FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kamux kasvatti liikevaihtoaan +7,9 % haastavassa markkinatilanteessa, oikaistu liikevoitto laski kuitenkin merkittävästi

12.08.2022

Kamux Oyj puolivuosikatsaus 12.8.2022 klo 9.00

Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kamux kasvatti liikevaihtoaan +7,9 % haastavassa markkinatilanteessa, oikaistu liikevoitto laski kuitenkin merkittävästi

Tämä tiedote on tiivistelmä Kamux Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2022. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kamux.com

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.  

Huhti-kesäkuu lyhyesti

          Liikevaihto kasvoi 7,9 % ja oli 246,8 milj. euroa (228,8)

          Bruttokate kasvoi 19,2 % ja oli 24,5 milj. euroa (20,5) eli 9,9 % (9,0) liikevaihdosta

          Oikaistu liikevoitto laski -33,6 % ja oli 4,5 milj. euroa (6,8) eli 1,8 % (3,0) liikevaihdosta

          Liikevoitto kasvoi 59,8 % ja oli 4,5 milj. euroa (2,8) eli 1,8 % (1,2) liikevaihdosta

          Myytyjen autojen määrä laski -6,4 % ja oli 15 688 autoa (16 760)

          Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 5,5 % (37,9)

          Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat 0,07 euroa (0,04)

Tammi-kesäkuu lyhyesti

          Liikevaihto kasvoi 10,4 % ja oli 484,1 milj. euroa (438,6)

          Bruttokate kasvoi 11,5 % ja oli 48,7 milj. euroa (43,7) eli 10,1 % (10,0) liikevaihdosta

          Oikaistu liikevoitto laski -18,4 % ja oli 10,2 milj. euroa (12,4) eli 2,1 % (2,8) liikevaihdosta

          Liikevoitto kasvoi 19,6 % ja oli 10,2 milj. euroa (8,5) eli 2,1 % (1,9) liikevaihdosta

          Myytyjen autojen määrä laski -5,2 % ja oli 31 289 autoa (33 002)

          Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 7,0 % (24,5)

          Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat 0,18 euroa (0,12)

 

Avainluvut

milj. euroa

4-6/

2022

4-6/

2021

Muutos, %

1-6/

2022

1-6/

2021

Muutos, %

1-12/

2021

Liikevaihto

246,8

228,8

7,9 %

484,1

438,6

10,4 %

937,4

Bruttokate

24,5

20,5

19,2 %

48,7

43,7

11,5 %

101,3

osuus liikevaihdosta, %

9,9 %

9,0 %

 

10,1 %

10,0 %

 

10,8 %

Liikevoitto (EBIT)

4,5

2,8

59,8 %

10,2

8,5

19,6 %

28,0

osuus liikevaihdosta, %

1,8 %

1,2 %

 

2,1 %

1,9 %

 

3,0 %

Oikaistu liikevoitto*

4,5

6,8

-33,6 %

10,2

12,4

-18,4 %

31,4

osuus liikevaihdosta, %

1,8 %

3,0 %

 

2,1 %

2,8 %

 

3,3 %

Liikevaihto integroiduista palveluista

12,8

9,9

29,4 %

24,6

19,3

27,5 %

42,8

osuus liikevaihdosta, %

5,2 %

4,3 %

 

5,1 %

4,4 %

 

4,6 %

Myytyjen autojen lukumäärä

15688

16760

-6,4 %

31289

33002

-5,2 %

68429

Bruttokate per myyty auto, euroa

1 559

1 225

27,3 %

1 557

1 324

17,6 %

1 480

Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, %

5,5 %

37,9 %

 

7,0 %

24,5 %

 

19,1 %

Nettovelka

 

 

 

85,6

76,2

12,3 %

70,4

Vaihto-omaisuus

 

 

 

143,5

122,8

16,9 %

132,8

Vaihto-omaisuuden kierto, päivää

 

 

 

55,4

46,5

19,1 %

49,3

Investoinnit

0,5

2,2

-77,5 %

1,9

3,4

-45,8 %

7,4

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana

 

 

 

874

820

6,6 %

848

Oman pääoman tuotto (ROE), %

 

 

 

22,2 %

22,0 %

 

19,5 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

 

 

 

12,6 %

13,6 %

 

12,5 %

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

44,5 %

39,3 %

 

47,3 %

Laimentamaton tulos/osake, euroa

0,07

0,04

96,2 %

0,18

0,12

44,0 %

0,49

Laimennettu tulos/osake, euroa

0,07

0,04

96,5 %

0,18

0,12

44,2 %

0,49

 

* Liikevoitto oikaistuna oikeudellisiin prosesseihin ja aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä, yhteensä -0,1 milj. euroa vuoden 2022 toisella neljänneksellä ja yhteensä -0,1 milj. euroa 1-6/2022 (4-6/2021: 3,9 milj. euroa, 1-6/2021: 3,9 milj. euroa ja 1-12/2021: 3,4 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski:

”Onnistuimme toisella vuosineljänneksellä kasvattamaan markkinaosuuttamme kaikissa toimintamaissamme haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Heilahtelut käytettyjen autojen määrissä olivat monissa maissa huomattavan suuria, mutta kappalemääräinen myyntimme laski markkinaa vähemmän. Ukrainan sota ja kiihtynyt inflaatio, etenkin voimakkaasti nousseet polttoaineiden hinnat, heikensivät kuluttajien luottamusta ja käytettyjen autojen kysyntä supistui voimakkaasti. Onnistuimme myös keskeisimmässä tavoitteessamme, liikevaihdon kasvattamisessa. Liikevaihto kasvoi 7,9 %, ja vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu oli 5,5 %. Integroitujen palvelujen myynti kehittyi erittäin hyvin, mutta autokohtaisen katteen kehitys Suomessa ja Ruotsissa ei ollut tyydyttävä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tapaan supistunut kysyntä suuntautui erityisesti sähkö- ja hybridiautoihin ja polttomoottoriautojen osalta pienikulutuksisiin malleihin. Teimme aktiivisesti töitä myytävien autojen varaston muuttamiseksi kysyntää vastaavaksi ja jatkamme tätä työtä. Vaikka käytettyjä autoja virtaa markkinoille edelleen niukasti ja kysytyimpien mallien ostomarkkina on kireä, onnistuimme ostotoiminnassa hyvin ja myymiemme hybridi- ja sähköautojen määrä kasvoi lähes 38 % verrattuna vuoden 2021 toiseen vuosineljännekseen.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta jatkoimme strategiamme mukaisesti panostuksia kasvuun. Suomessa kaksi myymälää muutti isompiin tiloihin ja Ruotsissa avasimme yhden uuden myymälän ja julkistimme kaksi uutta syksyllä avattavaa myymälää. Suomessa aloitimme lisäksi vuosineljänneksen lopulla vahvan brändikampanjan myynnin vauhdittamiseksi.

Panostimme myös organisaation kyvykkyyksien kasvattamiseen ja ilokseni voin todeta, että tammikuussa aloitettu johtoryhmän uudistaminen ja vahvistaminen on Jarkko Lehtismäen Chief Digital Officeriksi nimittämisen myötä valmis.

Haluan kiittää kaikkia Kamuxin työntekijöitä heidän määrätietoisesta työskentelystään yhtiön ja asiakkaittemme hyväksi myös tällä haastavalla vuosineljänneksellä.”

Näkymät vuodelle 2022 (Päivitetty)

Kamux laski vuoden 2022 liikevaihto- ja liikevoittonäkymiään 11.8.2022. Päivitetyn näkymän mukaan vuonna 2022 Kamux odottaa liikevaihdon olevan yli 1 000 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi oikaistun liikevoiton olevan noin 2330 miljoonaa euroa. Aiemmin Kamux odotti vuoden 2022 liikevaihdon olevan vähintään 1 100 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Vaikka Kamuxin liiketoimintaan ei kohdistu välittömiä Venäjä-riskejä, Ukrainan sota ja sen aiheuttamat vaikutukset ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta. Tämä on johtanut käytettyjen autojen kysynnän voimakkaaseen supistumiseen kaikissa Kamuxin toimintamaissa maaliskuusta 2022 alkaen. Heikentynyt kysyntä ja työ varaston muuttamiseksi nykyistä kysyntää vastaavaksi on myös vaikuttanut negatiivisesti Kamuxin kannattavuuteen.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 20212023

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat vuosittainen liikevaihdon kasvattaminen yli     20 %, vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto sekä oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 % ja oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %. Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Kamux julkaisi 11.8.2022 tulosvaroituksen ja alensi ohjeistustaan vuoden 2022 näkymistä.  Näkymien päivityksen taustalla on Ukrainan sodan ja sen aiheuttamien vaikutusten vuoksi heikentynyt kuluttajien luottamus. Tämä on johtanut ennakoitua voimakkaampaan käytettyjen autojen kysynnän supistumiseen kaikissa Kamuxin toimintamaissa maaliskuusta 2022 alkaen. Heikentynyt kysyntä ja työ varaston muuttamiseksi nykyistä kysyntää vastaavaksi on myös vaikuttanut negatiivisesti Kamuxin kannattavuuteen.

Kamuxin päivitetyt näkymät vuodelle 2022 ovat: Vuonna 2022 Kamux odottaa liikevaihdon olevan yli 1 000 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi oikaistun liikevoiton olevan noin 2330 miljoonaa euroa.

Aiemmin Kamux odotti vuoden 2022 liikevaihdon olevan vähintään 1 100 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle pidetään tänään perjantaina 12.8.2022 Sanomatalossa, Flik Studio Elielissä, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki klo 11.00 alkaen englanniksi ja sen jälkeen suomeksi klo 12.00. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen esittelevät puolivuosikatsauksen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://kamux.videosync.fi/2022-q2-results (englanninkielinen) ja https://kamux.videosync.fi/2022-q2-tulos (suomenkielinen)

Osallistuminen puhelimitse:

Suomi: +358 981710310
Ruotsi: +46 856642651
Iso-Britannia: +44 3333000804
Yhdysvallat: +1 6319131422

Tunnistenumero: 61465702#

Tulosjulkistukset 2022

Kamux Oyj julkistaa taloudelliset katsaukset vuonna 2022 seuraavasti:

18.11.2022  Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2022

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski, puh. 040 185 8633
Talousjohtaja Marko Lehtonen, puh. 050 575 2006
Viestintäjohtaja Katariina Hietaranta, puh. 050 557 6765

Kamux Oyj
Konserniviestintä

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 400 000 käytettyä autoa, joista 68 429 autoa vuonna 2021. Kamuxin liikevaihto nousi 937,4 miljoonaan euroon vuonna 2021. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 848 henkilöä vuonna 2021. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Kamux Oyj_Puolivuosikatsaus_2022