FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Yhtiökokous 2020

Yhtiökokous 2020

Tärkeää tietoa Kamuxin varsinaisen yhtiökokouksen erityisjärjestelyistä

 Koronaviruspandemian vuoksi kaikkia osakkeenomistajia kehotetaan seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua käyttäen.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut poikkeuksellisen tilanteen yhtiökokouksen järjestämiselle. Suomen hallituksen linjauksen ja aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti kaikki yli kymmenen henkilön julkiset kokoukset ja yleisötilaisuudet on kielletty koronaviruksen taltuttamiseksi. Tämä koskee myös yhtiökokouksia.

Kamux suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti. Yhtiön hallitus tiedostaa poikkeukselliset olosuhteet. Samalla se pyrkii toteuttamaan hyvää hallintotapaa ja huomioimaan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edut järjestämällä varsinaisen yhtiökokouksen suunnitellusti 21.4.2020. Poikkeusjärjestelyllä pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen ja osinkojen maksaminen alkuperäisessä aikataulussa Kamuxin osakkeenomistajille.

Kamuxin hallitus on päättänyt, että yhtiön 21.4.2020 pidettävä yhtiökokous toteutetaan niin, että se pystytään järjestämään viranomaisten määräämissä osallistumisrajoissa. Tilanteen vuoksi yhtiökokouspaikaksi vaihdetaan Kamuxin koulutuskeskus Hämeenlinnassa, Parolantie 66 A, 13130 Hämeenlinna. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.45.

Kaikkia osakkeenomistajia, mukaan lukien institutionaalisia sijoittajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet tai ovat aikeissa ilmoittautua yhtiökokoukseen pyydetään olemaan osallistumatta henkilökohtaisesti kokoukseen ja antamaan sen sijaan valtakirja yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua hyödyntäen. Lisäksi kaikkia niitä osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, mutta eivät aio osallistua yhtiökokoukseen tai halua hyödyntää valtakirjapalvelua, pyydetään perumaan ilmoittautumisensa mahdollisimman pian.

Pörssitiedote: Kamux_Täydennys kokouskutsuun 2020_tiedote

Kamux_yhtiökokouskutsu_2020_täydennetty 26032020

Valtakirjapalvelun käyttäminen

Yhtiökokoukseen ilmoittautuvia osakkeenomistajia pyydetään henkilökohtaisen osallistumisen sijaan valtuuttamaan Fondia Oyj:n lakimies edustamaan heitä yhtiökokouksessa. Valtuutus pyydetään tekemään linkin takan olevaa valtakirjalomaketta käyttäen. Valtakirjalla voi antaa myös äänestysohjeet.

Kamux_yhtiökokous_valtakirja_2020

Fondia Oyj:lle osoitetut täytetyt ja allekirjoitetut valtakirjat pyydetään toimittamaan kuva- tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen kamux@fondia.com tai postitse osoitteeseen Fondia Oyj, Kaisa Immonen, PL 4, 00101 Helsinki, Finland. Valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä 16.4.2020 klo 10.00.

Ilmoittautumisen peruuttaminen

Pyydämme kaikkia niitä osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, mutta eivät aio osallistua yhtiökokoukseen tai halua hyödyntää valtakirjapalvelua, perumaan ilmoittautumisensa. Peruutukset: Essi Suomalainen, puh. 040 185 8633 (ma-pe klo 8-17) tai sähköpostitse ir@kamux.fi.

Yhtiökokouksen seuraaminen verkon välityksellä ja kysymysten lähettäminen ennakkoon

Tarjoamme mahdollisuuden seurata kokousta suomenkielisen videolähetyksen kautta. Kokouksen seuraaminen videoyhteydellä
edellyttää, että osakkeenomistaja tunnistautuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kokousta verkossa seuraavia osakkeenomistajia ei kirjata kokoukseen läsnä oleviksi osakkeenomistajiksi, eikä heillä ole mahdollisuutta äänestää tai esittää kysymyksiä kokouksen aikana. Tallenne kokouksesta tulee jälkeenpäin myös tälle verkkosivulle nähtäväksi.

Ilmoittautuminen kokouksen videolähetykseen tästä:

https://ir1.innovatics.fi/ir/fi/kamux/Agm/Registration/2020_1/Accept

Kysymyksiä Kamuxin johdolle on mahdollista esittää ennen kokousta 17.4.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen ir@kamux.fi

Yhtiökokouksen tallenne:

Kokouksen tallenteen katsominen edellyttää, että osakkeenomistaja tunnistautuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

https://ir1.innovatics.fi/ir/fi/kamux/Agm/Registration/2020_1/Accept

Toimitujohtajan katsaus yhtiökokouksessa:
https://kamux.videosync.fi/2020-04-tj-katsaus-agm
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen 2020

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen tapahtuu Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän internet-palvelun kautta. Palveluun pääset  tästä linkistä:

Ilmoittautumislinkki

Voit myös ilmoittautua kirjeitse osoitteeseen Kamux Oyj, Yhtiökokous, Essi Suomalainen, Parolantie 66 A, 13130 Hämeenlinna tai puhelimitse numeroon 0400 629 337 / Otala arkipäivisin klo 10.00-15.00.

 

Yhtiökokousmateriaaleja

Kamux Oyj Pöytäkirja varsinainen yhtiökokous 21.4.2020

Kamux_Täydennys kokouskutsuun 2020_tiedote

Kamux_yhtiökokouskutsu_2020_täydennetty 26032020

Kamux_yhtiökokouskutsu_2020

Kamux yhtiökokous asialista

Kamux palkitsemispolitiikka

Kamux_Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Ehdotetut hallituksen jäsenet cv

KAMUX_Vuosikertomus 2019

KAMUX_Tilinpäätös 2019

KAMUX_Selvitys hallinnointi ja ohjausjärjestelmästä 2019

Tietosuojaseloste