FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Laskutusohjeet

Kamux Oyj:n laskutusosoitteet

Kamux-konserni on siirtynyt vastaanottamaan verkkolaskuja ja luopunut paperilaskujen käsittelystä. Jatkossa laskut tulee lähettää alla olevin tiedoin:

Verkkolaskutusosoite/OVT-tunnus: 003724423278
Basware Oyj:n välittäjätunnus: BAWCFI22
Y-tunnus: 2442327-8
ALV-tunnus: FI24423278

Jos teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja, vastaanotamme myös PDF-laskuja Baswaren tarjoamaan sähköpostiosoitteeseen: kamuxoyj@bscs.basware.com

PDF-laskun lähetystä koskevat seuraavat ehdot:

  • Lasku voi olla paperilaskusta skannattu PDF-tiedosto.
  • Yksi PDF-tiedosto on aina yksi lasku, sisältäen mahdolliset liitteet.
  • Muissa kuin PDF-formaatissa lähetetyt tiedostot hylätään.
  • Yhdellä sähköpostilla voi olla enintään 100 liitettyä PDF-tiedostoa/laskua.
  • Sähköpostin koko ei saa ylittää 5 Mb.
  • PDF-tiedostojen nimeämisessä ei saa käyttää å-, ä- ja ö-kirjaimia eikä välilyöntejä.
  • PDF-version on hyvä olla 1.4 tai uudempi. 1.2 tai aiempia versioita Basware ei tue.
  • Sähköpostin allekirjoituksen yhteydessä olevat kuvatiedostot (esim. yrityksen logo) voivat hylätä laskun, joten sähköposti on hyvä lähettää aina tyhjänä, ainoastaan PDF-tiedostot liitteeksi.
  • Hyväksytyistä laskuista tulee aina englanninkielinen kuittaus, kuten myös hylätyistä laskuista.

Pyydämme teitä ystävällisesti huomioimaan, että emme vastaanota laskuja muilla kuin edellä mainituilla tavoilla. Kamux-konsernille lähetettyjä paperilaskuja ei käsitellä. Myöskään sovittu maksuaika ei ala kulua, ennen kuin lasku on toimitettu oikeassa muodossa oikeaan laskutusosoitteeseen.

Laskumerkinnät 

Laskun merkintöjen tulee täyttää Arvonlisäverolain asettamat vaatimukset. Laskun käsittelyn nopeuttamiseksi pyydämme varmistumaan, että laskulla on aina merkintä tilaajasta (etunimi + sukunimi) ja toimituspäivästä. Tarvittavien tietojen puuttuminen voi viivästyttää tai estää laskun käsittelyn.

Muu aineisto

Kaikki muu aineisto esim. perintäkirjeet ja mainokset tulee lähettää osoitteeseen:

Kamux Oyj
Parolantie 66 A
13130 Hämeenlinna

Laskutukseen liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä sähköpostitse: invoices.kamuxoyj@kamux.fi