FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj: Kamux Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin ja lisätietoa liittyen sen osakkeiden listaamiseen Nasdaq Helsinki Oy:n päämarkkinalle

28.04.2017

KAMUX OYJ      LEHDISTÖTIEDOTE 28.4.2017

 

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai missään muissa maissa, missä näin toimiminen rikkoisi kyseisen maan lainsäädäntöä.

 

Kamux Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin ja lisätietoa liittyen sen osakkeiden listaamiseen Nasdaq Helsinki Oy:n päämarkkinalle

Kamux Oyj (”Kamux” tai ”Yhtiö”), Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa toimiva nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju, julkistaa suunniteltuun listautumisantiin liittyvän osakeannin ja -myynnin (”Listautumisanti”) alustavan hintavälin (”Alustava hintaväli”). Yhtiö tiedotti 18.4.2017 suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin pörssi”) päämarkkinalle.

Listautumisanti lyhyesti

 • Alustava hintaväli Listautumisannissa on 6,80-8,00 euroa osakkeelta.
  • Alustavan hintavälin mukainen Yhtiön markkina-arvo on noin 253-297 miljoonaa euroa.[1]
 • Suunnitellussa Listautumisannissa:
  • Yhtiö tarjoaa enintään 2 852 853 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”) ja tietyt Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (”Myyjät”) tarjoavat alustavasti enintään 10 097 366 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”) ostettavaksi (”Osakemyynti”).
  • Enintään 2 852 853 Uuden osakkeen ja alustavasti enintään 10 097 366 Myyntiosakkeen lisäksi Intera Fund II Ky:llä (”Intera”) on yksin oikeus kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää enintään 4 101 616 Myyntiosakkeella, jolloin Myyntiosakkeiden kokonaismäärä olisi 14 198 982 Myyntiosaketta.
  • Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) annista Kamuxin hallituksen jäsenille ja vakituisessa työsuhteessa oleville Kamuxin työntekijöille, pois lukien Myyjät (”Henkilöstöanti”) ja (iii) private placement järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain ulkopuolella (”Instituutioanti”).
  • Uusia osakkeita tarjotaan merkittäväksi Instituutioannissa, Yleisöannissa sekä Henkilöstöannissa.
  • Myyntiosakkeita tarjotaan ostettavaksi Instituutioannissa.
  • Ylikysyntätilanteessa Intera voi lisäksi sopia siitä, että se antaa Järjestäjille (määritelty jäljempänä) lisäosakeoption ostaa 30 päivän ajan Yhtiön osakkeiden (”Osakkeet”) kaupankäynnin aloittamisesta Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”) (eli arviolta 12.5.2017-10.6.2017 välisenä ajanjaksona) enintään 2 557 774 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”) (olettaen, että Intera kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää 4 101 616 Myyntiosakkeella) tai hankkia näille ostajia yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (”Lisäosakeoptio”).
  • Tietyt institutionaaliset sijoittajat (”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään mahdollisen listautumisen yhteydessä Osakkeita lopulliseen merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdolla, että lopullinen merkintähinta arvostaa Yhtiön koko osakekannan (ennen annista saatavia varoja ja pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) enintään 300 miljoonaan euroon. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumusten yhteismäärä on 60 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajia ovat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (20 miljoonaa euroa), Swedbank Robur Fonder Ab (20 miljoonaa euroa), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (10 miljoonaa euroa) ja Fondita Rahastoyhtiö Oy (10 miljoonaa euroa).
  • Tarjottavat osakkeet (määritelty jäljempänä) (pois lukien 4 101 616 Myyntiosaketta, jotka Intera voi myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) edustavat noin 32,4 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (noin 37,2 prosenttia 1 942 532 Lisäosakkeen kanssa) olettaen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Uudet osakkeet merkitään.
  • Tarjottavat osakkeet (mukaan lukien 4 101 616 Myyntiosaketta, jotka Intera voi myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) edustavat noin 49,0 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen 2 557 774 Lisäosaketta sekä olettaen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Uudet osakkeet merkitään.
 • Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 21 miljoonan euron bruttovarat.
 • Listautumisen jälkeen noin 61,6 prosenttia Osakkeista odotetaan olevan vapaasti vaihdettavissa (free float)[2], olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Osakemyynnissä myydään 10 097 366 Myyntiosaketta, ja että Lisäosakeoptiota ei käytetä (66,4 prosenttia olettaen, että 1 942 532 osakkeen Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti).
 • Listautumisen jälkeen noin 78,2 prosenttia Osakkeista odotetaan olevan vapaasti vaihdettavissa (free float), olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Osakemyynnissä myydään 14 198 982 Myyntiosaketta ja olettaen, että 2 557 774 osakkeen Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
 • Listautumisannin arvo on Alustavan hintavälin perusteella noin 88-103 miljoonaa euroa olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Osakemyynnissä myydään 10 097 366 Myyntiosaketta, ja että Lisäosakeoptiota ei käytetä. Olettaen lisäksi, että 1 942 532 osakkeen Lisäosakeoptio käytetään, listautumisannin arvo on Alustavan hintavälin perusteella noin 101-119 miljoonaa euroa.
 • Listautumisannin arvo on Alustavan hintavälin perusteella noin 133-157 miljoonaa euroa olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Osakemyynnissä myydään 14 198 982 Myyntiosaketta, ja olettaen, että 2 557 774 osakkeen Lisäosakeoptio käytetään.
 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 2.5.2017 kello 10.00 ja päättyy Yleisöannin ja Henkilöstöannin osalta 9.5.2017 kello 18.00 ja Instituutioannin osalta 11.5.2017 kello 12.00.
 • Merkintäaika voidaan Yhtiön ja Myyjien harkinnan mukaan keskeyttää tai sitä voidaan pidentää edellyttäen, että merkintäaika ei missään tilanteessa pääty ennen 9.5.2017 tai jatku 1.6.2017 jälkeen.
 • Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin pörssin pre-listalla arviolta 12.5.2017 ja Helsingin pörssin päämarkkinalla arviolta 16.5.2017 kaupankäyntitunnuksella ”KAMUX”.

Kamux Oyj:n toimitusjohtaja ja perustaja Juha Kalliokoski:

”Kamuxin liiketoiminta perustuu Kamux-autoliikkeiden ja verkkosivuston muodostamaan monikanavaiseen läsnäoloon, käytettyjen autojen ammattimaiseen hankintaan ja myyntiin, alhaisiin kiinteisiin kuluihin, nopeaan varastonkiertoon ja integroitujen palveluiden myyntiin. Visiomme on olla johtava käytettyjen autojen kauppias Euroopassa ja tavoitteenamme on jatkaa kasvua yhtenä menestyneenä, pohjoismaisena kansainvälistyneenä vähittäiskaupan konseptina. Listautuminen tukee tavoitteidemme saavuttamista. Yhtiön perustajana olen ollut mukana Kamuxissa alusta asti, ja listautuminen merkitsee minulle työn jatkamista yhdessä uusien osakkeenomistajien kanssa. Aion jatkaa merkittävänä omistajana myös listautumisen jälkeen, sillä tavoitteenani on kehittää yhtiötä edelleen ja luoda omistaja-arvoa pitkällä aikajänteellä.”


Kamux Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Matti Virtanen:

”Kamux on rakentanut vahvan vähittäiskaupan toimintamallin, jossa keskitytään sataprosenttisesti käytettyjen autojen kauppaan ja tarjotaan kuluttajille heidän tarpeitaan palveleva kokonaisuus. Yhtiön vahvan ja kannattavan kasvun historia osoittaa liiketoimintamallin toimivuuden. Listautuminen lisää Kamuxin tunnettuutta ja luottamusta Kamuxia kohtaan yleisön ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa sekä työnantajana, ja tukee Yhtiön strategiaa jatkaa vahvaa kasvua Suomessa ja kansainvälisesti. Listautumisannissa kerättävät varat mahdollistavat entistä voimakkaamman panostuksen kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä digitaalisen asiakaskokemuksen syventämiseen. Kamuxin tavoitteena on olla digitalisaation edelläkävijä käytettyjen autojen kaupassa.”


Intera Partnersin toimitusjohtaja ja Kamux Oyj:n hallituksen jäsen Jokke Paananen

”Intera on ylpeä siitä työstä, jota Kamuxissa on tehty kehittämällä perinteiselle alalle uusi lähestymistapa ja toimintamalli. Näemme Kamuxin tehokkaassa ja asiakaslähtöisessä toimintamallissa edelleen valtavan mahdollisuuden ja tulemme jatkamaan merkittävänä omistajana myös listautumisen jälkeen. Haluamme toivottaa uudet sijoittajat tervetulleeksi osaksi Kamuxin kasvutarinaa.”

Listautumisannin tausta ja syyt

Suunnitellun Listautumisannin tavoitteena on tukea Kamuxin kasvustrategiaa ja kansainvälistymistä lisäämällä Kamuxin näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla. Tämän odotetaan lisäävän Kamuxin tunnettuutta ja luottamusta Kamuxia kohtaan yleisön ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa sekä työnantajana. Listautumisanti mahdollistaa Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja Osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Listautumisen myötä Osakkeita voidaan käyttää Kamuxin henkilöstön ja johdon palkitsemisessa.

Hankittavien varojen käyttö

Yhtiön Osakeannissa hankkimat bruttovarat ovat noin 21 miljoonaa euroa (laskettuna Alustavan Hintavälin keskipistettä käyttäen ja olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti). Yhtiön Osakeannissa hankitut varat käytetään Kamuxin kasvustrategian ja kansainvälistymisen tukemiseen eli Kamuxin laajentumisen rahoittamiseen, kuten käyttöpääomaan ja autovaraston kasvattamiseen, ja liiketoiminnan kehittämiseen, kuten digitaalisen asiakaskokemuksen edelleen kehittämiseen sekä yhtiön tietokannan, tietojärjestelmien ja analyysityökalujen tehokkaampaan hyödyntämiseen Kamux-konseptissa.

Tietoa Listautumisannista

Osakeannissa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 2 852 853 Uutta osaketta institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain ulkopuolella, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä vakinaisessa työsuhteessa oleville Kamuxin työntekijöille ja Kamuxin hallituksen jäsenille. Uusia osakkeita tarjotaan merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen perustuen Osakkeiden saattamiseen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin pörssilistalla (”Listautuminen”). Yhtiön hallituksen odotetaan tekevän päätöksen lopullisesta merkintähinnasta liikkeeseen laskettavien Uusien osakkeiden lopullisesta määrästä arviolta 11.5.2017.

Hyväksytystä Uuden osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääoma ei näin ollen kasva Osakeannin yhteydessä. Osakeannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 39 987 294 Osakkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet osakkeet edustavat enintään noin 7,1 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.

Myyjät tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 10 097 366 Myyntiosaketta institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain ulkopuolella. Osakemyynnissä tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 25,3 prosenttia ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 30,1 prosenttia) Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti ja pois lukien Myyntiosakkeet, jotka Intera voi myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi.

Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, kohdennettaisiin merkinnät ensisijaisesti Uusiin osakkeisiin ja tämän jälkeen Myyntiosakkeiden määrää vähennettäisiin Myyjien ostettavaksi tarjoamien osakemäärien suhteessa. Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus Listautumisannissa.

Intera on sopinut siitä, että se antaa Järjestäjille lisäosakeoption ostaa 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta Helsingin pörssissä, eli arviolta 12.5.2017-10.6.2017 välisenä ajanjaksona, enintään 2 557 774 Lisäosaketta tai hankkia näille ostajia yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. Lisäosakkeet vastaavat noin 6,9 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 6,4 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Tarjottavat osakkeet merkitään täysimääräisesti. Jollei asiayhteydestä johdu muuta, Uusiin osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin viitataan termillä ”Tarjottavat osakkeet”.

Alustava aikataulu

 • Listalleottoesite hyväksytään arviolta 28.4.2017 ja julkaistaan arviolta 2.5.2017
 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 2.5.2017
 • Instituutioanti voidaan aikaisintaan keskeyttää 9.5.2017
 • Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy 9.5.2017
 • Instituutioannin merkintäaika päättyy 11.5.2017
 • Tiedote Listautumisannin alustavasta tuloksesta arviolta 11.5.2017
 • Tiedote Listautumisannin lopullisesta tuloksesta arviolta 12.5.2017
 • Uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille Yleisöannin ja Henkilöstöannin osalta arviolta 12.5.2017
 • Kaupankäynti Osakkeilla alkaa Helsingin pörssin pre-listalla arviolta 12.5.2017
 • Instituutioannissa tarjotut Tarjottavat osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 16.5.2017
 • Kaupankäynti Osakkeilla alkaa Helsingin pörssin päämarkkinalla arviolta 16.5.2017

Listalleottoesite

Yhtiö on jättänyt listalleottoesitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Listalleottoesite odotetaan hyväksyttävän arviolta 28.4.2017. Listalleottoesite ja suomenkielinen markkinointiesite tulevat olemaan sähköisesti saatavilla Kamuxin verkkosivuilla www.kamux.com 2.5.2017 ennen merkintäajan alkamista. Listalleottoesite ja markkinointiesite tulevat olemaan kirjallisena saatavilla arviolta 3.5.2017 alkaen Kamuxin pääkonttorista (Parolantie 66 A, 13130 Hämeenlinna), SEB:n (määritelty jäljempänä) Helsingin toimipisteessä osoitteessa Eteläesplanadi 18, 00130, Helsinki, OP Ryhmän osuuspankkien konttoreissa ja Helsingin pörssissä (Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki).

Lisätietoa Listautumisannista, Listautumisesta ja merkintäpaikoista saa verkkosivuilta www.kamux.com, www.seb.fi, ja www.op.fi/merkinta, sekä OP Ryhmän osuuspankkien konttoreista.

Listautumisannin neuvonantajat

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimii yhtiön neuvonantajana ja Listautumisannin pääjärjestäjänä (”SEB” tai ”Pääjärjestäjä”) ja OP Yrityspankki Oyj Listautumisannin järjestäjänä (yhdessä Pääjärjestäjän kanssa, ”Järjestäjät”). Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii White & Case LLP. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Kamux lyhyesti

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Ensimmäinen Kamux-autoliike aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja yhtiöllä on tällä hetkellä 37 autoliikettä Suomessa, yhdeksän Ruotsissa ja kaksi Saksassa. Lisäksi Kamuxin tarkoituksena on avata kaksi uutta autoliikettä Suomessa toukokuun 2017 aikana. Yhtiö on myynyt perustamisensa jälkeen yli 140 000 käytettyä autoa, joista 36 290 autoa vuonna 2016. Kamuxin liikevaihto nousi 405 miljoonaan euroon vuonna 2016. Oikaistu liikevoitto[3] oli 18 miljoonaa euroa eli 4,4 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2016. Kamuxin palveluksessa oli 552 työntekijää vuoden 2016 lopussa, joista 272 oli vakituisia työntekijöitä.

Kamuxin liiketoiminta perustuu käytettyjen autojen ammattimaiseen hankintaan ja myyntiin, alhaisiin kiinteisiin kuluihin, nopeaan varastonkiertoon ja integroitujen palveluiden myyntiin. Kamuxin liiketoimintamalli mahdollistaa käytettyjen autojen tarjoamisen kilpailukykyiseen hintaan, ja yhtiön tavoitteena on kehittää jatkuvasti toimintaansa siten, että sen palvelu vastaa asiakkaiden tarpeita.

Liiketoimintamallinsa mukaisesti Kamux tarjoaa asiakkailleen myös autokauppaan liittyviä integroituja palveluja, joiden avulla se pystyy palvelemaan kokonaisvaltaisesti asiakkaitaan. Kamux tarjoaa asiakkailleen ulkopuolisten palveluntarjoajien rahoitustuotteita kaikissa autoliikkeissään Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Lisäksi Kamux tarjoaa vakuutustuotteita ja lisävastuusitoumusta, Kamux Plussaa, auton korjauskustannusten varalle Suomessa ja Ruotsissa. Keskeinen osa Kamuxin asiakaspalvelukonseptia on kotiinkuljetuspalvelu Suomessa ja Ruotsissa: auto toimitetaan asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan ja mahdollinen vaihtoauto noudetaan tarvittaessa samalla.

Kamux hankkii käytettyjä autoja autohuutokaupoista, leasingyhtiöiltä, muilta autoliikkeiltä, rahoitusyhtiöiltä, maahantuojilta, yksityishenkilöiltä ja muista lähteistä. Kamuxin autovalikoima on koko laajuudessaan tarjolla kaikissa Kamuxin autoliikkeissä Suomessa sekä paikallisesti Ruotsissa ja Saksassa. Vuonna 2016 Kamuxin myymistä autoista noin 27 prosenttia myytiin toisen Kamuxin autoliikkeen kautta.

Lisätietoa Kamuxista saa Yhtiön verkkosivuilta www.kamux.com.

Lisätietoja antaa

Juha Kalliokoski, toimitusjohtaja ja perustaja, Kamux Oyj, 050 544 5538

Matti Virtanen, hallituksen puheenjohtaja, Kamux Oyj, 050 434 7676

Satu Heikkilä, viestintä- ja markkinointijohtaja, Kamux Oyj, 0400 629 337

Tietoa Elosta

Elo on keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka osakkaita yhtiöjärjestyksen mukaisesti ovat asiakkaat eli vakuutuksenottajat ja Elossa vakuutetut työntekijät. Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä yli 40 prosenttia hoitaa työeläkevakuutuksensa Elossa. Elo syntyi vuoden 2014 alussa kun Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö fuusioituivat. Elon sijoitusvarat ovat yli 20 miljardia euroa. Vakuututettuja työntekijöitä ja yrittäjiä on noin 500 000 ja eläkkeensaajia 217 000. Maksutulo on vuodessa noin 3 miljardia euroa. Sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa eläkevarat tuottavasti yli ajan.

Lisätietoa Elosta löytyy yhtiön verkkosivuilta www.elo.fi.

 

Tietoa Swedbank Roburista

Robur on Swedbankin täysin omistama tytäryhtiö ja yksi Skandinavian suurimmista varainhoitajista. Robur tarjoaa vähittäis- ja instituutioasiakkaille sijoitusrahastoja ja yksilöllistä varainhoitopalvelua.

Lisätietoa Roburista löytyy yhtiön verkkosivuilta www.swedbankrobur.se.

Tietoa Eterasta

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Vastaamme 200 000 työntekijän eläketurvasta ja maksamme eläkettä 135 000 eläkkeensaajalle. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. Sijoitamme aktiivisesti Suomeen. Eteran 6,3 miljardin euron sijoitusomaisuudesta noin 40 prosenttia on Suomessa. Etera sijoittaa kotimarkkinoille erityisesti reaalisijoitusten ja yrityssijoitusten kautta.

Lisätietoa Eterasta löytyy yhtiön verkkosivuilta www.etera.fi.

Tietoa Fonditasta

Fondita Rahastoyhtiö Oy on riippumaton rahastoyhtiö, joka keskittyy pelkästään osakerahastojen hoitoon. Yhtiön sijoitusfilosofian keskiössä on indekseistä poikkeava osakepoiminta sekä usko pienempiin pörssiyhtiöihin, jotka pitkällä aikavälillä tuottavat suuria yhtiöitä paremmin.  Fondita perustettiin vuonna 1997, ja se hallinnoi nykyisin seitsemää rahastoa. Yhtiön henkilökunta omistaa enemmistön yhtiöstä. Fonditan hallinnoitavat varat ovat noin 800 miljoonaa euroa. Arvopaperi-lehden Sijoitusrahasto-opas valitsi Fonditan Suomen parhaaksi rahastoyhtiöksi vuosina 2012 ja 2013.

Lisätietoa Fonditasta löytyy yhtiön verkkosivuilta www.fondita.fi.

  

Tärkeitä tietoja

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistaviksi tai levitettäviksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, missä näin toimiminen rikkoisi kyseisen maan lainsäädäntöä.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt implementointitoimenpiteet, ”Esitedirektiivi”) mukainen esite. Esitedirektiivin mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan ennen arvopaperien tarjoamista, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Kamuxilta sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei sisällä tarjousta eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Kamux ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan: (A) Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa oleville henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisesti (”Kokeneet sijoittajat”); (B) Yhdistyneessä Kuningaskunnassa Kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoitustoimintaan liittyvistä asioista ja jotka ovat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen) (”Määräys”) artiklan 19(5) ”sijoitusalan ammattilaisten” määritelmän mukaisia henkilöitä; tai (ii) Määräyksen artiklan 49 mukaisia yhtiöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities); ja (C) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Järjestäjät tai mikään niiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä tiedotteessa olevien tietojen totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoja jätetty pois tiedotteesta) tai mihin tahansa Kamuxiin, sen tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuihin ja miten tahansa välitettyihin ja saatavilla oleviin tietoihin liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

Järjestäjät toimivat yksinomaan Kamuxin, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.

Tämä tiedote ei ole listautumisantia koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja arvo tai niistä saatavat tulot voivat sekä laskea että nousta. Aiempi tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa tai missä tahansa listautumisantiin liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä. Listautumisen toteutumisesta Nasdaq Helsingissä ei ole varmuutta ja taloudellista päätöksentekoa ei tulisi perustaa Kamuxin suunniteltuun listautumiseen tässä vaiheessa. Potentiaalisten sijoittajien tulisi kääntyä neuvonantajiensa puoleen hankkiakseen tietoja listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.

Kukin Järjestäjistä ja mikä tahansa niiden lähipiiritahoista voivat listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla osakkeilla tai muilla Kamuxin arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla listautumisannin yhteydessä tai muutoin. Tämän mukaisesti lopulliseen listalleottoesitteeseen, kun se on julkaistu, sisältyvät viittaukset osakkeisiin, joita tarjotaan, hankitaan, myydään tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa niiden lähipiiritahoista tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt Järjestäjät tai niiden lähipiiritahot voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä ja vaihtosopimuksia (swap), minkä vuoksi nämä Järjestäjät tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat aika ajoin hankkia, omistaa tai luovuttaa osakkeita. Mikään Järjestäjistä ei aio julkistaa minkään tällaisen sijoituksen tai transaktion laajuutta muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät tai kukaan niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät suoraan tai epäsuorasti anna mitään takuita tai vakuutuksia tämän tiedotteen tietojen tai siihen sisältyvien lausumien oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä eivätkä hyväksy mitään vastuuta tällaisista tiedoista tai lausumista. Järjestäjät tai niiden hallituksen jäsenet, johtajat/toimihenkilöt, työntekijät tai lähipiiritahot tai muut tahot eivät vastaavasti hyväksy mitään vastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa tiedossa tai lausunnoissa tai mistään tappiosta, kulusta tai vahingosta, joka on kärsitty tai syntynyt mistä tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja ne voidaan tunnistaa sanoista, kuten ”uskoa”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”aikoa”, ”arvioida”, ”tulla”, ”saattaa”, ”jatkua”, ”pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista. Tässä tiedotteessa olevat tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin. Vaikka Kamux uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu suoraan tai epäsuorasti tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa.

Kamux, Järjestäjät ja niiden lähipiiritahot nimenomaisesti toteavat, että ne eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin uuden tiedon, tulevaisuuden kehityksen tai muun johdosta.

Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

 

[1] Perustuen ulkona olevien Osakkeiden lukumäärään ennen Listautumisantia pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

[2] Muiden kuin Interan omistuksessa olevat osakkeet.

[3] Liikevoitto oikaistuna listautumiseen liittyvillä kuluilla, strategiseen suunnitteluun ja strategian toteuttamiseen liittyvillä erityiserillä, maantieteelliseen laajentumiseen liittyvillä erityiserillä sekä omien osakkeiden lunastukseen liittyvällä osakeperusteisella maksulla.