FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

10.05.2019

Kamux Oyj                     Osavuosikatsaus              10.5.2019 klo 09.00

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

Kamuxin liikevaihto kasvoi 11 % – kansainvälinen kasvu oli vahvaa, liikevoitto oli lähes edellisen vuoden tasolla.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Tammimaaliskuu lyhyesti

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 7,1 % ja oli 12 187 autoa (11 379)

– Liikevaihto kasvoi 11,1 % ja oli 143,0 milj. euroa (128,7)

– Bruttokate kasvoi 13,7 % ja oli 16,6 milj. euroa (14,6) eli 11,6 % (11,3) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto laski -3,0 % ja oli 4,7 milj. euroa (4,8) eli 3,3 % (3,7) liikevaihdosta

– Liikevoitto laski -3,1 % ja oli 4,6 milj. euroa (4,8) eli 3,2 % (3,7) liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,08)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti laski -4,4 % (8,8)

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

“Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 11,1 % päätyen 143,0 milj. euroon.

Yhtiömme kansainvälinen kehitys oli vahvaa. Kasvumme Ruotsissa oli 38,6 % ja liikevaihtomme 33,4 milj. euroa ja Saksassa vastaavasti 66,6 % ja 10,8 milj. euroa.

Suomessa kasvoimme 4,7 % liikevaihtomme päätyessä 108,3 milj. euroon. Vaikka kasvumme oli normaalia kasvuamme hieman hitaampaa, uskomme edelleen ottaneemme markkinaosuutta Suomessa. Bruttokatteemme kasvoi 8,9 % nousten 13,5 milj. euroon. Liikevoittomme oli Suomessa lähes edellisvuoden tasolla ja oli 5,9 milj. euroa, kun panostimme tulevaan kasvuun.

Kannattavuutemme oli lähes viimevuotisella tasolla ja oikaistu liikevoittomme oli 4,7 milj. euroa. Bruttokatteemme oli 16,6 milj. euroa (14,6) ja bruttokatemarginaali nousi 11,6 prosenttiin (11,3). Kasvuun tekemiemme panostusten vuoksi liikevoittomarginaali laski 3,2 prosenttiin (3,7). Teimme suunniteltuja panostuksia yhtiön brändin rakentamiseen, tietojärjestelmiin sekä henkilöstöömme, jossa painopiste oli erityisesti osaamisen kehittämisessä ja rekrytoinnin menetelmissä. Teemme aktiivista työtä kannattavuutemme parantamiseksi ja vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvun kääntämiseksi positiiviseksi.

Suomen markkinassa autojen käyttövoimakeskustelu kiihtyi ennen vaaleja. Kuluttajien epävarmuus heijastui käytettyjen autojen kauppaan ostopäätösten pitkittymisenä. Liikkumisen tarve ei kuitenkaan ole muuttunut, ja Kamuxin toimintamalli toimii hyvin markkinatilanteesta riippumatta, kuten ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksemme osoittavat.

Ensimmäisen neljänneksen aikana avasimme Suomeen kolme ja Ruotsiin kaksi uutta myymälää. Lisäksi olemme julkistaneet yhteensä neljä uutta avausta.

Nimitimme Marko Lehtosen yhtiön talousjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 14.3.2019. Lehtonen aloittaa tehtävässään viimeistään 17.6.2019.”

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteet vuosille 2019-2022 ovat liikevaihdon kasvattaminen yli 10 % vuosittain sekä vähintään 4 % liikevoittomarginaali.

Avainluvut

milj. euroa 1-3/2019** 1-3/2018 Muutos, % 1-12/2018
Liikevaihto 143,0 128,7 11,1 % 527,8
Bruttokate 16,6 14,6 13,7 % 64,9
osuus liikevaihdosta, % 11,6 % 11,3 % 12,3 %
Liikevoitto (EBIT) 4,6 4,8 -3,1 % 18,9
osuus liikevaihdosta, % 3,2 % 3,7 % 3,6 %
Oikaistu liikevoitto* 4,7 4,8 -3,0 % 21,9
osuus liikevaihdosta, % 3,3 % 3,7 % 4,1 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 7,1 6,1 16,5 % 27,1
osuus liikevaihdosta, % 5,0 % 4,7 % 5,1 %
Myytyjen autojen lukumäärä 12 187 11 379 7,1 % 46 596
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 362 1 283 6,2 % 1 392
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % -4,4 % 8,8 % 5,6 %
Nettovelka 50,1 6,4 681,8 % 9,6
Vaihto-omaisuus 70,4 56,5 24,5 % 71,0
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 48,6 45,6 6,7 % 49,6
Investoinnit 0,4 0,2 91,5 % 1,3
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 553 437 26,5% 472
Oman pääoman tuotto (ROE), % 22,0 % 26,2 % 22,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,9 % 18,8 % 16,2 %
Omavaraisuusaste, % 45,6 % 58,9 % 60,0 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,08 0,08 4,1 % 0,37

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, strategian toteuttamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja vertailuvuodella myös aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä, yhteensä 0,0 milj. euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä (1-3/2018: 0,0 milj. euroa ja 1-12/2018: 3,0 milj. euroa).

** Avainluvut 1-3/2019 sisältävät IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönoton vaikutukset. Ilman IFRS 16:n vaikutuksia vertailukelpoiset luvut olivat 1-3/2019: Liikevoitto (EBIT) 4,7 milj. euroa, oikaistu liikevoitto 4,7 milj. euroa, nettovelka 10,1 milj. euroa, oman pääoman tuotto (ROE) 22,2 %, Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 16,0 % ja omavaraisuusaste 61,6 %.

Tulosjulkistukset 2019 

Kamux Oyj julkistaa osavuosikatsaukset vuonna 2019 seuraavasti:

23.8.2019: Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2019.

8.11.2019: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2019.

Tiedotustilaisuus ja webcast osavuosikatsaukseen liittyen

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille osavuosikatsaukseen liittyen tänään 10.5.2019 hotelli GLO Kluuvin Video Wall kokoustilassa osoitteessa Kluuvikatu 4, Helsinki klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 11.30. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteesta http://www.kamux.com/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/ löytyvän linkin kautta. Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja väliaikainen talousjohtaja, Group Controller Milla Kärpänen.

Hämeenlinnassa 10.5.2019

Kamux Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Väliaikainen talousjohtaja, Group Controller Milla Kärpänen

Puh. 040 342 4214

Viestintäjohtaja Satu Otala

Puh. 0400 629 337

Kamux osavuosikatsaus Q1 2019