FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Yhtiökokous 2022

Yhtiökokous 2022

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 20.4.2022 klo 10.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Hotel Kämpin Symposion-salissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia tai kysymyksiä.

Tarkemmat ohjeet löytyvät kokouskutsusta.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautua ja ennakkoäänestää voi 29.3.2022 klo 12.00 — 11.4.2022 klo 16.00 välisenä aikana. Ilmoittautumista ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 29.3.2022 KLO 12 (linkki ilmoittautumiseen)

Ennakkoäänestyslomake ja valtakirjamalli äänestysohjeineen

Ennakkoäänestyslomake ja äänestysohjeet

Valtakirjamalli ja äänestysohjeet

Yhtiö järjestää yhtiökokouksen jälkeen 20.4.2022 klo 11 alkaen erillisen avoimen virtuaalisen tilaisuuden, jossa kuullaan hallituksen puheenjohtajan tervehdys sekä toimitusjohtajan puheenvuoro. Virtuaalitilaisuuden osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiön johdolle. Nämä kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä, vaan tällaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle osoitettavat kysymykset on tehtävä ennakkoon jäljempänä kuvattavan mukaisesti. Tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta, ja se pidetään vain suomeksi.

Linkki virtuaalitapahtumaan

PäiväAikaTapahtuma
23.3.2022Tilinpäätös, toimintakertomus ja palkitsemisraportti julkaistaan
25.3.2022Kutsu yhtiökokoukseen
28.3.2022klo 10Osakkeenomistajien vastaehdotusten tekemisen määräaika päättyy
29.3.2022klo 10 mennessäÄänestykseen otettavat vastaehdotukset julkaistaan
29.3.2022klo 12Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
4.4.2022Osakkeenomistajien kysymysten määräaika päättyy
6.4.2022Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
7.4.2022Osakkeenomistajien kysymykset ja johdon vastaukset julkaistaan
11.4.2022klo 16Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
13.4.2022klo 10Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
20.4.2022klo 10Yhtiökokous
20.4.2022klo 11Virtuaalitilaisuus
21.4.2022Osingon 1. erän irtoamispäivä
21.4.2022Osingon 1. erän irtoamispäivä
22.4.2022Osingon 1. erän täsmäytyspäivä
20.10.2022Osingon 2. erän irtoamispäivä
21.10.2022Osingon 2. erän täsmäytyspäivä
28.10.2022Osingon 2. erän maksupäivä

Toimitusjohtaja Juha Kalliokosken videotervehdys

Linkki videoon

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot löytyvät täältä:

Ehdotetut hallituksen jäsenet_cv

Yhtiökokousmateriaalit

Kamux Oyj yhtiökokous 20.4.2022 pöytäkirja

Kamux, Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys, 20.4.2022

Kamux yhtiökokouskutsu 2022

Kamux Oyj yhtiökokous 2022 asialista

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2022

KAMUX_Vuosikertomus 2021

KAMUX_Selvitys hallinnointi ja ohjausjärjestelmästä 2021

KAMUX_Palkitsemisraportti 2021

KAMUX_Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Yleistä tietoa Suomi.fi-valtuuttamisesta

Tietosuojaseloste