunnitteluun, strategian toteuttamiseen ja maantieteelliseen laajentumiseen liittyvillä erityiserillä, yhteensä 1,0 milj. euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä (4-6/2016: 0,8 milj. euroa) ja yhteensä 2,2 milj. euroa 1-6/2017 (1-6/2016: 1,2 milj. euroa).

Tulosjulkistukset 2017

Kamux julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2017 torstaina 23.11.

Puhelinkokous puolivuosikatsaukseen liittyen

Kamux järjestää puhelinkokouksen puolivuosikatsaukseen liittyen tänään 24.8.2017 kello 14:30. Puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Tapio Arimo. Osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen kokouksen alkamista osoitteessa

https://praecomspark.webex.com/praecomspark/onstage/g.php?MTID=e07749ed8fa031463905159af8a651a26

Vain puhelinkokoukseen osallistuminen:

Numerot ovat
Suomi: +358 9 3158 4349, Iso-Britannia: +44 203 478 5289 ja Ruotsi: +46 8 5051 3563.

Kansainväliset numerot: https://praecomspark.webex.com/praecomspark/globalcallin.php?serviceType=EC&ED=534514682&tollFree=0.

Puhelinkokouksen tunnistenumero on: 845 132 453.

 

Hämeenlinnassa 24.8.2017

Kamux Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

 

Talousjohtaja Tapio Arimo

Puh. 040 829 6452

 

Viestintä- ja markkinointijohtaja Satu Heikkilä

Puh. 0400 629 337

 

Liitteet:

 

Kamux Oyj_Puolivuosikatsaus_Q2_2017