Kamux Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kamux Oyj Pörssitiedote (Liputusilmoitus)   30.8.2019 klo 15.30 Kamux Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus Kamux Oyj on 29.8.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Juha Kalliokosken ja Callardo Capital Oy:n yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Kamux Oyj:stä on ylittänyt 15 prosentin liputusrajan. Liputusraja ylitettiin 28.8.2019. Juha Kalliokoskella ja hänen lähipiirinsä … Jatka artikkelin Kamux Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus lukemista