FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsingin päämarkkinalle

18.04.2017

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai missään muussa maassa missä näin toimiminen rikkoisi kyseisen maan lainsäädäntöä.

LEHDISTÖTIEDOTE 18.4.2017

Kamux suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsingin päämarkkinalle

Kamux Oyj (”Kamux” tai ”yhtiö”) suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) päämarkkinalle.

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamuxin liiketoiminta perustuu Kamux-autoliikkeiden ja internetin yhdistelmään sekä käytettyjen autojen ammattimaiseen hankintaan ja myyntiin, alhaisiin kiinteisiin kuluihin, nopeaan varastonkiertoon ja integroitujen palveluiden myyntiin. Kamuxin liikevaihto oli 405 miljoonaa euroa vuonna 2016 kasvaen 30,6 prosenttia vuodesta 2015. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vähintään 700 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2019.

Kamuxin visio on olla johtava käytettyjen autojen kauppaan erikoistunut vähittäiskaupan ketju Euroopassa. Kamuxin asiakaslupaus on tarjota käytettyjä autoja asiakkaita kiinnostavaan hintaan, toimia asiakkaidensa luotettavana kumppanina ja tarjota markkinoiden parasta asiakaspalvelua.

Suunnitellun listautumisannin tavoitteena on tukea Kamuxin kasvustrategiaa ja kansainvälistymistä lisäämällä Kamuxin tunnettuutta ja luottamusta Kamuxia kohtaan yleisön ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa sekä työnantajana. Listautumisanti mahdollistaisi yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja yhtiön osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Listautumisen myötä yhtiön osakkeita voitaisiin käyttää Kamuxin henkilöstön ja johdon palkitsemisessa.

Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakemyynnistä että osakeannista, jossa yhtiö laskisi liikkeelle uusia osakkeita. Suunnitellun listautumisannin yhteydessä tavoitteena on osakeannissa kerätä noin 20 miljoonaa euroa uutta pääomaa, joka käytettäisiin Kamuxin kasvustrategian ja kansainvälistymisen tukemiseen sekä digitalisaatiota edistäviin toimenpiteisiin.

Tietyt institutionaaliset sijoittajat (”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään mahdollisen listautumisen yhteydessä osakkeita lopulliseen merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdolla, että lopullinen merkintähinta arvostaa yhtiön koko osakekannan (ennen annista saatavia varoja ja pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) enintään 300 miljoonaan euroon. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumusten yhteismäärä on 60 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajia ovat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Swedbank Robur Fonder Ab, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Toimitusjohtaja ja perustaja Juha Kalliokoski:
”Kamux keskittyy sataprosenttisesti käytettyjen autojen kauppaan ja siihen liittyviin integroituihin palveluihin. Meillä on johtava asema Suomessa, ja Ruotsissa arvioimme olevamme kymmenen suurimman käytettyjen autojen vähittäiskaupan joukossa. Kasvuvauhdin on tehnyt mahdolliseksi Kamuxin ammattimainen konsepti, sitoutunut henkilöstö sekä digitaalisen kanavan ja Kamux-autoliikkeiden muodostama monikanavainen läsnäolo. Jatkoimme voimakasta kansainvälistä kasvua vuonna 2016 avaamalla yhdeksännen autoliikkeemme Ruotsissa, mikä on samalla ensimmäinen autoliikkeemme Tukholman alueella, sekä toisen autoliikkeemme Saksassa Hampurin alueella. Visiomme on olla johtava käytettyjen autojen kauppaan erikoistunut vähittäiskaupan ketju Euroopassa. Tavoitteenamme on jatkaa kasvua yhtenä menestyneistä, pohjoismaisista kansainvälistyneistä vähittäiskaupan konsepteista. Markkina tarjoaa meille loistavat kasvumahdollisuudet ja näemme, että listautuminen tukisi Kamuxin kasvustrategiaa.”

Hallituksen puheenjohtaja Matti Virtanen:

”Kamux on uudistanut käytettyjen autojen kaupan vastaamaan kuluttajien tarpeita. Yhtiön johto oivalsi jo yhtiötä perustaessaan tämän markkinamahdollisuuden. Reilun kolmentoista vuoden aikana se on rakentanut vähittäiskauppaan uuden toimintamallin, jolla on kasvupotentiaalia sekä Suomessa että Euroopan markkinoilla. Koko yhtiön historian ajan jatkunut kannattava ja orgaaninen kasvu viestii vahvasta markkina-asemasta ja kuluttajien luottamuksesta. Osakeannin avulla vahvistettaisiin yhtiön tasetta, mikä tukisi kannattavaa kasvuamme myös tulevaisuudessa ja mahdollistaisi lisäpanostukset yhtiön toiminnan digitalisointiin. Kamuxin tavoitteena on olla digitalisaation edelläkävijä käytettyjen autojen kaupassa.”

Kamux lyhyesti

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Ensimmäinen Kamux-autoliike aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja yhtiöllä on tällä hetkellä 37 autoliikettä Suomessa, yhdeksän Ruotsissa ja kaksi Saksassa. Lisäksi Kamuxin tarkoituksena on avata kaksi uutta autoliikettä Suomessa toukokuun 2017 aikana. Yhtiö on myynyt perustamisensa jälkeen yli 140 000 käytettyä autoa, joista 36 290 autoa vuonna 2016. Kamuxin liikevaihto nousi 405 miljoonaan euroon vuonna 2016. Oikaistu liikevoitto[1] oli 18 miljoonaa euroa eli 4,4 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2016. Kamuxin palveluksessa oli 552 työntekijää vuoden 2016 lopussa, joista 272 oli vakituisia työntekijöitä.

Kamuxin liiketoiminta perustuu käytettyjen autojen ammattimaiseen hankintaan ja myyntiin, alhaisiin kiinteisiin kuluihin, nopeaan varastonkiertoon ja integroitujen palveluiden myyntiin. Kamuxin liiketoimintamalli mahdollistaa käytettyjen autojen tarjoamisen kilpailukykyiseen hintaan, ja yhtiön tavoitteena on kehittää jatkuvasti toimintaansa siten, että sen palvelu vastaa asiakkaiden tarpeita.

Liiketoimintamallinsa mukaisesti Kamux tarjoaa asiakkailleen myös autokauppaan liittyviä integroituja palveluja, joiden avulla se pystyy palvelemaan kokonaisvaltaisesti asiakkaitaan. Kamux tarjoaa asiakkailleen ulkopuolisten palveluntarjoajien rahoitustuotteita kaikissa autoliikkeissään Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Lisäksi Kamux tarjoaa vakuutustuotteita ja lisävastuusitoumusta, Kamux Plussaa, auton korjauskustannusten varalle Suomessa ja Ruotsissa. Keskeinen osa Kamuxin asiakaspalvelukonseptia on kotiinkuljetuspalvelu Suomessa ja Ruotsissa: auto toimitetaan asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan ja mahdollinen vaihtoauto  noudetaan tarvittaessa samalla.

Kamux hankkii käytettyjä autoja autohuutokaupoista, leasingyhtiöiltä, muilta autoliikkeiltä, rahoitusyhtiöiltä, maahantuojilta, yksityishenkilöiltä ja muista lähteistä. Kamuxin autovalikoima on koko laajuudessaan tarjolla kaikissa Kamuxin autoliikkeissä Suomessa sekä paikallisesti Ruotsissa ja Saksassa. Vuonna 2016 Kamuxin myymistä autoista noin 27 prosenttia myytiin toisen Kamuxin autoliikkeen kautta.

Kamuxin vahvuudet

Kamux näkee, että sen liiketoimintaa tukevat olennaisesti seuraavat keskeiset vahvuudet:

  • Suuri, kasvava, historiallisesti suhteellisen vakaa sekä erittäin hajanainen käytettyjen autojen markkina, jossa perinteisten myyntikanavien tarjonta ja asiakaspalvelu eivät vastaa kysyntää
  • Voimakas ja kannattava orgaaninen kasvu yhdistettynä tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin
  • Ammattimainen Kamux-autoliikkeiden ja internetin yhdistelmään perustuva käytettyjen autojen kauppaan keskittynyt liiketoimintamalli, jonka kulmakiviä ovat ammattimainen käytettyjen autojen hankinta ja myynti, nopea varastonkierto, alhaiset kiinteät kulut sekä kannattavat integroidut palvelut
  • Kamuxin prosesseja ohjaava toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmä
  • Kokenut, osaava ja motivoitunut johto ja henkilöstö


Kamuxin strategia

Kamuxin strategisiin painopistealueisiin kuuluvat kannattavan kasvun jatkaminen kasvattamalla markkinaosuutta markkinoilla, joilla Kamux tällä hetkellä toimii, kannattavuuden asteittainen parantaminen, erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoaminen sekä henkilöstön sitoutuminen ja motivointi.

Kamux uskoo, että sen suhteellisen alhaiset markkinaosuudet sen hajautuneilla markkinoilla tarjoavat kasvumahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Kasvupotentiaalista kertovat myös käytettyjen autojen suuret markkinat; Suomessa myydään vuosittain noin 0,5 miljoonaa, Ruotsissa noin 1,2 miljoonaa ja Saksassa noin 7,4 miljoonaa käytettyä autoa. Käytettyjen autojen markkina näissä kolmessa maassa on yhteensä yli sadan miljardin euron kokoinen.[2]

Kamuxin kasvustrategian kulmakivet ovat uusien autoliikkeiden avaaminen ja nykyisten autoliikkeiden myynnin kasvattaminen sekä digitaalisen jalanjäljen lisääminen muun muassa helmikuussa 2017 Suomessa avatun verkkokaupan, kohdistetun markkinoinnin ja yhtiön toiminnan digitalisoinnin avulla.

Kamuxin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön hallitus on vahvistanut Kamuxille seuraavat taloudelliset tavoitteet:

  • Liikevaihdon kasvattaminen vähintään 700 miljoonaan euroon vuonna 2019;
  • 4-5 prosentin liikevoittomarginaali vuonna 2019 ja vähintään 5 prosentin liikevoittomarginaali pitkällä aikavälillä; ja
  • Jakaa osinkona vähintään 30 prosenttia tilikauden voitosta

Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta. Lähivuosina Kamuxin ensisijainen tavoite on kasvaa strategiansa mukaisesti.
                         
Kamuxin taloudellinen kehitys sekä avainlukuja[3]

Kamuxin liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu (CAGR) oli 38,6 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2016 sekä 42,6 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2012.[4] Vuoden 2016 oikaistu liikevoitto[5] oli 18 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali5 4,4 prosenttia.

     
Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu 2016 2015 2014
Tuloslaskelma      
Liikevaihto[6] 404,8 309,9 215,0
Liikevaihdon kasvu, % 30,6 % 44,2 % 41,3 %
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 12,2 % 13,9 % 15,8 %
Oikaistu liikevoitto5 18,0 16,0 10,5
Oikaistu liikevoittomarginaali5, % 4,4 % 5,2 % 4,9 %
Tase      
Nettovelka 30,9 24,4 20,1
Taseen loppusumma6 78,4 58,7 40,6
     
Muita tietoja      
Autoliikkeiden lukumäärä kauden lopussa 47 41 35
Henkilöstömäärä keskimäärin[7] 343 271 203
Myytyjen autojen lukumäärä 36 290 28 515 20 273
Investoinnit 2,1 0,9 1,2
     
Tunnuslukuja      
Oman pääoman tuotto, % 43,8 % 67,7 % 75,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,5 % 30,6 % 27,4 %
Omavaraisuusaste, % 36,9 % 36,3 % 31,5 %
Nettovelkaantumisaste, % 107,0 % 114,2 % 157,1 %
Osakekohtaisia tunnuslukuja      
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, EUR6 0,29 0,30 0,18

Alustavia tietoja taloudellisesta tuloksesta 31.3.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla[8]

Kamuxin arvion mukaan yhtiön liikevaihto oli 108-110 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 4,5-4,9 miljoonaa euroa 31.3.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Liikevaihto 31.3.2016 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla oli 97,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa.

Yhtiö myi 31.3.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 9 698 käytettyä autoa. Myytyjen autojen määrä kasvoi 1 175 autolla eli 13,8 prosenttia verrattuna 31.3.2016 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon. Yhtiö myi 3 564 autoa maaliskuussa 2017, 3 010 autoa helmikuussa 2017 ja 3 124 autoa tammikuussa 2017. Myytyjen autojen määrä kasvoi 21,3 prosenttia verrattuna maaliskuuhun 2016, 2,7 prosenttia verrattuna helmikuuhun 2016 ja 17,7 prosenttia verrattuna tammikuuhun 2016.

Kamux uskoo, että Kamuxin ja Suomi-segmentin myyntiin ja kannattavuuteen vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä eniten vaikuttanut tekijä oli liikenne- ja viestintäministeriön 19.1.2017 julkaiseman tieliikenneselvityksen aiheuttama epävarmuus. Sittemmin pois vedetty tieliikenneselvitys aiheutti epävarmuutta liittyen autoverotukseen Suomessa, mikä vaikutti negatiivisesti uusien ja käytettyjen autojen myyntiin Suomessa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, koska asiakkaat jäivät miettimään autoveron mahdollista poistamista ja sen vaikutusta uusien ja käytettyjen autojen hintoihin tulevaisuudessa. Kamux uskoo, että epävarmuus vaikutti myös yhtiön kannattavuuteen Suomessa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, koska yhtiö pyrki pitämään vaihto-omaisuutensa kiertonopeuden tyydyttävällä tasolla markkinoiden epävarmuudesta huolimatta. Kamux uskoo, että markkinat ovat alkaneet elpyä, mikä näkyi osittain Suomessa myytyjen autojen määrässä maaliskuussa 2017, jolloin Kamux myi Suomessa enemmän autoja kuin minkään aikaisemman kuukauden aikana.

Tietoa suunnitellusta listautumisannista

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakeannista, jossa yhtiö laskisi liikkeeseen uusia osakkeita, että osakemyynnistä, jossa eräät yhtiön osakkeenomistajat, mukaan lukien suurin osakkeenomistaja Intera Fund II Ky, myisivät osakkeitaan. Yhtiö ja sen eräät osakkeenomistajat tulisivat sitoutumaan tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin listautumisannin yhteydessä. Intera Fund II Ky jäisi merkittäväksi osakkeenomistajaksi listautumisannin jälkeen. Osakeannissa odotetaan kerättävän noin 20 miljoonaa euroa uutta pääomaa, joka käytettäisiin yhtiön kasvustrategian ja kansainvälistymisen tukemiseen sekä yhtiön toiminnan digitalisaatiota edistäviin kehityshankkeisiin.

Suunnitellun listautumisannin tavoitteena on tukea Kamuxin kasvustrategiaa ja kansainvälistymistä osakeannista hankituilla varoilla sekä lisäämällä Kamuxin näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla. Tämän odotetaan lisäävän Kamuxin tunnettuutta ja luottamusta Kamuxia kohtaan yleisön ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa sekä työnantajana. Listautumisanti mahdollistaisi yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja yhtiön osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Suunnitellun henkilöstöannin lisäksi listautumisen myötä yhtiön osakkeita voitaisiin käyttää jatkossa Kamuxin henkilöstön ja johdon palkitsemisessa.

Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään mahdollisen listautumisen yhteydessä osakkeita lopulliseen merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdolla, että lopullinen merkintähinta arvostaa yhtiön koko osakekannan (ennen annista saatavia varoja ja pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) enintään 300 miljoonaan euroon. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumusten yhteismäärä on 60 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajia ovat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Swedbank Robur Fonder Ab, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimii yhtiön neuvonantajana ja listautumisannin toteutuessa annin pääjärjestäjänä (”SEB” tai ”Pääjärjestäjä”) ja OP Yrityspankki Oyj (”OP”) listautumisannin toteutuessa annin järjestäjänä (yhdessä Pääjärjestäjän kanssa, ”Järjestäjät”).

Lehdistötilaisuus

Kamux pitää lehdistötilaisuuden tänään 18.4.2017 kello 11.00 Helsingin Pörssin tiloissa (Fabianinkatu 14, Helsinki).

Lisätietoja antaa

Juha Kalliokoski, toimitusjohtaja ja perustaja, Kamux, +358 50 544 5538
Matti Virtanen, hallituksen puheenjohtaja, Kamux, +358 50 434 7676
Satu Heikkilä, viestintä- ja markkinointijohtaja, Kamux, +358 400 629 337

Tärkeitä tietoja

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistaviksi tai levitettäviksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, missä näin toimiminen rikkoisi kyseisen maan lainsäädäntöä.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt implementointitoimenpiteet, ”Esitedirektiivi”) mukainen esite. Esitedirektiivin mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan ennen arvopaperien tarjoamista, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Kamuxilta sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei sisällä tarjousta eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Kamux ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan: (A) Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa oleville henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisesti (”Kokeneet sijoittajat”); (B) Yhdistyneessä Kuningaskunnassa Kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoitustoimintaan liittyvistä asioista ja jotka ovat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen) (”Määräys”) artiklan 19(5) ”sijoitusalan ammattilaisten” määritelmän mukaisia henkilöitä; tai (ii) Määräyksen artiklan 49 mukaisia yhtiöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities); ja (C) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Järjestäjät tai mikään niiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä tiedotteessa olevien tietojen totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoja jätetty pois tiedotteesta) tai mihin tahansa Kamuxiin, sen tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuihin ja miten tahansa välitettyihin ja saatavilla oleviin tietoihin liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

Järjestäjät toimivat yksinomaan Kamuxin, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.

Tämä tiedote ei ole listautumisantia koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja arvo tai niistä saatavat tulot voivat sekä laskea että nousta. Aiempi tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa tai missä tahansa listautumisantiin liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä. Listautumisen toteutumisesta Nasdaq Helsingissä ei ole varmuutta ja taloudellista päätöksentekoa ei tulisi perustaa Kamuxin suunniteltuun listautumiseen tässä vaiheessa. Potentiaalisten sijoittajien tulisi kääntyä neuvonantajiensa puoleen hankkiakseen tietoja listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.

Kukin Järjestäjistä ja mikä tahansa niiden lähipiiritahoista voivat listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla osakkeilla tai muilla Kamuxin arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla listautumisannin yhteydessä tai muutoin. Tämän mukaisesti lopulliseen listalleottoesitteeseen, kun se on julkaistu, sisältyvät viittaukset osakkeisiin, joita tarjotaan, hankitaan, myydään tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa niiden lähipiiritahoista tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt Järjestäjät tai niiden lähipiiritahot voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä ja vaihtosopimuksia (swap), minkä vuoksi nämä Järjestäjät tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat aika ajoin hankkia, omistaa tai luovuttaa osakkeita. Mikään Järjestäjistä ei aio julkistaa minkään tällaisen sijoituksen tai transaktion laajuutta muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät tai kukaan niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät suoraan tai epäsuorasti anna mitään takuita tai vakuutuksia tämän tiedotteen tietojen tai siihen sisältyvien lausumien oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä eivätkä hyväksy mitään vastuuta tällaisista tiedoista tai lausumista. Järjestäjät tai niiden hallituksen jäsenet, johtajat/toimihenkilöt, työntekijät tai lähipiiritahot tai muut tahot eivät vastaavasti hyväksy mitään vastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa tiedossa tai lausunnoissa tai mistään tappiosta, kulusta tai vahingosta, joka on kärsitty tai syntynyt mistä tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja ne voidaan tunnistaa sanoista, kuten ”uskoa”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”aikoa”, ”arvioida”, ”tulla”, ”saattaa”, ”jatkua”, ”pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista. Tässä tiedotteessa olevat tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin. Vaikka Kamux uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu suoraan tai epäsuorasti tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa.

Tähän tiedotteeseen sisältyvät taloudelliset tavoitteet ovat tulevaisuutta koskevia lausumia ja Kamuxin todellinen tulos tai taloudellinen asema voi poiketa olennaisesti suoraan tai epäsuorasti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä useiden tekijöiden seurauksena. Nämä taloudelliset tavoitteet perustuvat useisiin oletuksiin, jotka ovat luonnostaan alttiita merkittäville liiketoiminnallisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja muihin tekijöihin kohdistuville riskeille, joista moniin Kamux ei pysty vaikuttamaan. Keskeisiin oletuksiin, jotka hallitus on tehnyt asettaessaan tavoitteitaan, kuuluu muun muassa se, että markkinaolosuhteet pysyvät ennallaan, eikä kaupallisessa, sääntely- ja taloudellisessa ympäristössä, jossa Kamux toimii, tapahdu merkittäviä muutoksia. Lisäksi odottamattomat tapahtumat voivat vaikuttaa haitallisesti Kamuxin todelliseen tulokseen ja taloudelliseen asemaan tulevina ajanjaksoina riippumatta siitä, osoittautuvatko Kamuxin oletukset muutoin oikeiksi. Tämän seurauksena Kamuxin todellinen tulos tai taloudellinen asema saattavat vaihdella merkittävästi riippuen näistä tavoitteista eikä sijoittajien tulisi luottaa niihin perusteettomasti. Yksikään lausuma tässä tiedotteessa ei ole tarkoitettu tulosennusteeksi.

Kamux, Järjestäjät ja niiden lähipiiritahot nimenomaisesti toteavat, että ne eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin uuden tiedon, tulevaisuuden kehityksen tai muun johdosta.

Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

 

[1]  Liikevoitto oikaistuna listautumiseen liittyvillä kuluilla, strategiseen suunnitteluun ja strategian toteuttamiseen liittyvillä erityiserillä, maantieteelliseen laajentumiseen liittyvillä erityiserillä sekä omien osakkeiden lunastukseen liittyvällä osakeperusteisella maksulla

[2] Lähteet:  Trafi, Autovista, Trafikanalys Fordon 2015, DAT Report 2016, HIS, OECD, Yhtiön tilaama kansainvälisen konsulttiyhtiön laatima markkinaselvitys

[3] Luvut ovat tilintarkastamattomia

[4] Taloudellinen tieto vuosille 2007-2012 on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön periaatteiden mukaisesti (FAS), taloudellinen tieto vuodesta 2013 alkaen on puolestaan laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportointikäytäntö vaikuttaa myös liikevaihtoon, jolloin kasvuprosentteja on tarkasteltava erikseen kyseisille kausille

[5] Liikevoitto oikaistuna yritysjärjestelyihin ja liiketoiminnan laajentumiseen liittyvillä erityiserillä, listautumiseen liittyvillä kuluilla, seuraamusmaksuilla sekä osakeperusteiseen palkitsemiseen liittyvillä kuluilla

[6] Tilintarkastettu

[7] Henkilöstömäärä keskimäärin kokoaikaiseksi muunnettuna

[8] Osion katsaus sisältää alustavia arvioita Kamuxin taloudellisesta tuloksesta. Tiedot perustuvat Kamuxin sisäiseen laskentatoimeen, ja tulostiedot 31.3.2017 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ovat Kamuxin alustavia arvioita. Näitä arvioita ei ole tilintarkastettu, ja mahdollisten sijoittajien tulee suhtautua niihin varauksella.