FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioiden maksaminen yhtiön hallussa olevilla osakkeilla

30.05.2022

Kamux Oyj, pörssitiedote, 30.5.2022 klo 14.00

Kamux Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioiden maksaminen yhtiön hallussa olevilla osakkeilla

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 20.4.2022 hallituksen jäsenille maksettavasta vuosipalkkioista ja siitä, että 40 % hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeina. Yhtiön hallitus on yhtiökokouksen antaman osakeantivaltuutuksen perusteella päättänyt vuosipalkkioiden maksamisen käytännön toteutuksesta siten, että osakepalkkio maksetaan käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksen mukaisesti Kamux Oyj on luovuttanut yhtiön hallussa olevia osakkeita hallituksen jäsenille osana vuosittaista palkkiota yhteensä 11 263 kappaletta seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja Harri Sivulalle on luovutettu yhteensä 2 989 osaketta. Luovutuksen jälkeinen Kamux Oyj:n osakeomistus on yhteensä 42 938 osaketta.

Hallituksen varapuheenjohtaja Tuomo Vähäpassille on luovutettu yhteensä 1 379 osaketta. Luovutuksen jälkeinen Kamux Oyj:n osakeomistus on yhteensä 3 854 osaketta.

Hallituksen jäsen Terho Kalliokoskelle on luovutettu yhteensä 1 379 osaketta. Luovutukse jälkeinen Kamux Oyj:n osakeomistus on yhteensä 79 379 osaketta.

Hallituksen jäsen Reija Laaksoselle on luovutettu yhteensä 1 379 osaketta. Luovutuksen jälkeinen Kamux Oyj:n osakeomistus on yhteensä 8 202 osaketta.

Hallituksen jäsen Antti Mäkelälle on luovutettu yhteensä 1 379 osaketta. Luovutuksen jälkeinen Kamux Oyj:n osakeomistus on yhteensä 34 854 osaketta.

Hallituksen jäsen Tapio Pajuharjulle on luovutettu yhteensä 1 379 osaketta. Luovutuksen jälkeinen Kamux Oyj:n osakeomistus on yhteensä 4 187 osaketta.

Hallituksen jäsen Jaana Viertola-Truinille on luovutettu yhteensä 1 379 osaketta. Luovutuksen jälkeinen Kamux Oyj:n osakeomistus on yhteensä 1 379 osaketta.

Luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on 731 yhtiön omaa osaketta.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Marko Lehtonen, puh. 050 575 2006

Kamux Oyj
Konserniviestintä

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 400 000 käytettyä autoa, joista 68 429 autoa vuonna 2021. Kamuxin liikevaihto nousi 937,4 miljoonaan euroon vuonna 2021. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 848 henkilöä vuonna 2021. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.