FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022: Kamuxin liikevaihto kasvoi vahvasti +13,1 %, oikaistu liikevoitto edellisvuoden tasolla

13.05.2022

Kamux Oyj osavuosikatsaus 13.5.2022 klo 9.00

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022: Kamuxin liikevaihto kasvoi vahvasti +13,1 %, oikaistu liikevoitto edellisvuoden tasolla

Tämä tiedote on tiivistelmä Kamux Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2022. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kamux.com

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. 

Tammi—maaliskuu lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 13,1 % ja oli 237,3 milj. euroa (209,9)
  • Bruttokate kasvoi 4,6 % ja oli 24,3 milj. euroa (23,2), mikä oli 10,2 % (11,0) liikevaihdosta
  • Oikaistu liikevoitto oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla ja oli 5,7 milj. euroa (5,7), mikä oli 2,4 % (2,7) liikevaihdosta
  • Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla ja oli 5,7 milj. euroa (5,7), mikä oli 2,4 % (2,7) liikevaihdosta
  • Myytyjen autojen määrä laski -3,9 % ja oli 15 601 autoa (16 242)
  • Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 8,6 % (12,8)
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,09) ja laimennettu 0,10 euroa (0,09)

Avainluvut

milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos, % 1-12/2021
Liikevaihto 237,3 209,9 13,1 % 937,4
Bruttokate 24,3 23,2 4,6 % 101,3
osuus liikevaihdosta, % 10,2 % 11,0 % 10,8 %
Liikevoitto (EBIT) 5,7 5,7 -0,5 % 28,0
osuus liikevaihdosta, % 2,4 % 2,7 % 3,0 %
Oikaistu liikevoitto* 5,7 5,7 -0,5 % 31,4
osuus liikevaihdosta, % 2,4 % 2,7 % 3,3 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 11,8 9,4 25,4 % 42,8
osuus liikevaihdosta, % 5,0 % 4,5 % 4,6 %
Myytyjen autojen lukumäärä 15601 16242 -3,9 % 68429
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 554 1 427 8,9 % 1 480
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 8,6 % 12,8 % 19,1 %
Nettovelka 85,4 75,5 13,1 % 70,4
Vaihto-omaisuus 146,2 122,4 19,5 % 132,8
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 56,7 54,3 4,4 % 49,3
Investoinnit 1,4 1,2 10,5 % 7,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 875 795 10,1 % 848
Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,5 % 26,5 % 19,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,2 % 16,5 % 12,5 %
Omavaraisuusaste, % 46,4 % 45,4 % 47,3 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,11 0,09 21,6 % 0,49
Laimennettu tulos/osake, euroa 0,10 0,09 21,8 % 0,49

* Liikevoitto oikaistuna oikeudellisiin prosesseihin ja aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä, joita ei ollut vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä (1-3/2021: 0,0 milj. euroa ja 1-12/2021: 3,4 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski:

”Jatkoimme alkuvuonna määrätietoisesti kasvustrategiamme toteuttamista ja onnistuimme keskeisimmän tavoitteemme – liikevaihdon kasvattamisen – osalta haastavassa markkinatilanteessa. Liikevaihto kasvoi 13,1 %, ja vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu oli 8,6 %. Olen erityisen tyytyväinen ulkoisen liikevaihdon kasvuun ja bruttokatteen positiiviseen kehitykseen Ruotsissa ja Saksassa, sekä integroitujen palvelujen myynnin kasvuun kaikilla markkinoilla. Myös bruttokate per myyty auto kehittyi hyvin.

Autojen kappalemääräisen myynnin kehitys oli pettymys. Ruotsissa ja Saksassa kappalemääräinen myynti kehittyi hyvin, mutta Suomessa myytyjen autojen määrä laski vuoden 2020 tasolle n. 11 000:een autoon. Hintojen nousun ja kasvaneen maailmanpoliittisen epävarmuuden vuoksi käytettyjä autoja myytiin aiempaa vähemmän kaikissa toimintamaissamme ja näkemyksemme mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa vaikutti kysyntään selvästi. Markkinan kehitys huomioiden voimme olla erityisen tyytyväisiä myynnin kehitykseen Ruotsissa ja Saksassa. Supistunut kysyntä suuntautui voimakkaasti kohonneiden polttoaineiden hintojen seurauksena erityisesti hybridi- ja sähköautoihin, joiden ostomarkkina on erityisen kireä. Maailmanlaajuinen komponenttipula pidentää edelleen uusien autojen toimitusaikoja, minkä vuoksi käytettyjä autoja virtaa markkinoille niukasti. Kireästä ostomarkkinasta huolimatta myymiemme hybridi- ja sähköautojen määrä kasvoi lähes 40 % verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen vuosineljännekseen. Huomioimme kireän ostomarkkinan jo loppuvuonna 2021 ja kasvatimme myytävien autojen varastoa tulevan kesäsesongin edellä. Tämä näkyy vaihto-omaisuudessa ja varaston kierrossa ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

16.5.2022 tulee kuluneeksi viisi vuotta siitä, kun kaupankäynti Kamuxin osakkeella alkoi Nasdaq Helsingin päälistalla. Olemme näinä viitenä vuotena ottaneet ison askeleen kohti visiotamme olla #1 käytettyjen autojen vähittäiskaupassa Euroopassa ja saavuttaneet jo sijan 3. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän panoksestaan tällä matkalla ja jatkuvasta työskentelystään yhtiön ja asiakkaittemme hyväksi. Osakkeenomistajien määrä on kasvanut yli 24 000:een, ja haluan kiittää myös kaikkia osakkeenomistajia luottamuksesta. Jatkamme edelleen strategiamme viitoittamalla kasvun tiellä.”

Näkymät vuodelle 2022

Vuonna 2022 Kamux odottaa liikevaihdon olevan vähintään 1 100 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Vaikka Kamuxin liiketoimintaan ei kohdistu välittömiä Venäjä-riskejä, Venäjän sotilastoimet Ukrainassa ovat aiheuttaneet merkittävää epävarmuutta laajalti Euroopassa. Tilanteella voi olla vaikutusta ihmisten kulutuskäyttäytymiseen ja ostovoimaan, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta myös Kamuxin vuoden 2022 näkymiin.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 20212023

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat vuosittainen liikevaihdon kasvattaminen yli     20 %, vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto sekä oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 % ja oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %. Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

12.4.2022 yhtiölle palautui vastikkeetta 1 401 omaa osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti avainhenkilöiden työsuhteiden päättymisen johdosta. Osakkeiden palautuksen jälkeen yhtiöllä on hallussaan yhteensä 11 994 omaa osaketta.

21.4.2022 yhtiö tiedotti Ruotsin 24. myymälän avaamisesta Kalmariin syyskuussa 2022.

Huhtikuussa 2022 yhtiö luovutti 22.3.2022 julkaistun tiedotteen mukaisesti vastikkeetta 26 521 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta yhtiön osakepalkkio-ohjelman ehtojen mukaisesti.

Tiedotustilaisuus

Kamux järjestää analyytikoille ja medialle tiedotustilaisuuden ja webcastin tänään perjantaina 13.5.2022 hotelli Kämpin Symposion-kokoustilassa (osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi klo 12.00. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen esittelevät osavuosikatsauksen. Suomenkielistä tilaisuutta voi seurata suorana linkistä https://kamux.videosync.fi/2022-q1-tulos ja englanninkielistä linkistä https://kamux.videosync.fi/2022-q1-results

Osallistuminen puhelimitse:
Suomi: +358 981710310
Ruotsi: +46 856642651
Iso-Britannia: +44 3333000804
Yhdysvallat: +1 6319131422
Tunnistenumero: 81509859#

Tulosjulkistukset 2022

Kamux Oyj julkistaa taloudelliset katsaukset vuonna 2022 seuraavasti:

12.8.2022         Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2022
18.11.2022        Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2022

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski, puh. 040 185 8633
Talousjohtaja Marko Lehtonen, puh. 050 575 2006
Viestintäjohtaja Katariina Hietaranta, puh. 050 557 6765

Kamux Oyj
Konserniviestintä

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 400 000 käytettyä autoa, joista 68 429 autoa vuonna 2021. Kamuxin liikevaihto nousi 937,4 miljoonaan euroon vuonna 2021. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 848 henkilöä vuonna 2021. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Kamux Oyj_Osavuosikatsaus_Q1_2022