FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2020

15.05.2020

Kamux Oyj                            Osavuosikatsaus                    15.5.2020 klo 9.00

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2020

Kamuxin liikevaihto kasvoi vahvasti +17,0 % ja rahoitusasema vahvistui

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Tammi-maaliskuu lyhyesti

– Liikevaihto kasvoi 17,0 % ja oli 167,4 milj. euroa (143,0)

– Bruttokate kasvoi 10,0 % ja oli 18,3 milj. euroa (16,6), mikä oli 10,9 % (11,6) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto laski -15,2 % ja oli 4,0 milj. euroa (4,7) eli 2,4 % (3,3) liikevaihdosta

– Liikevoitto laski -14,7 % ja oli 4,0 milj. euroa (4,6) eli 2,4 % (3,2) liikevaihdosta

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 16,7 % ja oli 14 227 autoa (12 187)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 1,0 % (-4,4)

– Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,08)

– Autosillan liiketoimintakauppa saatettiin loppuun 9. tammikuuta 2020.

– 20.3. julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti yhtiö ei koronapandemian vaikutusten vuoksi  todennäköisesti tule pääsemään keskipitkän aikavälin tavoitteisiinsa tänä vuonna.

Avainluvut

milj. euroa 1-3/2020 1-3/2019 Muutos, % 1-12/2019
Liikevaihto 167,4 143,0 17,0 % 658,5
Bruttokate 18,3 16,6 10,0 % 79,6
osuus liikevaihdosta, % 10,9 % 11,6 % 12,1 %
Liikevoitto (EBIT) 4,0 4,6 -14,7 % 25,3
osuus liikevaihdosta, % 2,4 % 3,2 % 3,8 %
Oikaistu liikevoitto* 4,0 4,7 -15,2 % 25,4
osuus liikevaihdosta, % 2,4 % 3,3 % 3,9 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 8,9 7,1 25,8 % 32,9
osuus liikevaihdosta, % 5,3 % 5,0 % 5,0 %
Myytyjen autojen lukumäärä 14227 12187 16,7 % 55432
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 284 1 362 -5,7 % 1 437
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 1,0 % -4,4 %   6,3 %
Nettovelka 45,4 50,1 -9,4 % 38,5
Vaihto-omaisuus 77,6 70,4 10,3 % 70,2
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 44,8 48,6 -7,8 % 44,5
Investoinnit 1,1 0,4 158,0 % 2,7
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 661 553 19,5 % 595
Oman pääoman tuotto (ROE), % 23,6 % 22,0 % 25,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13,2 % 12,9 % 16,7 %
Omavaraisuusaste, % 44,9 % 45,6 % 45,1 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,06 0,08 -19,8 % 0,48

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun ja maantieteelliseen laajentumiseen liittyvillä erityiskuluerillä, joita ei ollut vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä (1-3/2019: 0,0 milj. euroa ja 1-12/2019: 0,1 milj. euroa).

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

“Kamuxin liikevaihto kasvoi vahvasti eli 17,0 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä meneillään olevasta koronapandemiasta huolimatta. Poikkeuksellinen toimintaympäristö heijastui kuitenkin katteeseen ja kannattavuuteen. Bruttokatteeseen vaikutti poikkeuksellisen iso, tulosvaikutukseltaan 1,6 milj. euron varaston alaskirjaus, joka johtui koronapandemian aiheuttamasta markkinatilanteesta. Vaihto-omaisuuden kierto, 44,8 päivää, oli hyvällä tasolla. Oman pääoman tuottomme oli 23,6 prosenttia.

Tässä poikkeuksellisessa toimintaympäristössä liiketoimintamallimme kulmakivet ja jo ennestään digipainoitteinen asiointi yhdistettynä kotiintoimituksiimme tukivat käytettyjen autojen kauppaa. Lisäksi teimme maaliskuussa lukuisia toimenpiteitä oston ja myynnin johtamisessa sekä asiakasviestinnässä tukeaksemme kaupankäyntiä. Keskitetyn ostamisen ohjauksella tasapainotimme kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Koska toimitusketju on Kamuxilla kokonaan omissa käsissä, sitä voidaan ohjata ja johtaa nopeasti. Koronapandemian leviämisen estämiseksi asetetut liikkumisrajoitukset ja -suositukset vaikuttivat kaikissa toimintamaissamme, mutta erityisesti Saksassa. Siellä kivijalkamyymälät olivat valtion tekemien laajamittausten sulkemisten johdosta kiinni kaikkiaan yli neljä viikkoa, joista kaksi viikkoa maaliskuun puolella.

Kamuxin riippumattomuus ja mahdollisuus tehdä nopeita päätöksiä ovat keskeisiä asioita, jotka mahdollistivat aktiivisen kaupankäynnin poikkeuksellisissakin olosuhteissa. Nykyinen toimintaympäristö ja pandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttavat meihin heikentäen liiketoiminnan volyymia ja kannattavuutta. Liiketoimintamallimme, reagointikykymme, yhtiön kassa ja rahoitusasema kokonaisuudessaan kuitenkin auttavat lieventämään negatiivisia vaikutuksia.

Teimme vuoden alussa yhtiön ensimmäisen liiketoimintakaupan ostamalla Autosillan liiketoiminnan Jagro Oy:ltä. Kauppa saatiin päätökseen tammikuun 9. päivä. Heti seuraavana päivänä aloitimme kaupankäynnin Autosillan tiloissa Kamuxin Espoon Niittykummun myymälässä.

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Vuosille 20192022 yhtiön keskipitkän aikavälin vuosittaiset tavoitteet ovat liikevaihdon kasvattaminen yli 10 %, vähintään 4 %:n liikevoittomarginaali sekä osinko vähintään 30 % tilikauden voitosta.

Maailmanlaajuinen koronapandemia sekä siihen liittyvät säännökset ja rajoitukset ovat aiheuttaneet merkittäviä muutoksia yhtiön liiketoimintaympäristöön, minkä vuoksi yhtiö kertoi 20.3.2020 julkistetulla pörssitiedotteellaan, että se ei todennäköisesti tule pääsemään keskipitkän aikavälin tavoitteisiinsa vuonna 2020. Yhtiön hallituksen antamiin keskipitkän aikavälin tavoitteisiin ei ole tehty muutoksia tilanteen johdosta.

Tulosjulkistukset 2020

Kamux Oyj julkistaa osavuosikatsaukset vuonna 2020 seuraavasti:

13.8.2020: Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2020.

13.11.2020: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2020.

Tiedotustilaisuus ja webcast tilinpäätöstiedotteeseen liittyen

Kamux järjestää videolähetyksen verkossa, puhelinkonferenssin sekä tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille osavuosikatsaukseen liittyen tänään perjantaina 15.5.2020 klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 11.45.

Koska koronapandemian vuoksi aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti kaikki yli kymmenen henkilön julkiset kokoukset ovat kiellettyjä, tiedotustilaisuuteen voidaan ottaa paikan päälle (hotelli Kämp, Symposion-kokoustila, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) yhteensä vain viisi analyytikkoa tai median edustajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ennakkoilmoittautuminen tilaisuuteen on välttämätön. Ilmoittautumiset sähköpostilla: ir@kamux.fi.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä suomeksi linkistä https://kamux.videosync.fi/2020-q1-tulokset ja englanniksi https://kamux.videosync.fi/2020-q1-results. Tilinpäätöstiedotteen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja Group Controller Milla Kärpänen.

Hämeenlinnassa 15.5.2020

Kamux Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Talousjohtaja Marko Lehtonen

Puh. 050 575 2006

Viestintäjohtaja Satu Otala

Puh. 0400 629 337