FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023: Kamuxin liikevaihto supistui ja oikaistu liikevoitto laski merkittävästi

12.05.2023

Kamux Oyj, osavuosikatsaus, 12.5.2023 klo 9.00

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023: Kamuxin liikevaihto supistui ja oikaistu liikevoitto laski merkittävästi

Tämä tiedote on tiivistelmä Kamux Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2023.Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kamux.com.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. 

Tammi–maaliskuu lyhyesti

  • Liikevaihto laski -6,0 % ja oli 223,1 milj. euroa (237,3)
  • Bruttokate laski -14,5 % ja oli 20,7 milj. euroa (24,3) eli 9,3 % (10,2) liikevaihdosta
  • Oikaistu liikevoitto laski -85,4 % ja oli 0,8 milj. euroa (5,7) eli 0,4 % (2,4) liikevaihdosta
  • Liikevoitto laski -89,5 % ja oli 0,6 milj. euroa (5,7) eli 0,3 % (2,4) liikevaihdosta
  • Myytyjen autojen määrä laski -1,8 % ja oli 15 324 autoa (15 601)
  • Vertailukelpoisten liikkeiden myynti laski -10,4 % (8,6)
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,11) ja laimennettu 0,00 euroa (0,10)

Avainluvut

milj. euroa 1−3/2023 1−3/2022 Muutos, % 1−12/2022
Liikevaihto 223,1 237,3 -6,0 % 968,7
Bruttokate 20,7 24,3 -14,5 % 94,1
osuus liikevaihdosta, % 9,3 % 10,2 % 9,7 %
Liikevoitto (EBIT) 0,6 5,7 -89,5 % 17,0
osuus liikevaihdosta, % 0,3 % 2,4 % 1,8 %
Oikaistu liikevoitto* 0,8 5,7 -85,4 % 17,5
osuus liikevaihdosta, % 0,4 % 2,4 % 1,8 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 11,5 11,8 -2,5 % 52,9
osuus liikevaihdosta, % 5,2 % 5,0 % 5,5 %
Myytyjen autojen lukumäärä 15 324 15 601 -1,8 % 62 922
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 354 1 554 -12,9 % 1 495
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % -10,4 % 8,6 % 0,6 %
Nettovelka 68,4 85,4 -19,9 % 59,1
Vaihto-omaisuus 123,1 146,2 -15,8 % 114,1
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 56,8 56,7 0,1 % 51,5
Investoinnit 0,4 1,4 -69,6 % 3,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 845 875 -3,4 % 883
Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,1 % 19,5 % 10,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,6 % 11,2 % 7,2 %
Omavaraisuusaste, % 51,2 % 46,4 % 53,2 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,00 0,11 -100,0 % 0,27
Laimennettu tulos/osake, euroa 0,00 0,10 -100,0 % 0,27

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, oikeudellisiin prosesseihin, aikaisempien tilikausien veroihin ja omiin kiinteistöoperaatioihin liittyvillä erityiserillä, yhteensä 0,2 milj. euroa vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä (1–3/2022: 0,0 milj. euroa ja 1–12/2022: 0,4 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski:

”Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen markkinakehityksen perusteella käytettyjen autojen markkina näyttäisi olevan hitaasti stabiloitumassa erittäin haastavan vuoden 2022 jälkeen. Suomessa ja Saksassa markkinan jyrkkä lasku kääntyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä varovaiseen nousuun, ja Ruotsissa käytettyjen autojen kokonaismarkkina oli vain hieman miinuksella edellisvuoteen verrattuna. Näistä positiivisista signaaleista huolimatta käytettyjen autojen kysyntä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä kuitenkin edelleen vaisua ja kuluttajaluottamus heikkoa, ja Kamuxin liikevaihto laski autojen hintojen laskun sekä kappalemääräisen myynnin laskun myötä. Säilytimme myynnin laskusta huolimatta markkina-asemamme kaikissa toimintamaissamme.

Liikevoitto laski merkittävästi pääosin heikentyneen bruttokatteen vuoksi. Epäsuhta kysynnän ja tarjonnan välillä painoi käytettyjen autojen hintoja voimakkaasti ensimmäisen vuosineljänneksen alussa etenkin Suomessa ja Ruotsissa, ja vuoden 2022 puolella ostetuista autoista saatiin vuodenvaihteessa tehdyistä varaston alaskirjauksista huolimatta heikko kate. Vaikka autoista saatu kate oli heikko, se kehittyi kuitenkin positiivisesti vuoden 2022 viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna ja parani ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kuukausi kuukaudelta. Ruotsissa liiketulosta heikensi myös vuonna 2022 kasvatetun kapasiteetin myötä nousseet kustannukset ja heikosta kruunusta johtunut vaikea ostomarkkina.

Autokannan sähköistyminen jatkuu, ja yhä useampi käytettynä myyty auto on täyssähköauto tai ladattava hybridi. Kamuxin myymien ladattavien hybridi- ja sähköautojen määrä kasvoi 16 % verrattuna vuoden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen. Ei-ladattavia hybridejä myytiin vertailukautta vähemmän.

Jatkoimme Kamuxilla strategiamme toteuttamista ja keskittymistä autokaupan perusasioihin: autojen ostoon ja myyntiin sekä varaston hallintaan. Markkinoiden stabiloitumiseen viittaavien signaalien myötä aloitimme vuosineljänneksen lopulla varaston varovaisen kasvattamisen kohti tulevaa sesonkia. Haluan jälleen kiittää kaikkia kamuxlaisia heidän panoksestaan yhtiön ja asiakkaidemme hyväksi.”

Näkymät vuodelle 2023 (ennallaan)

Kamuxin vuoden 2023 oikaistun liikevoiton odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin oikaistu liikevoitto oli 17,5 milj. euroa.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021—2023

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat vuosittainen liikevaihdon kasvattaminen yli 20 %, vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto sekä oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 % ja oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %. Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Kamux päivittää strategian ja taloudelliset tavoitteet alkuvuonna 2024.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Kamux vastaanotti 14.4.2023 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon yhteenlaskettu osuus Kamux Oyj:n osakkeista ja äänistä alitti 13.4.2023 viisi (5) prosenttia ja oli ilmoituksen jälkeen 4,97 %.

Kamux vastaanotti 10.5.2023 arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Danske Bank A/S:n (Kööpenhamina, Tanska) hallinnoimien rahastojen (Danica Pension Livsforsikringsaktie ja Finnish Fund) yhteenlaskettu osuus Kamux Oyj:n osakkeista ja äänistä alitti 9.5.2023 viisi (5) prosenttia ja oli ilmoituksen jälkeen 4,95 %.

Tulosjulkistukset 2023

Kamux Oyj julkistaa taloudelliset katsauksensa vuonna 2023 seuraavasti:

  • Puolivuosikatsaus tammi—kesäkuulta 2023                          11.8.2023
  • Osavuosikatsaus tammi—syyskuulta 2023                             10.11.2023

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle pidetään tänään perjantaina 12.5.2023 klo 11.00 alkaen englanniksi ja sen jälkeen suomeksi klo 12.00. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen esittelevät osavuosikatsauksen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://kamux.videosync.fi/2023-q1-results (englanninkielinen klo 11.00) ja https://kamux.videosync.fi/2023-q1-tulos (suomenkielinen klo 12.00).

Osallistuminen puhelimitse:

Rekisteröidy alla olevan linkin kautta osallistuaksesi puhelinkonferenssiin. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen.
http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010321

Englanninkielinen puhelinkonferenssi alkaa klo 11.00 ja suomenkielinen klo 12.00. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi jonoon.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski, puh. 040 185 8633
Talousjohtaja Marko Lehtonen, puh. 050 575 2006
Viestintäjohtaja Katariina Hietaranta, puh. 050 557 6765

Kamux Oyj
Konserniviestintä

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 450 000 käytettyä autoa, joista 62 922 autoa vuonna 2022. Kamuxin liikevaihto oli 968,7 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 883 henkilöä. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com

Kamux Oyj Osavuosikatsaus Q1 2023