FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj julkistaa strategiansa kaudelle 2021―2023

26.02.2021

Kamux Oyj      Sisäpiiritieto    26. helmikuuta 2021 klo 8.40

Kamux Oyj julkistaa strategiansa kaudelle 2021―2023

Kamux tavoittelee strategiakaudellaan vuosina 2021―2023 yli 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, vuosittain kasvavaa oikaistua liikevoittoa ja yli 3,5 %:n oikaistua liikevoittomarginaalia sekä yli 25 %:n oman pääoman tuottoa (ROE). Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta.

“Kamux on toimivan liiketoimintamallinsa ansiosta kasvanut kannattavasti ja kansainvälistynyt laajentuen Suomesta Ruotsiin ja Saksaan. Käytettyjen autojen markkina on suuri, vakaa ja hyvin fragmentoitunut, ja näemme siinä konseptillemme selkeän tilauksen. Markkina tarjoaa poikkeuksellisen houkuttelevan mahdollisuuden, ja siksi seuraava looginen askel Kamuxin tarinassa on kunnianhimoisen kasvuloikan ottaminen ja skaalautuvuuden kehittäminen. Strategiassa painotamme datan hyödyntämistä ja tiedolla johtamista, prosessien tehostamista sekä saumatonta monikanavaista asiakaskokemusta. Kehitämme omia kyvykkyyksiämme asiakkaittemme hyväksi ja panostamme henkilöstömme jatkuvaan oppimiseen. Näihin osa-alueisiin myös investoimme kohdennetusti strategiakaudella”, toimitusjohtaja Juha Kalliokoski sanoo.

Markkinanäkemys

Käytettyjen autojen markkina Euroopassa on suuri, historiallisesti vakaa ja hyvin fragmentoitunut. Suomen, Ruotsin ja Saksan käytettyjen autojen markkina on yhteensä noin 100 miljardia euroa. Markkinalla toimii uuden auton myyjiä, pieniä käytettyjen autojen myyjiä, ja lisäksi kuluttajien välinen kauppa on käytettyjen autojen kaupassa edelleen merkittävässä roolissa, vaikka sen trendi onkin laskeva. Strategia pohjautuu markkinan mahdollisuuteen, johon Kamux ketjumaisena, kansainvälisenä ja vahvasti digitaalisena käytettyjen autojen vähittäiskauppaan erikoistuneena toimijana haluaa tarttua. Markkinan suuri koko mahdollistaa erilaisten konseptien ja toimijoiden rinnakkain elämisen ja samanaikaisen kasvun.

Yhtiön strategian panostusalueet ovat:

Monikanavainen asiakaskokemus ja palvelut

  • Tavoitteenamme on saumaton monikanavainen asiointi sekä markkinoiden paras digiostopolku. Hyödynnämme asiakaspalvelussa konseptimme vahvuuksia, kuten ristiinmyyntiä. Asiakaslupauksemme keskiössä ovat edulliset hinnat ja luottamus. Kehitämme uusia palveluita asiakaslähtöisesti.

Tehokkaat prosessit ja skaalautuvuus

  • Tehostamme ja teollistamme prosessejamme sekä logistiikkaamme. Avaamme jatkossa vähemmän mutta isompia myymälöitä. Kehitämme autojen tarkastuksia ja autoihin liittyvää prosessointia. Pidämme kiinteät kulut jatkossakin alhaisina.

Datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen

  • Datan ja analytiikan tuella johdamme myyntiä, ostoa ja hinnoittelua. Hyödynnämme dataa myös asiakkaan ostokokemuksen kehittämisessä, erityisesti verkkoasioinnissa.

Kyvykkyyksien kehittäminen ja jatkuva oppiminen

  • Kehitämme systemaattisesti kyvykkyyksiämme strategisen tahtotilan saavuttamiseksi. Panostamme merkittävästi henkilöstömme osaamiseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä urapolkuihin kaikilla organisaatiotasoilla.

Kamux tavoittelee kunnianhimoista kasvuloikkaa ja liikevaihdon miltei kaksinkertaistamista

Strategiaamme määrittää liikevaihdon vahva kasvattaminen, sen miltei kaksinkertaistaminen vuosina 2021―2023. Markkina tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden laajentumiseen ja kasvuun. Kannattavuuden kehitys rakentuu strategiakauden aikana liiketoiminnan kasvulle ja skaalautuvuudelle.

Visio

Kamuxin visio on olla Euroopan ykkönen käytettyjen autojen vähittäiskaupassa.

Taloudelliset tavoitteet 2021―2023

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Liikevaihdon kasvu yli 20 % vuosittain
  • Vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 %
  • Oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %
  • Jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta.

Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Näkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 Kamux odottaa liikevaihdon olevan 800―850 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Pääomamarkkinapäivä

Kamux järjestää sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille virtuaalisen pääomamarkkinapäivän keskiviikkona 3. maaliskuuta 2021 kello 15.00 ― n. 17.00. Päivän esityksiä voi seurata webcastin kautta osoitteessa https://kamux.videosync.fi/2021-cmd. Esitysmateriaali julkaistaan samana päivänä ennen tilaisuuden alkua Kamuxin verkkosivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/tiedotteet-ja-julkaisut/paaomamarkkinapaiva-2021/.

Kamux Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Yhteydenotot:

Viestintäjohtaja, Satu Otala, puh. 0400 629 337

ir@kamux.fi

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen noin 300 000 käytettyä autoa, joista 55 432 autoa vuonna 2019. Kamuxin liikevaihto nousi 658,5 miljoonaan euroon vuonna 2019. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 595 henkilöä vuonna 2019. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.kamux.com