FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020

13.08.2020

Kamux Oyj                            Puolivuosikatsaus                  13.8.2020 klo 9.00

Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020

Kamuxin liiketoimintamalli osoitti vahvuutensa poikkeustilanteessa – kannattavuus parani, liikevaihto laski -4,3 %

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Huhti-kesäkuu lyhyesti

– Liikevaihto laski -4,3 % ja oli 150,5 milj. euroa (157,3)

– Bruttokate kasvoi 2,4 % ja oli 20,6 milj. euroa (20,1) eli 13,7 % (12,8) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 1,6 % ja oli 6,8 milj. euroa (6,7) eli 4,6 % (4,3) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 14,7 % ja oli 7,7 milj. euroa (6,7) eli 5,1 % (4,3) liikevaihdosta

– Myytyjen autojen määrä oli vertailukauden tasolla eli 13 413 autoa (13 441)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti laski -16,9 % (2,4)

– Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,12)

Tammi-kesäkuu lyhyesti

– Liikevaihto kasvoi 5,9 % ja oli 317,9 milj. euroa (300,2)

– Bruttokate kasvoi 5,8 % ja oli 38,9 milj. euroa (36,7), mikä oli 12,2 % (12,2) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto laski -5,3 % ja oli 10,8 milj. euroa (11,4) eli 3,4 % (3,8) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 2,7 % ja oli 11,7 milj. euroa (11,4), mikä oli 3,7 % (3,8) liikevaihdosta

-Myytyjen autojen määrä kasvoi 7,9 % ja oli 27 640 autoa (25 628)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti laski -8,3 % (-1,0)

– Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,20)

– Autosillan liiketoimintakauppa saatettiin loppuun 9.1. 2020.

– 20.3. julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti yhtiö ei koronapandemian vaikutusten vuoksi todennäköisesti tule pääsemään keskipitkän aikavälin tavoitteisiinsa tänä vuonna.

Avainluvut

milj. euroa 4-6/   2020 4-6/   2019 Muutos, % 1-6/   2020 1-6/   2019 Muutos, % 1-12/   2019
Liikevaihto 150,5 157,3 -4,3 % 317,9 300,2 5,9 % 658,5
Bruttokate 20,6 20,1 2,4 % 38,9 36,7 5,8 % 79,6
osuus liikevaihdosta, % 13,7 % 12,8 % 12,2 % 12,2 % 12,1 %
Liikevoitto (EBIT) 7,7 6,7 14,7 % 11,7 11,4 2,7 % 25,3
osuus liikevaihdosta, % 5,1 % 4,3 % 3,7 % 3,8 % 3,8 %
Oikaistu liikevoitto* 6,8 6,7 1,6 % 10,8 11,4 -5,3 % 25,4
osuus liikevaihdosta, % 4,6 % 4,3 % 3,4 % 3,8 % 3,9 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 8,6 7,9 9,3 % 17,5 15,0 17,1 % 32,9
osuus liikevaihdosta, % 5,7 % 5,0 % 5,5 % 5,0 % 5,0 %
Myytyjen autojen lukumäärä 13413 13441 -0,2 % 27640 25628 7,9 % 55432
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 538 1 499 2,6 % 1 407 1 434 -1,9 % 1 437
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % -16,9 % 2,4 % -8,3 % -1,0 %   6,3 %
Nettovelka 36,1 57,8 -37,6 % 38,5
Vaihto-omaisuus 68,1 79,2 -14,0 % 70,2
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 45,1 51,3 -12,0 % 44,5
Investoinnit 1,1 0,8 41,2 % 2,2 1,2 83,7 % 2,7
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 664 566 17,3 % 595
Oman pääoman tuotto (ROE), % 25,6 % 26,9 % 25,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13,8 % 16,0 % 16,7 %
Omavaraisuusaste, % 45,1 % 44,6 % 45,1 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,16 0,12 33,3 % 0,22 0,20 11,9 % 0,48

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, maantieteelliseen laajentumiseen ja aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä, yhteensä -0,9 milj. euroa vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja yhteensä -0,9 milj. euroa 1-6/2020 (4-6/2019: 0,0 milj. euroa, 1-6/2019: 0,0 milj. euroa ja 1-12/2019: 0,1 milj. euroa).

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

“Koronapandemia heikensi merkittävästi käytettyjen autojen kauppaa huhtikuussa. Toukokuussa kaupankäynti alkoi elpyä, ja kesäkuussa kauppa kävi jo vilkkaasti. Nopean reagoinnin ja joustavan liiketoimintamallimme avulla onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Teimme toimenpiteitä erityisesti asiakkaiden turvallisen asioinnin ja henkilöstön turvallisen työskentelyn eteen sekä ostamisen volyymeihin ja varastonhallintaan liittyen. Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto laski -4,3 prosenttia, mutta oikaistu liikevoitto kasvoi 1,6 prosenttia.

Suomessa oikaistu liikevoitto ilman erityiseriä kasvoi toisella vuosineljänneksellä 8,1 miljoonaan euroon (7,6). Tämä on erinomainen saavutus ottaen huomioon, että Suomen liikevaihto supistui 7,5 prosenttia. Suomen liikevoittoon toisella vuosineljänneksellä vaikutti aikaisempien tilikausien veroihin liittyvä verottajalta saatu palautus 0,9 milj. euroa.   

Ruotsissa koronapandemiaan liittyvät rajoitteet olivat Suomea ja Saksaa lievempiä, mutta vaikuttivat kuitenkin ihmisten liikkumiseen ja käyttäytymiseen. Ruotsin liikevaihto kasvoi lievästi ja kannattavuus oli edellisen vuoden tasolla.

Huhtikuussa Saksan myymälät olivat valtion määräyksestä suljettuina kaksi ja puoli viikkoa. Liikkeiden avautumisesta huolimatta maskipakko sekä monet tiukat ohjeistukset ovat edelleen voimassa. Äärimmäisen poikkeuksellisessa tilanteessa kokonaisliikevaihtomme Saksassa kuitenkin kasvoi 17,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kiitos tästä kuuluu Saksan henkilökuntamme määrätietoisuudelle ja sinnikkyydelle haastavassa toimintaympäristössä.

Vahvuuksiamme toisella vuosineljänneksellä olivat myös varastonkierto sekä digipainotteinen toimintamallimme, jonka ansiosta autokauppaa pystyttiin tekemään myös tiukkojen liikkumisrajoitusten aikana. Kamuxin rahoitusasema on vahva, mikä luo vakaan pohjan mahdollisten uusien pandemia-aaltojen varalle.

Nimitimme Ruotsiin vt. maajohtajaksi elokuun alusta Karri Kauppilan. Jatkamme Karrin johdolla kunnianhimoisesti kannattavan kasvun rakentamista Ruotsin markkinalla. Karrilla on usean vuoden kokemus liike-elämästä Ruotsissa sekä vahvaa osaamista erityisesti myynnin, markkinoinnin ja ihmisten johtamisesta.”

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Vuosille 20192022 yhtiön keskipitkän aikavälin vuosittaiset tavoitteet ovat liikevaihdon kasvattaminen yli 10 %, vähintään 4 %:n liikevoittomarginaali sekä osinko vähintään 30 % tilikauden voitosta.

Maailmanlaajuinen koronapandemia sekä siihen liittyvät säännökset ja rajoitukset ovat aiheuttaneet merkittäviä muutoksia yhtiön liiketoimintaympäristöön. Tämän vuoksi yhtiö kertoi 20.3.2020 julkistetulla pörssitiedotteellaan, että se ei todennäköisesti tule pääsemään keskipitkän aikavälin tavoitteisiinsa vuonna 2020. Yhtiön hallituksen antamiin keskipitkän aikavälin tavoitteisiin ei ole tehty muutoksia tilanteen johdosta.

Tulosjulkistukset 2020

Kamux Oyj julkistaa osavuosikatsaukset vuonna 2020 seuraavasti:

13.11.2020: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2020.

Tiedotustilaisuus ja webcast puolivuosikatsaukseen liittyen

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille puolivuosikatsaukseen liittyen tänään 13.8.2020 hotelli Kämpin Symposion-kokoustilassa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 11.45. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä suomeksi linkistä https://kamux.videosync.fi/2020-q2-tulokset ja englanniksi https://kamux.videosync.fi/2020-q1-results-2. Puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen.

Hämeenlinnassa 13.8.2020

Kamux Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Talousjohtaja Marko Lehtonen

Puh. 050 575 2006

Viestintäjohtaja Satu Otala

Puh. 0400 629 337