FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj: Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

23.08.2018

Kamux Oyj                     Puolivuosikatsaus            23.8.2018 klo 09.00

Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

KAMUXIN OIKAISTU LIIKEVOITTO KASVOI 36,2 % HUHTI-KESÄKUUSSA 2018

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Huhtikesäkuu lyhyesti

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 15,7 % ja oli 11 433 autoa (9 882)

– Liikevaihto kasvoi 17,2 % ja oli 128,0 milj. euroa (109,2)

– Bruttokate kasvoi 25,7 % ja oli 16,3 milj. euroa (13,0) eli 12,8 % (11,9) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 36,2 % ja oli 6,1 milj. euroa (4,5) eli 4,8 % (4,1) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 4,6 % ja oli 3,6 milj. euroa (3,5) eli 2,8 % (3,2) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 2,4 milj. euroa kuluksi kirjattuja veroihin liittyviä erityiseriä aikaisemmilta tilikausilta

– Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,06)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 9,3 % (-11,6 %)

Tammikesäkuu lyhyesti

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 16,5 % ja oli 22 812 autoa (19 580)

– Liikevaihto kasvoi 17,5 % ja oli 256,7 milj. euroa (218,4)

– Bruttokate kasvoi 21,2 % ja oli 30,9 milj. euroa (25,5) eli 12,0 % (11,7) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 19,5 % ja oli 10,9 milj. euroa (9,1) eli 4,2 % (4,2) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 22,0 % ja oli 8,4 milj. euroa (6,9) eli 3,3 % (3,2) liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,13)

 

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

”Toisella neljänneksellä Kamuxin liiketoiminnan kehitys oli vahvaa. Kannattavuutemme parani selvästi ja kehittyi myönteisesti kaikissa maissa. Bruttokatteen vahva kehitys näkyy merkittävänä oikaistun liikevoiton kasvuna vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä. Sekä liikevaihto että vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoivat selvästi. Liikevoittoon vaikuttivat toisella vuosineljänneksellä kuluksi kirjatut erityiserät, joista 2,4 miljoonaa euroa liittyi aikaisempien tilikausien veroihin.

Suomen liikevaihdon kasvu nopeutui ja operatiivinen kannattavuutemme parani edelleen. Myös kansainvälinen liiketoimintamme kehittyi myönteisesti. Ruotsin liikevaihto kasvoi erittäin vahvasti ja liikevoitto oli selkeästi plussalla. Saksan liikevaihdon kasvu jatkui ja liiketappio pieneni merkittävästi.

Strategiamme mukaisesti vahvistimme edelleen yhtiön johtoa kasvun ja kannattavuuden tukemiseksi. Kamuxin henkilöstöjohtajana toiminut Tommi Iiskonmäki nimitettiin Kamuxin Suomen maajohtajaksi kesäkuussa. Ilkka Virtanen aloittaa Kamuxin kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä viimeistään 1.11.2018 ja tulee vastaamaan Kamuxin strategisista kehityshankkeista ja liiketoiminnan kehittämisestä erityisesti uusiin kasvumahdollisuuksiin liittyen.”

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen vähintään 700 milj. euroon 4-5 prosentin liikevoittomarginaalilla vuonna 2019 ja vähintään 5 prosentin liikevoittomarginaali pitkällä aikavälillä.

Avainluvut

milj. euroa 4-6/

2018
4-6/

2017
Muutos, % 1-6/

2018
1-6/

2017
Muutos, % 1-12/

2017
Liikevaihto 128,0 109,2 17,2 % 256,7 218,4 17,5 % 454,9
Bruttokate 16,3 13,0 25,7 % 30,9 25,5 21,2 % 53,8
osuus liikevaihdosta, % 12,8 % 11,9 %   12,0 % 11,7 %   11,8 %
Liikevoitto (EBIT) 3,6 3,5 4,6 % 8,4 6,9 22,0 % 16,2
osuus liikevaihdosta, % 2,8 % 3,2 %   3,3 % 3,2 %   3,6 %
Oikaistu liikevoitto* 6,1 4,5 36,2 % 10,9 9,1 19,5 % 18,6
osuus liikevaihdosta, % 4,8 % 4,1 %   4,2 % 4,2 %   4,1 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 6,4 5,6 15,0 % 12,5 11,0 13,8 % 22,8
osuus liikevaihdosta, % 5,0 % 5,1 %   4,9 % 5,0 %   5,0 %
Myytyjen autojen lukumäärä 11 433 9 882 15,7 % 22 812 19 580 16,5 % 40 957
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 428 1 314 8,7 % 1 356 1 304 4,0 % 1 314
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 9,3 % -11,6 %   9,1 % -9,3 %   -4,9 %
Nettovelka       10,3 11,8 -12,9 % 7,3
Vaihto-omaisuus       61,7 52,6 17,3 % 55,2
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää       48,0 46,0 4,4 % 46,8
Investoinnit 0,2 0,2 -17,4 % 0,4 0,6 -22,9 % 1,2
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana       447 407 9,8 % 418
Oman pääoman tuotto (ROE), %       21,5 % 26,1 %   26,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %       16,5 % 16,1 %   17,2 %
Omavaraisuusaste, %       56,0 % 53,7 %   57,2 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,05 0,06 -17,4 % 0,13 0,13 -0,4 % 0,30

 

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, strategian toteuttamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä sekä vertailukaudella listautumiseen liittyvillä kuluilla, yhteensä 2,5 milj. euroa vuoden 2018 toisella neljänneksellä ja yhteensä 2,5 milj. euroa 1-6/2018 (4-6/2017: 1,0 milj. euroa, 1-6/2017: 2,2 milj. euroa ja 1-12/2017: 2,4 milj. euroa).

Tulosjulkistukset 2018

Kamux Oyj julkistaa osavuosikatsauksen vuonna 2018 seuraavasti:

22.11.2018: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2018.

 

Tiedotustilaisuus ja webcast puolivuosikatsaukseen liittyen

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille puolivuosikatsaukseen liittyen tänään 23.8.2018 hotelli Klaus K:n Studio K -kokoustilassa osoitteessa Bulevardi 2/4, Helsinki klo 13.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 13.30. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteesta http://www.kamux.com/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/ löytyvän linkin kautta. Puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Tapio Arimo.

 

Hämeenlinnassa 23.8.2018

Kamux Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Talousjohtaja Tapio Arimo

Puh. 040 829 6452

Viestintäjohtaja Satu Otala

Puh. 0400 629 337

Kamux Oyj_Puolivuosikatsaus_Q2_2018_FINAL