FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

12.11.2021

Kamux Oyj                            Osavuosikatsaus                                          12.11.2021 klo 9.00

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

Kamuxin liikevaihto kasvoi erittäin vahvasti +22,8 % – oikaistu liikevoitto jäi vertailukaudesta

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.  

Heinä-syyskuu lyhyesti

– Liikevaihto kasvoi 22,8 % ja oli 254,6 milj. euroa (207,4)

Bruttokate kasvoi 0,4 % ja oli 29,0 milj. euroa (28,9), mikä oli 11,4 % (13,9) liikevaihdosta

Oikaistu liikevoitto laski -19,1 % ja oli 10,0 milj. euroa (12,4) eli 3,9 % (6,0) liikevaihdosta

Liikevoitto laski -17,5 % ja oli 10,0 milj. euroa (12,1) eli 3,9 % (5,8) liikevaihdosta

Myytyjen autojen määrä kasvoi 8,2 % ja oli 18 699 autoa (17 285)

Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 13,9 % (3,1)

Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,23)

Tammi-syyskuu lyhyesti

Liikevaihto kasvoi 32,0 % ja oli 693,3 milj. euroa (525,3)

Bruttokate kasvoi 7,3 % ja oli 72,7 milj. euroa (67,7), mikä oli 10,5 % (12,9) liikevaihdosta

Oikaistu liikevoitto laski -3,1 % ja oli 22,4 milj. euroa (23,2) eli 3,2 % (4,4) liikevaihdosta

Liikevoitto laski -22,2 % ja oli 18,5 milj. euroa (23,8) eli 2,7 % (4,5) liikevaihdosta

Myytyjen autojen määrä kasvoi 15,1 % ja oli 51 701 autoa (44 924)

Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 20,3 % (-4,6)

Osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,45)

Kamuxin Saksan tytäryhtiö käynnisti oikeusprosessin paikallista hankintakumppania vastaan, mistä kirjattiin 3,9 milj. euron kuluvaraus toiselle vuosineljännekselle. Tällä oli negatiivinen vaikutus liikevoittoon.

Avainluvut

milj. euroa 7-9 /2021 7-9  /2020 Muutos, % 1-9 /2021 1-9  /2020 Muutos, % 1-12 /2020
Liikevaihto 254,6 207,4 22,8 % 693,3 525,3 32,0 % 724,1
Bruttokate 29,0 28,9 0,4 % 72,7 67,7 7,3 % 91,5
osuus liikevaihdosta, % 11,4 % 13,9 % 10,5 % 12,9 % 12,6 %
Liikevoitto (EBIT) 10,0 12,1 -17,5 % 18,5 23,8 -22,2 % 31,2
osuus liikevaihdosta, % 3,9 % 5,8 % 2,7 % 4,5 % 4,3 %
Oikaistu liikevoitto* 10,0 12,4 -19,1 % 22,4 23,2 -3,1 % 30,7
osuus liikevaihdosta, % 3,9 % 6,0 % 3,2 % 4,4 % 4,2 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 10,7 9,4 12,9 % 30,0 27,0 11,2 % 37,1
osuus liikevaihdosta, % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 5,1 % 5,1 %
Myytyjen autojen lukumäärä 18699 17285 8,2 % 51701 44924 15,1 % 60657
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 549 1 669 -7,2 % 1 406 1 508 -6,8 % 1 509
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 13,9 % 3,1 % 20,3 % -4,6 % -3,8 %
Nettovelka 58,7 45,0 30,4 % 53,5
Vaihto-omaisuus 117,8 95,2 23,8 % 93,6
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 48,8 50,9 -4,2 % 47,2
Investoinnit 1,7 1,0 59,8 % 5,1 3,3 55,4 % 4,9
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 839 690 21,6 % 713
Oman pääoman tuotto (ROE), % 18,6 % 27,0 % 26,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,7 % 15,5 % 16,9 %
Omavaraisuusaste, % 41,7 % 43,4 % 50,1 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,18 0,23 -20,5 % 0,31 0,45 -31,8 % 0,58

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, oikeudellisiin prosesseihin ja aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä, yhteensä 0,0 milj. euroa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä ja yhteensä 3,9 milj. euroa 1-9/2021 (7-9/2020: 0,2 milj. euroa, 1-9/2020: -0,6 milj. euroa ja 1-12/2020: -0,5 milj. euroa).

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

”Kolmannella vuosineljänneksellä jatkoimme erittäin vahvaa kasvua strategiamme mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 22,8 % ja vertailukelpoisten liikkeiden myynti 13,9 %. Syyskuussa nostimme vuoden 2021 liikevaihtonäkymiä. Päivitetyn näkymän mukaan vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 850900 miljoonaa euroa, kun aikaisempi näkymä oli 800850 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto jäi edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 10,0 miljoonaa euroa. On huomattava, että vertailukausi oli käytettyjen autojen kaupassa poikkeuksellinen. Koronapandemian puhkeamisen myötä syntyneet epävarmuudet hälvenivät ja koronarajoitukset purkautuivat, mikä siivitti kaupantekoa ja kannattavuutta vahvasti viime vuoden heinäsyyskuussa. Vaihto-omaisuuden kierto kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä konsernissa hyvään suuntaan.

Käytettyjen autojen markkina supistui kaikissa kolmessa maassa, mutta erityisen paljon Saksassa. Saksassa markkinan lasku korostui maan pohjoisosassa eli suur-Hampurin alueella, jossa Kamuxin myymälät sijaitsevat. Arviomme mukaan markkina supistui tällä alueella kolmannella vuosineljänneksellä yli 15 %. Kamux kuitenkin kasvoi kaikilla markkina-alueillaan.

Keskitymme edelleen strategisiin panostusalueisiimme, kuten tiedolla johtamiseen sekä henkilöstömme koulutukseen erityisesti esimiestyöskentelyssä ja johtamisessa tavoitteena vahvasti myös asiakaskokemuksen parantaminen entisestään.

Koronapandemia on edelleen Kamuxin liiketoimintaan vaikuttava tekijä. Emme tiedä, miten koronapandemia jatkossa kehittyy ja mikä sen vaikutus eri maihin, talouteen ja ihmisten liikkumiseen tai asiointiin on lähitulevaisuudessa. Me Kamuxilla keskitymme määrätietoisesti yhtiömme kasvustrategian toteutukseen huolimatta koronapandemian aiheuttamasta epävarmuudesta.”

Näkymät vuodelle 2021

Kamux päivitti 24.9.2021 näkymiään vuodelle 2021. Yhtiö nosti vuoden 2021 liikevaihtonäkymiään, mutta säilytti näkymät muuttumattomina koskien vuoden 2021 oikaistua liikevoittoa. Päivitettyjen näkymien mukaan vuonna 2021 Kamux odottaa liikevaihdon olevan 850900 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Aiemmin Kamux odotti vuoden 2021 liikevaihdon olevan 800850 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 20212023

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat vuosittainen liikevaihdon kasvattaminen yli     20 %, vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto sekä oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 % ja oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %. Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Tulosjulkistukset 2022

Kamux Oyj julkistaa taloudelliset katsaukset vuonna 2022 seuraavasti:

4.3.2022 Kamux Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2021.

13.5.2022 Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2022.

12.8.2022 Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2022.

18.11.2022 Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2022.

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2021, ilmestyy viikolla 12/2022.

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 20.4.2022.

Tiedotustilaisuudet

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden ja webcastin medialle ja analyytikoille osavuosikatsaukseen liittyen tänään perjantaina 12.11.2021 hotelli Kämpin Symposion-kokoustilassa Helsingissä klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 12.00. Suoraa webcastia voi seurata suomeksi linkistä https://kamux.videosync.fi/2021-q3-tulos ja englanniksi https://kamux.videosync.fi/2021-q3-results. Webcast-lähetyksen yhteydessä järjestetään myös puhelinkonferenssi.

Ilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen paikan päälle pyydetään sähköpostilla osoitteeseen ir@kamux.fi 10.11.2021 mennessä.

Osallistuminen puhelimitse:

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 64 2651

Iso-Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 631 913 1422

Tunnistenumero: 73583036#

Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen.

Hämeenlinnassa 12.11.2021

Kamux Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski, puh. 040 185 8633

Talousjohtaja Marko Lehtonen, puh. 050 575 2006

Viestintäjohtaja Satu Otala, puh. 0400 629 337

ir@kamux.fi

Kamux Oyj_Osavuosikatsaus_Q3_2021_FINAL