FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux kasvoi erittäin vahvasti, liikevaihto +52,0 % – oikaistu liikevoitto edellisvuoden tasolla

13.08.2021

Kamux Oyj                            Puolivuosikatsaus                  13.8.2021 klo 9.00

Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Kamux kasvoi erittäin vahvasti, liikevaihto +52,0 % – oikaistu liikevoitto edellisvuoden tasolla

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.  

Huhti-kesäkuu lyhyesti

– Liikevaihto kasvoi 52,0 % ja oli 228,8 milj. euroa (150,5)

– Bruttokate laski -0,5 % ja oli 20,5 milj. euroa (20,6) eli 9,0 % (13,7) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 6,8 milj. euroa (6,8) eli 3,0 % (4,6) liikevaihdosta

– Liikevoitto laski -63,3 % ja oli 2,8 milj. euroa (7,7) eli 1,2 % (5,1) liikevaihdosta

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 25,0 % ja oli 16 760 autoa (13 413)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 37,9 % (-16,9)

– Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,16)

– Kamuxin Saksan tytäryhtiö käynnisti oikeusprosessin paikallista hankintakumppania vastaan, mistä kirjattiin 3,9 milj. euron kuluvaraus toiselle vuosineljännekselle. Tällä oli negatiivinen vaikutus liikevoittoon.

Tammi-kesäkuu lyhyesti

– Liikevaihto kasvoi 38,0 % ja oli 438,6 milj. euroa (317,9)

– Bruttokate kasvoi 12,4 % ja oli 43,7 milj. euroa (38,9) eli 10,0 % (12,2) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 15,2 % ja oli 12,4 milj. euroa (10,8) eli 2,8 % (3,4) liikevaihdosta

– Liikevoitto laski -27,0 % ja oli 8,5 milj. euroa (11,7) eli 1,9 % (3,7) liikevaihdosta

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 19,4 % ja oli 33 002 autoa (27 640)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 24,5 % (-8,3)

– Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,22)

Avainluvut

milj. euroa 4-6/   2021 4-6/   2020 Muutos, % 1-6/   2021 1-6/   2020 Muutos, % 1-12/   2020
Liikevaihto 228,8 150,5 52,0 % 438,6 317,9 38,0 % 724,1
Bruttokate 20,5 20,6 -0,5 % 43,7 38,9 12,4 % 91,5
osuus liikevaihdosta, % 9,0 % 13,7 % 10,0 % 12,2 % 12,6 %
Liikevoitto (EBIT) 2,8 7,7 -63,3 % 8,5 11,7 -27,0 % 31,2
osuus liikevaihdosta, % 1,2 % 5,1 % 1,9 % 3,7 % 4,3 %
Oikaistu liikevoitto* 6,8 6,8 -1,4 % 12,4 10,8 15,2 % 30,7
osuus liikevaihdosta, % 3,0 % 4,6 % 2,8 % 3,4 % 4,2 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 9,9 8,6 15,3 % 19,3 17,5 10,2 % 37,1
osuus liikevaihdosta, % 4,3 % 5,7 % 4,4 % 5,5 % 5,1 %
Myytyjen autojen lukumäärä 16760 13413 25,0 % 33002 27640 19,4 % 60657
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 225 1 538 -20,3 % 1 324 1 407 -5,9 % 1 509
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 37,9 % -16,9 % 24,5 % -8,3 %   -3,8 %
Nettovelka 76,2 36,1 111,3 % 53,5
Vaihto-omaisuus 122,8 68,1 80,3 % 93,6
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 46,5 45,1 2,9 % 47,2
Investoinnit 2,2 1,1 100,6 % 3,4 2,2 53,4 % 4,9
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 820 664 23,5 % 713
Oman pääoman tuotto (ROE), % 22,0 % 25,6 % 26,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13,6 % 13,8 % 16,9 %
Omavaraisuusaste, % 39,3 % 45,1 % 50,1 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,04 0,16 -76,3 % 0,12 0,22 -43,8 % 0,58

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, oikeudellisiin prosesseihin ja aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä, yhteensä 3,9 milj. euroa vuoden 2021 toisella neljänneksellä ja yhteensä 3,9 milj. euroa 1-6/2021 (4-6/2020: -0,9 milj. euroa, 1-6/2020: -0,9 milj. euroa ja 1-12/2020: -0,5 milj. euroa).

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

”Strategiamme mukaisesti kiihdytimme kasvua, ja toisella vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvu oli erittäin vahvaa kaikissa toimintamaissamme. Liikevaihtomme kasvoi 52,0 % ja vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 37,9 %. Oikaistu liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla 6,8 miljoonassa eurossa. Kannattavuuden kehittymistä toisella vuosineljänneksellä ei voi pitää tyydyttävänä.

Panostuksemme keväällä autojen ostamiseen riittävien varastotasojen varmistamiseksi kesää vasten oli onnistunutta, mikä näkyy liikevaihdon kehityksessä ja myytyjen autojen määrässä. Kasvustrategian toteuttamiseksi olemme hakeneet aktiivisesti uusia ostokumppaneita. Yksi Saksan tytäryhtiömme uusi hankintakumppani osoittautui hyvän ja toimivan alkuyhteistyön jälkeen pettymykseksi. Kumppanin jatkuva vetoaminen toimitusvaikeuksiin johti lopulta siihen, että teimme päätöksen lopettaa yhteistyö ja lähteä hakemaan saatavia oikeusprosessin kautta. Tähän liittyen kirjasimme toiselle vuosineljännekselle 3,9 milj. euron kuluvarauksen.

Osana panostuksiamme tiedolla johtamiseen lanseerasimme toukokuussa Suomessa KMS:n, Kamux Management Systemin, joka oli jo ennestään käytössä Saksassa. Uuden järjestelmän käyttöönotto isossa käyttäjäjoukossa ei koskaan ole vailla haasteita, mutta olen erittäin ylpeä kamuxlaisten asenteesta uuden työkalun opettelussa. Kamux Management System mahdollistaa monien strategisesti tärkeiden hankkeidemme etenemisen ja järjestelmä myös skaalautuu kasvumme mukaan.

Epävarmuus koronapandemian jatkumisesta, virusvarianteista ja niiden vaikutuksesta maailman tilanteeseen, eri maihin ja talouteen jatkuu, mutta keskitymme määrätietoisesti kasvustrategiamme toteutukseen ja edistämiseen eri osa-alueilla.”

Näkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 Kamux odottaa liikevaihdon olevan 800-850 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 20212023

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat vuosittainen liikevaihdon kasvattaminen yli 20 %, vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto sekä oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 % ja oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %. Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Tulosjulkistukset 2021

Kamux Oyj julkistaa osavuosikatsaukset vuonna 2021 seuraavasti:

12.11.2021: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammisyyskuulta 2021.

Tiedotustilaisuudet

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden ja webcastin medialle ja analyytikoille puolivuosikatsaukseen liittyen tänään 13.8.2021 2021 hotelli Kämpin Symposion-kokoustilassa Helsingissä klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 12.00. Tilaisuuteen paikan päälle voivat osallistua vain ennakkoilmoittautuneet, sillä koronapandemian vuoksi tilaisuuteen voidaan ottaa osallistujia vain rajoitetusti voimassa olevien kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Suoraa webcastia voi seurata suomeksi linkistä https://kamux.videosync.fi/2021-q2-tulos ja englanniksi https://kamux.videosync.fi/2021-q2-results. Webcast-lähetyksen yhteydessä järjestetään myös puhelinkonferenssi.

Osallistuminen puhelimitse:

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Iso-Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 631 913 1422

Tunnistenumero: 96413199#

 

Puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen.

Hämeenlinnassa 13.8.2021

Kamux Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski, puh. 040 185 8633

Talousjohtaja Marko Lehtonen, puh. 050 575 2006

Viestintäjohtaja Satu Otala, puh. 0400 629 337

ir@kamux.fi

Kamux Oyj_Puolivuosikatsaus_Q2_2021_FINAL