FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kesäpesti automyyjänä ‒ startti myyntiuralle ja vakituinen työ?

22.03.2019

Kamux on vuosittain palkannut automyyjiä kesätöihin, niin myös tänäkin kesänä. Maaliskuussa starttaavan kesätyöhaun myötä 50 nuorta saa kesäpestin eri puolilla Suomea sijaitseviin liikkeisiin.

Kamuxin Suomen maajohtaja Tommi Iiskonmäki painottaa, että asenteella on enemmän merkitystä kuin kokemuksella, mutta kaikenlainen kokemus katsotaan tietenkin eduksi.

Kesätyöntekijät tekevät Kamuxilla samaa myyntityötä kuin vakituiset myyjätkin. Työpäiviin kuuluu asiakastyötä sekä kasvokkain että puhelimitse. Lisäksi automyyjät etsivät ostettavaksi sopivia autoja ja ovat yhteydessä yhteistyökumppaneihin sekä kuvaavat autoja myyntiä varten, kertoo Tommi Iiskonmäki.

Kesätyö automyyjänä antaa varmasti arvokasta kokemusta mihin tahansa myyntityöhön. Asiakastyössä asenteella on suuri merkitys, siksi painotamme sitä. Työ tekijäänsä opettaa, mutta annamme perehdytyskoulutuksen ja aina esimieheltä ja kollegoilta voi kysyä apua, Iiskonmäki kannustaa.

Artun kesätyöstä tulikin pidempi pesti

Hämeenlinnan Kamuxin myymälässä kesällä 2016 aloittanut Arttu Purtanen on yksi niistä, joille kesätyö antoi myös vakituisen työpaikan ja mahdollisuuden edetä uralla.

Kun Kamuxilla avautui kesätyönhaku, ajattelin rohkeasti hakea. Minulla oli jonkin verran kokemusta myyntityöstä, ja kiinnostus autoja kohtaan oli herännyt jo ammattikorkeakoulussa. Rohkaistuin hakemaan, kun Kamuxilla työskentelevä ystäväni kertoi kokemuksestaan. Hakiessani näin mahdollisuuden saada jalkani oven väliin ja päästä tekemisiin autojen kanssa, Purtanen muistelee omaa kokemustaan.

Minut yllätti positiivisesti työn monipuolisuus, sillä myyjällä on samaan aikaan sekä paljon vastuuta että vapautta tehdä asioita. Työn vaihtelevuuden lisäksi koin hyväksi, että omalla tekemisellä voi vaikuttaa työssä pärjäämiseen. Ja kyllä hyvä työporukka tuli bonuksena, Purtanen kertoo.

Yhden kesän automyyjä, kolmantena jo myymälävastaava

Kesätyö innosti minua ja halusin tehdä automyyjän työtä myös tulevaisuudessa. Yritin parastani ja tämä kannatti, sillä kesän lopuksi Kamux tarjosi minulle vakituista työsuhdetta. Olen päässyt myös mukavasti etenemään, ja nykyään työskentelen myymälävastaavana Kamuxin Lempäälän Ideaparkin myymälässä, Purtanen toteaa.

Kesätöissä automyyjänä

Kamuxin Suomen maajohtaja Tommi Iiskonmäki antaa vinkkejä kesätyönhakuun ja kesätöissä menestymiseen. Samat ohjeet pätevät myös monelle muulle uudessa työpaikassa aloittaneelle.

  •  Kamuxille voi hakea kesätöihin, vaikka alalta ei olisi ennestään kokemusta tai autojen tekniikasta ennestään vahvaa tietämystä. Hakemuksessa on hyvä käydä perustietojen lisäksi ilmi myös ahkeruus ja ulospäinsuuntautuneisuus.
  •  Asenteella on suurin merkitys, kun palkataan kesätyöntekijöitä. Kamuxilla arvostetaan oma-aloitteisuutta, reippautta ja nopeaa omaksumiskykyä.
  •  Kaikki aikaisempi työkokemus on hakijalle eduksi, ja erityisesti arvostetaan aikaisempaa kokemusta myynnistä.
  •  Työn oppi parhaiten tekemällä. Jokainen työntekijä käy läpi perehdytyskoulutuksen oman esimiehensä kanssa. Kannattaa seurata myös kokeneempien kollegojen työskentelyä ja kysyä heiltä apua.
  •  Ahkeruudella ja hyvällä asenteella saavuttaa jo paljon. Hyvin tehty kesätyö voi poikia vakituisen työpaikan.

Lisätietoja:

Maajohtaja Tommi Iiskonmäki, Kamux, puh. 040 580 1498

Myymälävastaava Arttu Purtanen, puh. 040 674 4416

kamux.fi

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Ensimmäinen Kamux-autoliike aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa, ja yhtiöllä on tällä hetkellä 47 autoliikettä Suomessa, neljätoista Ruotsissa ja neljä Saksassa. Yhtiö on myynyt perustamisensa jälkeen yli 200 000 käytettyä autoa, joista 46 596 autoa vuonna 2018. Kamuxin liikevaihto nousi 527,8 miljoonaan euroon vuonna 2018. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 472 henkilöä vuonna 2018. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.