FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Yhtiökokous 2021

Yhtiökokous 2021

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 20.4.2021 klo 10.00.  Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Hotel Kämpin Symposion-salissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia tai kysymyksiä.

Tarkemmat ohjeet löytyvät kokouskutsusta.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautua ja ennakkoäänestää voi 30.3.2021 klo 12.00 — 13.4.2021 klo 16.00 välisenä aikana. Ilmoittautumista ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

ILMOITTAUTUMISEEN TÄSTÄ LINKISTÄ

Ennakkoäänestyslomake ja valtakirjamalli äänestysohjeineen

Ennakkoäänestyslomake ja äänestysohjeet

Valtakirjamalli ja äänestysohjeet

Virtuaalitilaisuus 20.4.2021 klo 11

Kamux järjestää yhtiökokouksen jälkeen 20.4.2021 klo 11 alkaen erillisen avoimen virtuaalisen tilaisuuden, jossa kuullaan hallituksen puheenjohtajan tervehdys sekä toimitusjohtajan puheenvuoro. Virtuaalitilaisuuden osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiön johdolle. Nämä kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta, ja se pidetään vain suomeksi.

Linkki virtuaalitilaisuuteen

 

Yhtiökokouksen 2021 tärkeät päivämäärät

PäiväAikaTapahtuma
19.3.2021Tilinpäätös, toimintakertomus ja palkitsemisraportti julkaistaan
25.3.2021Kutsu yhtiökokoukseen
29.3.2021klo 16Osakkeenomistajien vastaehdotusten tekemisen määräaika päättyy
30.3.2021klo 10 mennessäÄänestykseen otettavat vastaehdotukset julkaistaan
30.3.2021klo 12Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
6.4.2021Osakkeenomistajien kysymysten määräaika päättyy
8.4.2021 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
9.4.2021Osakkeenomistajien kysymykset ja johdon vastaukset julkaistaan
13.4.2021klo 16Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
15.4.2021klo 10Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
20.4.2021klo 10Yhtiökokous
20.4.2021klo 11Virtuaalitilaisuus
22.4.2021 Osingon 1. erän irtoamispäivä
23.4.2021Osingon 1. erän täsmäytyspäivä
30.4.2021 Osingon 1. erän maksupäivä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot löytyvät täältä:

Ehdotetut hallituksen jäsenet_cv

Toimitusjohtaja Juha Kalliokosken videokatsaus

https://kamux.videosync.fi/agm-2021-toimitusjohtajan-katsaus

Yhtiökokousmateriaalit

Kamux Oyj_yhtiökokous 20.4.2021_pöytäkirja

Kamux yhtiökokouskutsu 2021

Kamux Oyj yhtiökokous 2021 asialista

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2021

KAMUX_Vuosikertomus 2020

KAMUX_Selvitys hallinnointi ja ohjausjärjestelmästä 2020

KAMUX_Palkitsemisraportti 2020

KAMUX_Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Tietosuojaseloste