FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023: Liikevaihto kasvoi ja oikaistu liikevoitto kasvoi merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä

10.11.2023

Kamux Oyj, osavuosikatsaus, 10.11.2023 klo 9.00

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023: Liikevaihto kasvoi ja oikaistu liikevoitto kasvoi merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Kamux Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2023. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kamux.com.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. 

Heinä–syyskuu lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 7,9 % ja oli 282,4 milj. euroa (261,7)
 • Bruttokate kasvoi 21,5 % ja oli 29,4 milj. euroa (24,2) eli 10,4 % (9,2) liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 36,6 % ja oli 7,1 milj. euroa (5,2) eli 2,5 % (2,0) liikevaihdosta
 • Liikevoitto kasvoi 31,0 % ja oli 6,8 milj. euroa (5,2) eli 2,4 % (2,0) liikevaihdosta
 • Myytyjen autojen määrä kasvoi 14,2 % ja oli 19 364 autoa (16 952)
 • Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 8,2 % (0,5)
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,09

Tammi—syyskuu lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 2,0 % ja oli 760,5 milj. euroa (745,8)
 • Bruttokate kasvoi 4,8 % ja oli 76,4 milj. euroa (72,9) eli 10,0 % (9,8) liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto laski -18,8 % ja oli 12,5 milj. euroa (15,4) eli 1,6 % (2,1) liikevaihdosta
 • Liikevoitto laski -26,6 % ja oli 11,3 milj. euroa (15,4) eli 1,5 % (2,1) liikevaihdosta
 • Myytyjen autojen määrä kasvoi 7,6 % ja oli 51 903 autoa (48 241)
 • Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 1,3 % (4,6)
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,27)
 • Tapio Pajuharju aloitti Kamuxin toimitusjohtajana 1.6.2023. Kamuxin perustaja ja aiempi toimitusjohtaja Juha Kalliokoski jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä

Avainluvut

milj. euroa 7−9/2023 7−9/2022 Muutos, % 1−9/2023 1−9/2022 Muutos, % 1−12/2022
Liikevaihto 282,4 261,7 7,9 % 760,5 745,8 2,0 % 968,7
Bruttokate 29,4 24,2 21,5 % 76,4 72,9 4,8 % 94,1
osuus liikevaihdosta, % 10,4 % 9,2 % 10,0 % 9,8 % 9,7 %
Liikevoitto (EBIT) 6,8 5,2 31,0 % 11,3 15,4 -26,6 % 17,0
osuus liikevaihdosta, % 2,4 % 2,0 % 1,5 % 2,1 % 1,8 %
Oikaistu liikevoitto* 7,1 5,2 36,6 % 12,5 15,4 -18,8 % 17,5
osuus liikevaihdosta, % 2,5 % 2,0 % 1,6 % 2,1 % 1,8 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 13,6 13,0 5,1 % 37,6 37,6 0,0 % 52,9
osuus liikevaihdosta, % 4,8 % 5,0 % 4,9 % 5,0 % 5,5 %
Myytyjen autojen lukumäärä 19 364 16 952 14,2 % 51 903 48 241 7,6 % 62 922
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 517 1 427 6,3 % 1 472 1 511 -2,6 % 1 495
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 8,2 % 0,5 % 1,3 % 4,6 % 0,6 %
Nettovelka 68,4 79,6 -14,1 % 59,1
Vaihto-omaisuus 138,0 140,0 -1,5 % 114,1
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 57,2 52,9 8,1 % 51,5
Investoinnit 0,3 0,6 -47,2 % 1,2 2,4 -51,4 % 3,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 881 878 0,3 % 883
Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,8 % 17,5 % 10,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,5 % 10,7 % 7,2 %
Omavaraisuusaste, % 48,0 % 47,4 % 53,2 %
Laimentamaton ja laimennettu tulos/osake, euroa 0,12 0,09 33,6 % 0,18 0,27 -32,3 % 0,27

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, oikeudellisiin prosesseihin, aikaisempien tilikausien veroihin, omiin kiinteistöoperaatioihin ja muihin eriin liittyvillä erityiserillä, yhteensä 0,3 milj. euroa vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä ja yhteensä 1,2 milj. euroa 1–9/2023 (7-9/2022: 0,0 milj. euroa, 1–9/2022: -0,1 milj. euroa ja 1–12/2022: 0,4 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju:

”Positiivinen vire käytettyjen autojen markkinoilla jatkui vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä haastavasta yleisestä taloustilanteesta huolimatta, ja markkinat kehittyivät myönteisesti kaikissa Kamuxin toimintamaissa. Käytettyjen autojen markkinat olivat kaikissa toimintamaissa kuitenkin edelleen selvästi alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2021.

Kamuxille kulunut vuosineljännes oli myytyjen autojen määrällä tarkasteltuna koko sen 20-vuotisen taipaleen paras, kun yli 19 000 autoa sai Kamuxin kautta uuden omistajan. Vuosineljänneksen aikana ohitettiin myös 500 000 myydyn auton merkkipaalu. Myynnin kehitys oli vahvaa erityisesti Suomessa, jossa heinä- ja elokuu olivat Kamuxin toimintahistorian kaksi parasta myyntikuukautta autojen määrällä mitattuna. Syyskuu oli Suomessa autojen kappalemäärissä puolestaan kaikkien aikojen paras syyskuu. Tästä suuri kiitos niin asiakkaillemme kuin koko Kamuxin osaavalle ja motivoituneelle tiimille!

Kappalemääräisen myynnin vahvan 14 %:n kasvun myötä kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 8 % ja oli 282 milj. euroa. Olen erityisen iloinen vertailukelpoisten liikkeiden myynnin hyvästä kehityksestä. Käytettyjen autojen hintataso on pysynyt vuoden aikana vakaana, mutta hinnat ovat edelleen edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Ostomarkkina oli kolmannella vuosineljänneksellä Ruotsia lukuun ottamatta normaali. Haastavan ostomarkkinan vuoksi Kamuxilla oli Ruotsissa vielä heinä–elokuussa jonkin verran pulaa autoista. Ruotsin markkina koki katsauskauden lopulla kuitenkin ison muutoksen ja tarjonta parani merkittävästi. Saksassa keväällä avatun Dürenin myymälän ensimmäiset kuukaudet ovat sujuneet erinomaisesti suunnitelmien mukaan. Tehostimme vuosineljänneksen aikana kaikissa toimintamaissa varaston hallintaa. Autojen hankinnan helpottuminen näkyy kuitenkin vuosineljänneksen lopun aavistuksen korkeassa varastossa ja neljännekseltä raportoitavassa vaihto-omaisuuden kierrossa.

Bruttokate kehittyi erittäin positiivisesti Suomessa ja Ruotsissa, kun kannattavuuden parantamiseksi tehty systemaattinen työ tuotti tulosta: onnistuimme parantamaan bruttokatetta sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Saksassa kannattavuutta heikensivät merkittävät autojen prosessointiin ja asiakaspalveluun tehdyt panostukset, joita emme onnistuneet siirtämään hintoihin täysimääräisesti. Kappalemääräisen myynnin ja autokatteen hyvän kehityksen myötä kasvaneet myynnin kannustinpalkkiot näkyvät myös henkilöstökustannuksissa, joiden nousu heikensi liikevoittoa. Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto kehittyi kuitenkin myönteisesti oikeaan suuntaan ja oli 7,1 milj. euroa. Myös operatiivinen rahavirta oli vahva.

Käytettyjen autojen markkinoilla vallinneesta positiivisesta vireestä huolimatta inflaatio, korkeat korot ja alhainen kuluttajaluottamus näkyivät kolmannella vuosineljänneksellä kuitenkin selvästi. Kuluttajat etsivät edullisempia ja taloudellisia autoja, ja tämä näkyy myös myymiemme autojen alhaisempana keskihintana. Myös käyttövoimamuutokset vaikuttavat markkinaan, ja moni kuluttaja on epävarma päätöksissään ja siirtää auton ostoa odottaessaan lisäinformaatiota sähköisten käyttövoimien ja sähköautojen hintojen kehityksestä. Etenkin Ruotsissa ja Suomessa markkinoille on myös tullut merkittävä määrä uusia sähköautomerkkejä. Käyttövoimamurros etenee myös käytettyjen autojen kaupassa, ja Kamuxin myymien ladattavien hybridi- ja sähköautojen määrä kasvoi 51 % verrattuna vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen.

Kamuxin perustamisesta tuli lokakuun lopussa kuluneeksi kunniakkaat 20 vuotta. Juha Kalliokosken visioima ja kehittämä ainutlaatuinen käytettyjen autojen kauppaan keskittyvä liiketoimintamalli on osoittanut vahvuutensa yli puolen miljoonan myydyn auton voimin, ja on ilo olla kehittämässä sitä eteenpäin vauhdin kiihtyessä. Kamuxin konseptin huoltotoimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja meneillään oleva strategian päivitystyö on aikataulussaan.”

Näkymät vuodelle 2023 (ennallaan)

Kamuxin vuoden 2023 oikaistun liikevoiton odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin oikaistu liikevoitto oli 17,5 milj. euroa.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021—2023

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat vuosittainen liikevaihdon kasvattaminen yli 20 %, vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto sekä oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 % ja oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %. Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Kamux päivittää strategian ja taloudelliset tavoitteet alkuvuonna 2024.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Kamux tiedotti 9.10.2023, että Aino Hökeberg on nimitetty Kamux Oyj:n markkinoinnista ja liiketoimintakonseptista vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2024 alkaen.

Tulosjulkistukset ja varsinainen yhtiökokous 2024

Kamux Oyj julkistaa taloudelliset katsauksensa vuonna 2024 seuraavasti:

 • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023                                             1.3.2024
 • Osavuosikatsaus tammi—maaliskuulta 2024                          17.5.2024
 • Puolivuosikatsaus tammi—kesäkuulta 2024                           16.8.2024
 • Osavuosikatsaus tammi—syyskuulta 2024                             8.11.2024

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2023, julkaistaan 25.3.2024 alkavalla viikolla.

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 18.4.2024.

Tiedotustilaisuus

Englanninkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle pidetään tänään perjantaina 10.11.2023 Sanomatalossa, Flik Studio Elielissä, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki klo 11.00 alkaen. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Tapio Pajuharju ja talousjohtaja Marko Lehtonen esittelevät osavuosikatsauksen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://kamux.videosync.fi/2023-q3-results .

Osallistuminen puhelimitse:

Rekisteröidy alla olevan linkin kautta osallistuaksesi puhelinkonferenssiin. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi jonoon.
https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010323

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju, puh. 050 577 4200
Talousjohtaja Marko Lehtonen, puh. 050 575 2006
Viestintäjohtaja Katariina Hietaranta, puh. 050 557 6765

Kamux Oyj
Konserniviestintä

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 77 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on perustamisensa jälkeen myynyt jo yli 500 000 käytettyä autoa, joista 62 922 autoa vuonna 2022. Kamuxin liikevaihto oli 968,7 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 883 henkilöä. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com

Kamux Oyj_Osavuosikatsaus_ Q3 2023