FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Yhtiökokous 2023

Yhtiökokous 2023

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2023 klo 14 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 13.00.

Kokouskielenä on suomi ja kokouksessa ei ole simultaanitulkkausta.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 28.3.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.4.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Linkki ilmoittautumiseen ja äänestykseen

Yhtiökokoukseen voi myös ilmoittautua:

  • sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu
  • kirjeitse postiosoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Kamux Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki
  • puhelimitse 040 185 8633 maanantaista torstaihin kello 9–10 ja 16–17

Lisää ohjeita ilmoittautumiseen kokouskutsussa tai täällä.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen löytyvät kutsusta tai täältä.

Valtakirjamalli ja äänestysohjeet

Ennakkoäänestyslomake

 

Yhtiökokoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä

28.3.2023 klo 10.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat

6.4.2023 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

11.4.2023 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät. Ilmoittautumisten, ennakkoäänten, valtakirjojen ja muiden mahdollisten asiakirjojen on oltava perillä.

17.4.2023 klo 10.00 Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ilmoittautumis- ja ennakkoäänestämisaika päättyy.

20.4.2023 klo 14.00 Varsinainen yhtiökokous alkaa, osakkeenomistajien vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 13.00

4.5.2023 Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

 

Osingonmaksuun liittyvät päivämäärät

21.4.2023 Osingon 1. erän irtoamispäivä

24.4.2023 Osingon 1. erän täsmäytyspäivä

2.5.2023 Osingon 1. erän maksupäivä

23.10.2023 Osingon 2. erän irtoamispäivä

24.10.2023 Osingon 2. erän täsmäytyspäivä

31.10.2023 Osingon 2. erän maksupäivä

 

Yhtiökokousmateriaalit

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouksen asialista

Hallituksen ehdotukset

Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Hallitusehdokkaat 2023

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Vuosikertomus

Valtakirjamalli ja äänestysohjeet

Ennakkoäänestyslomake

Suomi.fi ohjeistus

Tietoa alaikäiselle, vajaavaltaiselle tai ulkomaalaiselle, jolla on suomalainen arvo-osuustili, ilmoittautumisestä yhtiökokoukseen

Tietosuojaseloste