FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Toimitusjohtajan katsaus

Matkalla kansainväliseksi edelläkävijäksi

Kamuxin tarina alkoi Hämeenlinnasta, jonne ensimmäinen Kamux-autoliike perustettiin vuonna 2003. Tällä hetkellä Kamuxilla on yhteensä miltei 50 autoliikettä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa, ja avaamme useita liikkeitä kuluvan vuoden aikana. Kasvu on ollut vahvaa, ja liikevaihtomme on kehittynyt erittäin myönteisesti. Keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvumme on ollut vuosien 2013−2016 aikana noin 39 prosenttia. Olemme kuitenkin vasta matkamme alussa. Tavoitteenamme on olla johtava käytettyjen autojen kauppaan erikoistunut vähittäiskaupan ketju Euroopassa.

Strategiamme keskiössä ovat kannattavan kasvun jatkaminen, kannattavuuden parantaminen sekä erinomainen asiakaskokemus. Panostamme myös jatkossa ammattitaitoisen henkilöstömme motivointiin ja jatkuvaan ammatilliseen kehitykseen. Olemme asiakkaillemme luotettava kumppani, joka pyrkii tarjoamaan parhaan kokonaispalvelun sekä asiakkaita kiinnostavan hinnoittelun. Avasimme helmikuussa 2017 verkkokaupan Suomessa, sillä lähes kaikki Kamuxin asiakkaat etsivät autoa digitaalisista kanavista. Haluamme olla autokaupan suunnannäyttäjä sekä alan digitalisaation edelläkävijä.

Kamuxin voimakas, orgaaninen ja kannattava kasvu on osoittanut, että meillä on toimiva ja ammattimainen liiketoimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös uusilla maantieteellisillä alueilla. Euroopan käytettyjen autojen markkina on suuri, kasvava ja erittäin hajanainen. Se oli yli kaksinkertainen uusien autojen markkinaan verrattuna vuonna 2016. Meillä on siis merkittäviä kasvumahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Käytettyjen autojen markkinat ovat ominaispiirteiltään samankaltaiset kaikissa Kamuxin toimintamaissa. Ihmisten tarve autoille ei ole muuttunut, ja käytettyihin autoihin kulutettu rahamäärä on arvioiden mukaan tyypillisesti kotitalouksien viiden suurimman kulutuskategorian joukossa kaikissa toimintamaissamme.

Kamuxin kilpailuetuja on kokenut ja motivoitunut johto sekä työstään innostunut, osaava henkilöstö. Vuonna 2015 toteutetussa henkilöstötyytyväisyystutkimuksessa yli 80 prosenttia Kamuxin työntekijöistä suosittelee Kamuxia työnantajana − olemme siis yhdessä valmiita ponnistelemaan tavoitteitamme kohti.

Juha Kalliokoski
Toimitusjohtaja