FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux ja listautumisanti lyhyesti

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien integroitujen palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Ensimmäinen Kamux-autoliike aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja yhtiöllä on tällä hetkellä 37 autoliikettä Suomessa, yhdeksän Ruotsissa ja kaksi Saksassa.

Listautumisannin tavoitteena on tukea Kamuxin kasvustrategiaa ja kansainvälistymistä osakeannista hankituilla varoilla sekä lisäämällä Kamuxin näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla. Tämän odotetaan lisäävän Kamuxin tunnettuutta ja luottamusta Kamuxia kohtaan yleisön ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa sekä työnantajana. Listautumisanti mahdollistaa yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja yhtiön osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Listautumisen myötä yhtiön osakkeita voidaan käyttää Kamuxin henkilöstön ja johdon palkitsemisessa.

Listautumisanti koostuu sekä osakemyynnistä että osakeannista, jossa yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita. Listautumisannin yhteydessä tavoitteena on osakeannissa kerätä noin 20 miljoonaa euroa uutta pääomaa, joka käytetään Kamuxin kasvustrategian ja kansainvälistymisen tukemiseen sekä digitalisaatiota edistäviin toimenpiteisiin.


Kamuxin listautumisanti 2.−11.5.2017

Kamux Oyj (“Kamux” tai “Yhtiö”) hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsingin pörssilistalle ja järjestää listautumisannin 2.−11.5.2017. Yleisöannissa merkintäaika on 2.−9.5.2017. Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden alustava hintaväli on vähintään 6,80 euroa ja enintään 8,00 tarjottavalta osakkeelta.

Listautumisanti koostuu sekä osakeannista että osakemyynnistä. Yhtiö tarjoaa enintään 2 852 853 uutta osaketta merkittäväksi, ja myyjät tarjoavat alustavasti enintään 10 097 366 myyntiosaketta ostettavaksi.

Tietyt institutionaaliset sijoittajat (”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään tarjottavia osakkeita lopulliseen merkintähintaan. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumusten yhteismäärä on 60 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajia ovat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Swedbank Robur Fonder Ab, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Listautumisannissa tarjotaan

 • alustavasti enintään 1 013 514 uutta osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
 • alustavasti enintään 150 151uutta osaketta vakinaisessa työsuhteessa oleville Kamuxin työntekijöille (”Henkilöstöanti”)
 • alustavasti enintään 11 786 554 uutta osaketta ja alustavasti enintään 4 101 616 myytävää osaketta institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain ulkopuolella (”Instituutioanti”)

Merkintähinta ja tarjottavien osakkeiden maksu

Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden alustava hintaväli on vähintään 6,80 euroa ja enintään 8,00 tarjottavalta osakkeelta. Yleisöannissa lopullinen merkintähinta ei voi olla korkeampi kuin alustavan hintavälin enimmäishinta eli 8,00 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Yleisöannissa tarjottavista osakkeista maksetaan alustavan hintavälin enimmäishinta 8,00 kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella tarjottavien osakkeiden määrällä, ja maksu tehdään merkittäessä.

Yleisöantiin liittyviä tärkeitä seikkoja

 • Merkintäaika: 2.5.2017 − 9.5.2017. Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 9.5.2017.
 • Merkintähinta: alustava hintaväli on 6,80 − 8,00
 • Merkintämäärä: 100 − 17 499 osaketta.
 • Osallistumisoikeus: Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa.
 • Ylikysyntätilanteessa Yhtiö ja Myyjät pyrkivät hyväksymään Sitoumukset kokonaan 200 Osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Osakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Merkintäpaikat Yleisöannissa

 • OP Ryhmän verkkopalvelu www.op.fi/merkinta. Internetin kautta annettavan merkintäsitoumuksen tekemiseen tarvitaan OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset tai Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset.
 • OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien konttorit ja Nimetyt Pankit[1] niiden aukioloaikoina.
 • OP 0100 0500 puhelinpalvelu (suomeksi) (pvm/mpm). Puhelimitse annettavan merkintäsitoumuksen tekemiseen tarvitaan henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset.

Yhteisöjen, kuolinpesien tai edunvalvonnassa olevien merkinnät tehdään OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien konttoreissa ja Nimetyissä Pankeissa niiden aukioloaikoina.

Tärkeä huomautus

Tutustu huolellisesti listautumisannin ehtoihin sekä muihin listalleottoesitteen tietoihin ennen merkinnän tekemistä.

Kamux Oyj – Listalleottoesite

Kaikki materiaalit ja esitykset

 

 

[1] Nimetyt Pankit ovat: Etelä-Hämeen Osuuspankki, Etelä-Karjalan Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Kainuun Osuuspankki, Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Keski-Suomen Osuuspankki, Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Kymenlaakson Osuuspankki, Lounaismaan Osuuspankki, Lounaisrannikon Osuuspankki, Länsi-Suomen Osuuspankki, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Oulun Osuuspankki, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Pohjois-Savon Osuuspankki, Pohjolan Osuuspankki, Päijät-Hämeen Osuuspankki, Suur-Savon Osuuspankki, Tampereen Seudun Osuuspankki, Turun Seudun Osuuspankki ja Vasa Andelsbank. OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa sitoumuksen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankkien konttoreissa (mukaan lukien Nimetyt Pankit). Muut kuin OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa sitoumuksensa vain OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa.