FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

23.08.2019

Kamux Oyj                     Puolivuosikatsaus            23.8.2019 klo 09.00

Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Kamuxin liikevaihto kasvoi 22,9 % ja oikaistu liikevoitto jatkoi kasvuaan

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Huhtikesäkuu lyhyesti

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 17,6 % ja oli 13 441 autoa (11 433)

– Liikevaihto kasvoi 22,9 % ja oli 157,3 milj. euroa (128,0)

– Bruttokate kasvoi 23,4 % ja oli 20,1 milj. euroa (16,3) eli 12,8 % (12,8) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 10,7 % ja oli 6,7 milj. euroa (6,1) eli 4,3 % (4,8) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 86,3 % ja oli 6,7 milj. euroa (3,6) eli 4,3 % (2,8) liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,05)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 2,4 % (9,3)

Tammikesäkuu lyhyesti

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 12,3 % ja oli 25 628 autoa (22 812)

– Liikevaihto kasvoi 17,0 % ja oli 300,2 milj. euroa (256,7)

– Bruttokate kasvoi 18,8 % ja oli 36,7 milj. euroa (30,9) eli 12,2 % (12,0) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 4,6 % ja oli 11,4 milj. euroa (10,9) eli 3,8 % (4,2) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 35,4 % ja oli 11,4 milj. euroa (8,4) eli 3,8 % (3,3) liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,13)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti laski -1,0 % (9,1)

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

“Automarkkina on muutoksessa, johon vaikuttaa useampi tekijä: teknologiamurros, käyttövoima- ja ilmastokeskustelu, päästömittausmuutokset ja autoiluun sekä auton käyttöön liittyvät verolinjaukset, joita on vaikea ennakoida. Nämä kaikki yhdessä ovat luoneet kuluttajiin epävarmuutta, ja tämä epävarmuus on heijastunut erittäin selkeästi uusien autojen kauppaan. Käytettyihin autoihin keskittyvänä toimijana Kamuxin asema muutoksessa on erilainen. Markkinahäiriöstä huolimatta ihmisten liikkumisen tarve ei kuitenkaan ole muuttunut, ja olemme pystyneet vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin uuden auton kauppaa joustavammin. Olen erittäin tyytyväinen Kamuxin hyvään kehitykseen tässä toimintaympäristössä, jossa strategiamme vahvuus nousee esiin.

Toinen vuosineljännes oli vahvaa kasvustrategian ja Kamuxin konseptin toteutusta. Liikevaihtomme kasvoi 22,9 % ja oli 157,3 milj. euroa. Bruttokatteemme kasvoi 23,4 %. Oikaistu liikevoittomme kasvoi 10,7 % ja oli 6,7 milj. euroa. Oman pääoman tuotto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 26,9 % ja sijoitetun pääoman tuotto 16,0 %.

Suomessa liikevaihtomme kasvoi toisella vuosineljänneksellä 15,0 % ja bruttokatetta kasvatimme 19,4 %. Saksassa liikevaihto kasvoi 51,0 % ja samalla suhteellinen kannattavuutemme parani. Ruotsissa liikevaihdon kasvu oli 63,5 % ja liikevoitto pysyi viime vuoden tasolla.

Onnistuimme hyvin ja suunnitelmiemme mukaisesti myös ostoissamme ja valmistautumisessamme kesäkauteen autovaraston kasvattamisessa, mikä heijastui vaihto-omaisuuden kiertoon.

Kamux-konsernin johtoryhmän jäsen ja yhtiön talousjohtaja, KTM Marko Lehtonen aloitti tehtävässään 17.6.2019.”

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteet vuosille 2019-2022 ovat liikevaihdon kasvattaminen yli 10 % vuosittain sekä vähintään 4 %:n liikevoittomarginaali.

Avainluvut

milj. euroa 4-6/2019** 4-6/2018 Muutos, % 1-6/2019** 1-6/2018 Muutos, % 1-12/2018
Liikevaihto 157,3 128,0 22,9 % 300,2 256,7 17,0 % 527,8
Bruttokate 20,1 16,3  23,4 % 36,7 30,9 18,8 % 64,9
osuus liikevaihdosta, % 12,8 % 12,8 % 12,2 % 12,0 % 12,3 %
Liikevoitto (EBIT) 6,7 3,6 86,3 % 11,4 8,4 35,4 % 18,9
osuus liikevaihdosta, % 4,3 % 2,8 % 3,8 % 3,3 % 3,6 %
Oikaistu liikevoitto* 6,7 6,1 10,7 % 11,4 10,9 4,6 % 21,9
osuus liikevaihdosta, % 4,3 % 4,8 % 3,8 % 4,2 % 4,1 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 7,9 6,4 22,9 % 15,0 12,5 19,8 % 27,1
osuus liikevaihdosta, % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 4,9 % 5,1 %
Myytyjen autojen lukumäärä 13441 11433 17,6 % 25628 22812 12,3 % 46596
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 499 1 428 5,0 % 1 434 1 356 5,8 % 1 392
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 2,4 % 9,3 % -1,0 %  9,1 %     5,6 %
Nettovelka 57,8 10,3 463,8 % 9,6
Vaihto-omaisuus 79,2 61,7 28,3 % 71,0
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 51,3 48,0 6,8 % 49,6
Investoinnit 0,8 0,2 296,9 % 1,2 0,4 185,5 % 1,3
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 566 447 26,6 %  472
Oman pääoman tuotto (ROE), % 26,9 % 21,5 % 22,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 16,0 %  16,5 % 16,2 %
Omavaraisuusaste, % 44,6 % 56,0 % 60,0 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,12 0,05 127,5 % 0,20 0,13 54,0 % 0,37

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, strategian toteuttamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja vertailuvuodella myös aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä. Vuoden 2019 toisella neljänneksellä ei ollut liikevoittoa oikaisevia erityiseriä. Liikevoittoa oikaisevat erityiserät olivat yhteensä 0,0 milj. euroa 16/2019 (46/2018: 2,5 milj. euroa, 16/2018: 2,5 milj. euroa ja 1-12/2018: 3,0 milj. euroa).

** Avainluvut 16/2019 ja 46/2019 sisältävät IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönoton vaikutukset. Ilman IFRS 16:n vaikutuksia vertailukelpoiset luvut olivat 1−6/2019: Liikevoitto (EBIT) 11,4 milj. euroa, oikaistu liikevoitto 11,4 milj. euroa, nettovelka 18,0 milj. euroa, oman pääoman tuotto (ROE) 27,1 %, Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 20,1 % ja omavaraisuusaste 59,7 % ja 4-6/2019 liikevoitto (EBIT) 6,7 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 6,7 milj. euroa

Tulosjulkistukset 2019 

Kamux Oyj julkistaa osavuosikatsaukset vuonna 2019 seuraavasti:

8.11.2019: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2019.

Tiedotustilaisuus ja webcast puolivuosikatsaukseen liittyen

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille puolivuosikatsaukseen liittyen tänään 23.8.2019 hotelli GLO Kluuvin Video Wall kokoustilassa osoitteessa Kluuvikatu 4, Helsinki klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 11.30. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteesta http://www.kamux.com/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/ löytyvän linkin kautta. Puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen.

Hämeenlinnassa 23.8.2019

Kamux Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Talousjohtaja Marko Lehtonen

Puh. 050 575 2006

Viestintäjohtaja Satu Otala

Puh. 0400 629 337

Kamux Oyj_Puolivuosikatsaus_Q2_2019