FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2020

13.11.2020

Kamux Oyj                            Osavuosikatsaus                    13.11.2020 klo 9.00

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2020

Kamux kasvoi vahvasti ja erittäin kannattavasti – liikevaihto +13,5 % ja oikaistu liikevoitto +44,0 %

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Heinä-syyskuu lyhyesti

– Liikevaihto kasvoi 13,5 % ja oli 207,4 milj. euroa (182,8)

– Bruttokate kasvoi 26,3 % ja oli 28,9 milj. euroa (22,8) eli 13,9 % (12,5) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 44,0 % ja oli 12,4 milj. euroa (8,6) eli 6,0 % (4,7) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 41,1 % ja oli 12,1 milj. euroa (8,6) eli 5,8 % (4,7) liikevaihdosta

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 12,2 % ja oli 17 285 autoa (15 409)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 3,1 % (9,6)

– Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,16)

 Tammi-syyskuu lyhyesti

– Liikevaihto kasvoi 8,7 % ja oli 525,3 milj. euroa (483,1)

– Bruttokate kasvoi 13,7 % ja oli 67,7 milj. euroa (59,6) eli 12,9 % (12,3) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 15,9 % ja oli 23,2 milj. euroa (20,0) eli 4,4 % (4,1) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 19,2 % ja oli 23,8 milj. euroa (20,0) eli 4,5 % (4,1) liikevaihdosta

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 9,5 % ja oli 44 924 autoa (41 037)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti laski -4,6 % (2,8)

– Osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,36)

– Autosillan liiketoimintakauppa saatettiin loppuun 9.1.2020.

– 20.3. julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti yhtiö ei koronapandemian vaikutusten vuoksi todennäköisesti tule pääsemään keskipitkän aikavälin tavoitteisiinsa tänä vuonna.

Avainluvut

milj. euroa 7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos, % 1-9/
2020
1-9/
2019
Muutos, % 1-12/
2019
Liikevaihto 207,4 182,8 13,5 % 525,3 483,1 8,7 % 658,5
Bruttokate 28,9 22,8 26,3 % 67,7 59,6 13,7 % 79,6
osuus liikevaihdosta, % 13,9 % 12,5 % 12,9 % 12,3 % 12,1 %
Liikevoitto (EBIT) 12,1 8,6 41,1 % 23,8 20,0 19,2 % 25,3
osuus liikevaihdosta, % 5,8 % 4,7 % 4,5 % 4,1 % 3,8 %
Oikaistu liikevoitto* 12,4 8,6 44,0 % 23,2 20,0 15,9 % 25,4
osuus liikevaihdosta, % 6,0 % 4,7 % 4,4 % 4,1 % 3,9 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 9,4 8,6 10,2 % 27,0 23,5 14,6 % 32,9
osuus liikevaihdosta, % 4,6 % 4,7 % 5,1 % 4,9 % 5,0 %
Myytyjen autojen lukumäärä 17285 15409 12,2 % 44924 41037 9,5 % 55432
Bruttokate per myyty auto, euroa 1669 1482 12,6 % 1508 1452 3,8 % 1437
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 3,1 % 9,6 % -4,6 % 2,8 %   6,3 %
Nettovelka 45,0 39,9 12,9 % 38,5
Vaihto-omaisuus 95,2 76,1 25,0 % 70,2
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 50,9 48,2 5,6 % 44,5
Investoinnit 1,0 0,6 83,7 % 3,3 1,8 83,7 % 2,7
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 690 579 19,2 % 595
Oman pääoman tuotto (ROE), % 27,0 % 24,9 % 25,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 15,5 % 16,9 % 16,7 %
Omavaraisuusaste, % 43,4 % 44,8 % 45,1 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,23 0,16 40,6 % 0,45 0,36 25,0 % 0,48

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, maantieteelliseen laajentumiseen ja aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä, yhteensä 0,2 milj. euroa 79/2020 ja yhteensä -0,6 milj. euroa 1-9/2020 (7-9/2019: 0,0 milj. euroa, 1-9/2019: 0,0 milj. euroa ja 1-12/2019: 0,1 milj. euroa).

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

”Kolmannella vuosineljänneksellä koronapandemiassa elettiin jaksoa, jossa ihmisten asiointi ja liikkuminen osin normalisoitui ja samalla keskittyi kaikissa toimintamaissamme kotimaan rajojen sisäpuolelle. Tämä heijastui käytettyjen autojen markkinaan, joka kasvoi Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kasvoimme erittäin kannattavasti kaikilla kolmella markkinalla. Digipainotteinen toimintamalli ja ristiinmyynti ovat vahvuuksiamme ja keskeisiä kasvun mahdollistajia. Vaihtelevissa tilanteissa keskeistä on myös nopea reagointikykymme ja markkinaymmärrys.

Kamuxin liikevaihto kasvoi 13,5 % ja oikaistu liikevoitto 44,0 %. Suomen liikevoitto ylsi 8,2 %:iin (6,9) liikevaihdosta, Ruotsin liikevoitto parani merkittävästi ja kasvoi edellisvuodesta 1,4 milj. euroon (0,5) ja Saksassa teimme ensimmäistä kertaa positiivisen liikevoiton aloitettuamme liiketoiminnan markkinalla. Oman pääoman tuottomme oli 27,0 % (24,9).

Ostomarkkina oli kesällä haastava. Syyskuussa uusien autojen kaupan piristymisen myötä käytettyjen autojen saatavuus markkinoilla parani. Kasvatimme suunnitelmallisesti varastoamme kolmannen vuosineljänneksen loppua kohti huomioiden samalla ostotoiminnassamme käytettyjen autojen kaupalle tyypillisen kausivaihtelun, jossa kesäkauden vilkas kaupankäynti tasaantuu vuoden loppua kohden.  

Koronapandemian tulevista vaikutuksista emme tiedä, mutta vuosi 2020 on osoittanut Kamuxin konseptin toimivuuden ja yhtiön nopean reagointikyvyn toimintaympäristön merkittävissäkin muutoksissa.

Syyskuussa nimitimme Saksan maajohtajaksi Aleksandar Amannin, joka aloitti tehtävässään marraskuun alussa. Amannilla on vahva kokemus käytettyjen autojen vähittäiskaupasta: myynnistä, ostotoiminnasta, logistiikasta sekä mittavien prosessien ja liiketoimintojen johtamisesta.”

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Vuosille 2019-2022 yhtiön keskipitkän aikavälin vuosittaiset tavoitteet ovat liikevaihdon kasvattaminen yli 10 %, vähintään 4 %:n liikevoittomarginaali sekä osinko vähintään 30 % tilikauden voitosta.

Maailmanlaajuinen koronapandemia sekä siihen liittyvät säännökset ja rajoitukset ovat aiheuttaneet merkittäviä muutoksia yhtiön liiketoimintaympäristöön. Tämän vuoksi yhtiö kertoi 20.3.2020 julkistetulla pörssitiedotteellaan, että se ei todennäköisesti tule pääsemään keskipitkän aikavälin tavoitteisiinsa vuonna 2020. Yhtiön hallituksen antamiin keskipitkän aikavälin tavoitteisiin ei ole tehty muutoksia tilanteen johdosta.

Tulosjulkistukset 2021

Kamux Oyj julkistaa taloudelliset katsaukset vuonna 2021 seuraavasti:

26.2.2021: Kamux Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2020.

12.5.2021: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2021.

13.8.2021: Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammikesäkuulta 2021.

12.11.2021: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammisyyskuulta 2021.

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2020, julkaistaan viikolla 11/2021.

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 20.4.2021.

Tiedotustilaisuus ja webcast osavuosikatsaukseen liittyen

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille osavuosikatsaukseen liittyen tänään 13.11.2020 hotelli Kämpin Symposion-kokoustilassa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 11.45. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä suomeksi linkistä https://kamux.videosync.fi/2020-q3-tulokset ja englanniksi https://kamux.videosync.fi/2020-q3-results. Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen.
 

Hämeenlinnassa 13.11.2020

Kamux Oyj

Hallitus
 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Talousjohtaja Marko Lehtonen

Puh. 050 575 2006

Viestintäjohtaja Satu Otala

Puh. 0400 629 337

Kamux Oyj Osavuosikatsaus Q3 2020 (PDF)