FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.—30.9.2022: Kamuxin liikevaihto kasvoi haastavassa markkinatilanteessa, oikaistu liikevoitto laski merkittävästi

18.11.2022

Kamux Oyj osavuosikatsaus 18.11.2022 klo 9.00

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.—30.9.2022: Kamuxin liikevaihto kasvoi haastavassa markkinatilanteessa, oikaistu liikevoitto laski merkittävästi

Tämä tiedote on tiivistelmä Kamux Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2022. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kamux.com

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.  

Heinä—syyskuu lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 2,8 % ja oli 261,7 milj. euroa (254,6)
 • Bruttokate laski -16,5 % ja oli 24,2 milj. euroa (29,0) eli 9,2 % (11,4) liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto laski -47,8 % ja oli 5,2 milj. euroa (10,0) eli 2,0 % (3,9) liikevaihdosta
 • Liikevoitto laski -47,8 % ja oli 5,2 milj. euroa (10,0) eli 2,0 % (3,9) liikevaihdosta
 • Myytyjen autojen määrä laski -9,3 % ja oli 16 952 autoa (18 699)
 • Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 0,5 % (13,9)
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat 0,09 euroa (0,18)

Tammi-syyskuu lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 7,6 % ja oli 745,8 milj. euroa (693,3)
 • Bruttokate kasvoi 0,3 % ja oli 72,9 milj. euroa (72,7), mikä oli 9,8 % (10,5) liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto laski -31,5 % ja oli 15,4 milj. euroa (22,4) eli 2,1 % (3,2) liikevaihdosta
 • Liikevoitto laski -16,8 % ja oli 15,4 milj. euroa (18,5) eli 2,1 % (2,7) liikevaihdosta
 • Myytyjen autojen määrä laski -6,7 % ja oli 48 241 autoa (51 701)
 • Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 4,6 % (20,3)
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat 0,27 euroa (0,31)

Avainluvut

milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos, % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 1-12/2021
Liikevaihto 261,7 254,6 2,8 % 745,8 693,3 7,6 % 937,4
Bruttokate 24,2 29,0 -16,5 % 72,9 72,7 0,3 % 101,3
osuus liikevaihdosta, % 9,2 % 11,4 % 9,8 % 10,5 % 10,8 %
Liikevoitto (EBIT) 5,2 10,0 -47,8 % 15,4 18,5 -16,8 % 28,0
osuus liikevaihdosta, % 2,0 % 3,9 % 2,1 % 2,7 % 3,0 %
Oikaistu liikevoitto* 5,2 10,0 -47,8 % 15,4 22,4 -31,5 % 31,4
osuus liikevaihdosta, % 2,0 % 3,9 % 2,1 % 3,2 % 3,3 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 13,0 10,7 21,7 % 37,6 30,0 25,4 % 42,8
osuus liikevaihdosta, % 5,0 % 4,2 % 5,0 % 4,3 % 4,6 %
Myytyjen autojen lukumäärä 16 952 18 699 -9,3 % 48 241 51 701 -6,7 % 68 429
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 427 1 549 -7,9 % 1 511 1 406 7,5 % 1 480
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 0,5 % 13,9 % 4,6 % 20,3 % 19,1 %
Nettovelka 79,6 58,7 35,5 % 70,4
Vaihto-omaisuus 140,0 117,8 18,8 % 132,8
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 52,9 48,8 8,4 % 49,3
Investoinnit 0,6 1,7 -66,5 % 2,4 5,1 -52,5 % 7,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 878 839 4,6 % 848
Oman pääoman tuotto (ROE), % 17,5 % 18,6 % 19,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 10,7 % 11,7 % 12,5 %
Omavaraisuusaste, % 47,4 % 41,7 % 47,3 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,09 0,18 -51,0 % 0,27 0,31 -12,8 % 0,49
Laimennettu tulos/osake, euroa 0,09 0,18 -51,3 % 0,27 0,31 -13,0 % 0,49

* Liikevoitto oikaistuna oikeudellisiin prosesseihin ja aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä, yhteensä 0,0 milj. euroa vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä ja yhteensä -0,1 milj. euroa 1−9/2022 (7−9/2021: 0,0 milj. euroa, 1−9/2021: 3,9 milj. euroa ja 1−12/2021: 3,4 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski:

”Haastavana jatkuneesta markkinatilanteesta huolimatta onnistuimme kasvattamaan markkinaosuuttamme kaikissa toimintamaissamme myös kolmannella vuosineljänneksellä.  Käytettyjen autojen kysyntä oli vaisua, kun kiihtynyt inflaatio ja energiakriisi heikensivät kuluttajien ostovoimaa ja luottamusta tulevaan.   

Liikevaihto kehittyi positiivisesti kaikissa maissa kohonneiden keskihintojen ansiosta, ja integroitujen palvelujen myynti kehittyi edelleen hyvin. Autokohtainen kate kehittyi positiivisesti Saksassa, mutta heikkeni Ruotsissa ja etenkin Suomessa johtuen kysynnän nopeasta vaihtelusta eri käyttövoimien välillä ja siihen liittyvistä varaston sopeuttamistoimenpiteistä. Liiketoiminnan kulut pysyivät hyvin hallinnassa ja olivat viime vuoden tasolla. Liikevoiton lasku johtui myytyjen autojen määrän laskusta ja autokohtaisen katteen heikkenemisestä.

Käytettyjen autojen kysynnässä tapahtui kolmannella vuosineljänneksellä selkeä muutos, kun alkuvuoden erittäin voimakas sähkö- ja hybridiautojen kysyntä heikkeni sähkön hinnan nousun ja energiakriisin uutisoinnin myötä. Myymiemme hybridi- ja sähköautojen määrä kasvoi silti 29 % verrattuna vuoden 2021 kolmanteen vuosineljännekseen. Työmme myytävien autojen varaston muuttamiseksi kysyntää vastaavaksi eteni etenkin Suomessa, joskin se hidastui merkittävästi, kun sähkö- ja hybridiautojen kysyntä heikkeni ja kysyntä suuntautui pienikulutuksisiin ja edullisempiin polttomoottoriautoihin.  Yleisesti heikentyneen kysynnän myötä käytettyjen autojen saatavuus on parantunut olennaisesti.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta jatkoimme strategiamme mukaisesti panostuksia kasvuun. Ruotsissa valmistauduimme avaamaan kaksi uutta myymälää, ja Nyköpingin ja Kalmarin myymälät avattiin lokakuussa. Suomessa yhdistimme Olarin ja Niittykummun myymälät yhdeksi isoksi myymäläksi, ja Saksassa siirsimme Wentorfin myymälän toiminnot osaksi läheistä Nedderfeldin myymälää.

Olemme eilen tiedottaneet toimitusjohtajan vaihdoksesta. Yhtiötä lähes 20 vuotta johdettuani koen, että nyt on luonteva hetki ottaa askel pois operatiivisesti roolista, ja olen päättänyt jättää toimitusjohtajan tehtävät. On ollut ilo kehittää Kamuxia yhdessä koko henkilöstön ja hallituksen kanssa, ja voimme olla ylpeitä siitä, että Kamux on kasvanut jo Euroopan kolmanneksi suurimmaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupaksi. Olen myös erittäin iloinen, että Kamuxin uusi toimitusjohtaja on Tapio Pajuharju, ja toivotan Tapiolle sydämestäni onnea ja menestystä uuteen tehtävään viedä yhtiö Euroopan kolmosesta ykköseksi. Haluan kiittää perhettäni ja ystäviäni, sekä yhtiön kaikkia työntekijöitä, hallitusta, yhteistyökumppaneita, sekä osakkeenomistajia, jotka olette eläneet mukanamme yhtiön ja markkinoiden erilaisissa vaiheissa.”

Tarkennetut näkymät vuodelle 2022 (Päivitetty 18.11.2022)

Vuonna 2022 Kamux odottaa liikevaihdon olevan yli 1 000 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton olevan noin 23−26 miljoonaa euroa.

Vaikka Kamuxin liiketoimintaan ei kohdistu välittömiä Venäjä-riskejä, Ukrainan sota ja sen aiheuttamat vaikutukset ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta. Tämä on johtanut käytettyjen autojen kysynnän voimakkaaseen supistumiseen kaikissa Kamuxin toimintamaissa maaliskuusta 2022 alkaen. Heikentynyt kysyntä ja työ varaston muuttamiseksi nykyistä kysyntää vastaavaksi on myös vaikuttanut negatiivisesti Kamuxin kannattavuuteen.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 20212023

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat vuosittainen liikevaihdon kasvattaminen yli     20 %, vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto sekä oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 % ja oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %. Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Kamux tiedotti 17.11.2022, että Kamux Oyj:n perustaja ja toimitusjohtaja Juha Kalliokoski on päättänyt jättää yhtiön toimitusjohtajan tehtävän, ja yhtiön hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Tapio Pajuharjun (s. 1963). Toimitusjohtajan vaihdos tapahtuu myöhemmin täsmentyvänä ajankohtana vuoden 2023 alkupuoliskolla siten, että Tapio Pajuharju aloittaa toimitusjohtajana viimeistään 1.6.2023 ja Juha Kalliokoski jättää yhtiön operatiiviset tehtävät viimeistään 1.7.2023. 

Kamux julkaisi 17.11.2022 myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023. Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Terho Kalliokoski, Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, Harri Sivula ja Jaana Viertola-Truini sekä uutena jäsenenä yhtiön väistyvä toimitusjohtaja Juha Kalliokoski. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Terho Kalliokoski valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivula valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi. Yhtiön nykyinen hallituksen varapuheenjohtaja Tuomo Vähäpassi on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. Yhtiön nykyinen hallituksen jäsen Tapio Pajuharju on nimitetty yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi viimeistään 1.6.2023 alkaen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiota korotetaan maltillisesti ja valiokuntapalkkiot säilyvät aiemmalla tasolla. Ehdotetut palkkiot ovat siten seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 68 000 euroa (aiemmin 65 000 euroa), hallituksen jäsen 31 000 euroa (aiemmin 30 000 euroa), tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa, tarkastusvaliokunnan jäsen 2 500 euroa, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2 500 euroa.

Tulosjulkistukset 2023

Kamux Oyj julkistaa taloudelliset katsauksensa vuonna 2023 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022                       3.3.2023

Osavuosikatsaus tammi—maaliskuulta 2023        12.5.2023

Puolivuosikatsaus tammi—kesäkuulta 2023         11.8.2023

Osavuosikatsaus tammi—syyskuulta 2023            10.11.2023

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2022, julkaistaan 27.3.2023 alkavalla viikolla.

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 20.4.2023.

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle pidetään tänään perjantaina 18.11.2022 Sanomatalossa, Flik Studio Elielissä, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki klo 11.00 alkaen englanniksi ja sen jälkeen suomeksi klo 12.00. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen esittelevät puolivuosikatsauksen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://kamux.videosync.fi/2022-q3-results (englanninkielinen klo 11.00) ja https://kamux.videosync.fi/2022-q3-tulos (suomenkielinen klo 12.00)

Osallistuminen puhelimitse:

Rekisteröidy alla olevan linkin kautta osallistuaksesi puhelinkonferenssiin. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen.
https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1008170

Englanninkielinen puhelinkonferenssi alkaa klo 11.00 ja suomenkielinen klo 12.00. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi jonoon.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski, puh. 040 185 8633
Talousjohtaja Marko Lehtonen, puh. 050 575 2006
Viestintäjohtaja Katariina Hietaranta, puh. 050 557 6765

Kamux Oyj
Konserniviestintä

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 400 000 käytettyä autoa, joista 68 429 autoa vuonna 2021. Kamuxin liikevaihto nousi 937,4 miljoonaan euroon vuonna 2021. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 848 henkilöä vuonna 2021. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Kamux Oyj_Osavuosikatsaus_Q3_2022