FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021

12.05.2021

Kamux Oyj                            Osavuosikatsaus                    12.5.2021 klo 9.00

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021

Kamux kasvoi erittäin vahvasti ja erittäin kannattavasti – liikevaihto +25,4 % ja oikaistu liikevoitto +44,0 %

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.  

Tammi-maaliskuu lyhyesti

– Liikevaihto kasvoi 25,4 % ja oli 209,9 milj. euroa (167,4)

– Bruttokate kasvoi 26,9 % ja oli 23,2 milj. euroa (18,3) eli 11,0 % (10,9) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 44,0 % ja oli 5,7 milj. euroa (4,0) eli 2,7 % (2,4) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 44,0 % ja oli 5,7 milj. euroa (4,0) eli 2,7 % (2,4) liikevaihdosta

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 14,2 % ja oli 16 242 autoa (14 227)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 12,8 % (1,0)

– Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,06)

Avainluvut

milj. euroa 1-3/2021 1-3/2020 Muutos, % 1-12/2020
Liikevaihto 209,9 167,4 25,4 % 724,1
Bruttokate 23,2 18,3 26,9 % 91,5
osuus liikevaihdosta, % 11,0 % 10,9 % 12,6 %
Liikevoitto (EBIT) 5,7 4,0 44,0 % 31,2
osuus liikevaihdosta, % 2,7 % 2,4 % 4,3 %
Oikaistu liikevoitto* 5,7 4,0 44,0 % 30,7
osuus liikevaihdosta, % 2,7 % 2,4 % 4,2 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 9,4 8,9 5,3 % 37,1
osuus liikevaihdosta, % 4,5 % 5,3 % 5,1 %
Myytyjen autojen lukumäärä 16242 14227 14,2 % 60657
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 427 1 284 11,1 % 1 509
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 12,8 % 1,0 %   -3,8 %
Nettovelka 75,5 45,4 66,3 % 53,5
Vaihto-omaisuus 122,4 77,6 57,6 % 93,6
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 54,3 44,8 21,2 % 47,2
Investoinnit 1,2 1,1 8,2 % 4,9
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 795 661 20,3 % 713
Oman pääoman tuotto (ROE), % 26,5 % 23,6 % 26,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 16,5 % 13,2 % 16,9 %
Omavaraisuusaste, % 45,4 % 44,9 % 50,1 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,09 0,06 36,5 % 0,58

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun ja aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä, joita ei ollut vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä (1-3/2020: 0,0 milj. euroa ja 1-12/2020: -0,5 milj. euroa).

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

”Kasvoimme erittäin vahvasti ja erittäin kannattavasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kamuxin liikevaihto kasvoi 25,4 % ja oikaistu liikevoitto 44,0 %. Teimme määrätietoisesti töitä toteuttaen strategiaamme, jossa painopiste on kasvun kiihdyttämisessä ja skaalautuvuuden kehittämisessä.

Elämme edelleen koronapandemian keskellä, mutta Suomessa ja Ruotsissa yhteiskunnan toimet tartuntojen rajoittamiseksi eivät merkittävästi haitanneet liiketoimintaa. Saksassa sen sijaan koko ensimmäinen vuosineljännes oli hyvin poikkeuksellista aikaa yhteiskunnan laajamittaisen sulkemisen ja siihen liittyvien toimenpiteiden vuoksi, ja epätavallinen tilanne heijastui Saksassa myös käytettyjen autojen kauppaan ja Kamuxin kannattavuuteen. Teimme kaikissa maissa ripeästi ja joustavasti erilaisia varahenkilöjärjestelyitä turvataksemme sekä henkilöstömme että asiakkaiden terveyden.

Panostimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä autojen ostamiseen kevät- ja kesäkautta vasten riittävien varastotasojen varmistamiseksi, kun tavoittelemme voimakasta kasvua kaikissa toimintamaissamme.

Toteutimme strategiaamme ensimmäisellä vuosineljänneksellä kehittämällä Kamux Huolettoman eli palvelun, joka perustuu kuukausimaksupohjaiseen autoiluun. Toukokuussa avautunut Göteborgin myymälä on hyvä esimerkki strategiamme mukaisesta suuremmasta myymäläkoosta. Toukokuussa julkistettu Ouluun tuleva autojen prosessointikeskus ja myymälä on strateginen kiinteistöinvestointi, joka mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen strategisten painopistealueittemme mukaisesti.”

Näkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 Kamux odottaa liikevaihdon olevan 800-850 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 20212023

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat vuosittainen liikevaihdon kasvattaminen yli 20 %, vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto sekä oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 % ja oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %. Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Tulosjulkistukset 2021

Kamux Oyj julkistaa osavuosikatsaukset vuonna 2021 seuraavasti:

13.8.2021: Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammikesäkuulta 2021.

12.11.2021: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammisyyskuulta 2021.

Webcast osavuosikatsaukseen liittyen

Kamux järjestää webcastin ja puhelinkonferenssin medialle ja analyytikoille osavuosikatsaukseen liittyen tänään 12.5.2021 klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 12.00. Tilaisuus järjestetään ainoastaan verkon välityksellä, ja webcastia voi seurata suomeksi linkistä https://kamux.videosync.fi/2021-q1-tulos ja englanniksi https://kamux.videosync.fi/2021-q1-results. Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen.

Hämeenlinnassa 12.5.2021

Kamux Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 040 185 8633

Talousjohtaja Marko Lehtonen

Puh. 050 575 2006

Viestintäjohtaja Satu Otala

Puh. 0400 629 337

ir@kamux.fi

Kamux Oyj_Osavuosikatsaus_Q1_2021_FINAL