FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Liikevaihto kasvoi ja oikaistu liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla

11.08.2023

Kamux Oyj, puolivuosikatsaus, 11.8.2023 klo 9.00

Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Liikevaihto kasvoi ja oikaistu liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla

Tämä tiedote on tiivistelmä Kamux Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2023. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kamux.com.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. 

Huhti–kesäkuu lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 3,3 % ja oli 255,0 milj. euroa (246,8)
 • Bruttokate kasvoi 7,5 % ja oli 26,3 milj. euroa (24,5) eli 10,3 % (9,9) liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto pysyi edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla ja oli 4,5 milj. euroa (4,5) eli 1,8 % (1,8) liikevaihdosta
 • Liikevoitto laski -14,3 % ja oli 3,9 milj. euroa (4,5) eli 1,5 % (1,8) liikevaihdosta
 • Myytyjen autojen määrä kasvoi 9,7 % ja oli 17 215 autoa (15 688)
 • Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 2,9 % (5,5)
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,07)
 • Tapio Pajuharju aloitti Kamuxin toimitusjohtajana aiemmin ilmoitetun mukaisesti 1.6.2023. Kamuxin perustaja ja aiempi toimitusjohtaja Juha Kalliokoski jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä

Tammi–kesäkuu lyhyesti

 • Liikevaihto laski -1,2 % ja oli 478,1 milj. euroa (484,1)
 • Bruttokate laski -3,4 % ja oli 47,0 milj. euroa (48,7) eli 9,8 % (10,1) liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto laski -47,2 % ja oli 5,4 milj. euroa (10,2) eli 1,1 % (2,1) liikevaihdosta
 • Liikevoitto laski -56,0 % ja oli 4,5 milj. euroa (10,2) eli 0,9 % (2,1) liikevaihdosta
 • Myytyjen autojen määrä kasvoi 4,0 % ja oli 32 539 autoa (31 289)
 • Vertailukelpoisten liikkeiden myynti laski -2,4 % (7,0)
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,18)

Avainluvut

milj. euroa 4−6/2023 4−6/2022 Muutos, % 1−6/2023 1−6/2022 Muutos, % 1−12/2022
Liikevaihto 255,0 246,8 3,3 % 478,1 484,1 -1,2 % 968,7
Bruttokate 26,3 24,5 7,5 % 47,0 48,7 -3,4 % 94,1
osuus liikevaihdosta, % 10,3 % 9,9 % 9,8 % 10,1 % 9,7 %
Liikevoitto (EBIT) 3,9 4,5 -14,3 % 4,5 10,2 -56,0 % 17,0
osuus liikevaihdosta, % 1,5 % 1,8 % 0,9 % 2,1 % 1,8 %
Oikaistu liikevoitto* 4,5 4,5 1,2 % 5,4 10,2 -47,2 % 17,5
osuus liikevaihdosta, % 1,8 % 1,8 % 1,1 % 2,1 % 1,8 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 12,4 12,8 -2,9 % 23,9 24,6 -2,7 % 52,9
osuus liikevaihdosta, % 4,9 % 5,2 % 5,0 % 5,1 % 5,5 %
Myytyjen autojen lukumäärä 17 215 15 688 9,7 % 32 539 31 289 4,0 % 62 922
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 527 1 559 -2,0 % 1 446 1 557 -7,2 % 1 495
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 2,9 % 5,5 % -2,4 % 7,0 % 0,6 %
Nettovelka 79,3 85,6 -7,3 % 59,1
Vaihto-omaisuus 133,6 143,5 -6,9 % 114,1
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 58,0 55,4 4,8 % 51,5
Investoinnit 0,5 0,5 -6,0 % 0,9 1,9 -52,7 % 3,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 861 874 -1,5 % 883
Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,9 % 22,2 % 10,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,1 % 12,6 % 7,2 %
Omavaraisuusaste, % 46,5 % 44,5 % 53,2 %
Laimentamaton ja laimennettu tulos/osake, euroa 0,06 0,07 -15,9 % 0,06 0,18 -65,6 % 0,27

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, oikeudellisiin prosesseihin, aikaisempien tilikausien veroihin, omiin kiinteistöoperaatioihin ja muihin eriin liittyvillä erityiserillä, yhteensä 0,6 milj. euroa vuoden 2023 toisella neljänneksellä ja yhteensä 0,9 milj. euroa 1–6/2023 (4–6/2022: -0,1 milj. euroa, 1–6/2022: -0,1 milj. euroa ja 1–12/2022: 0,4 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju:

”Käytettyjen autojen markkinat kehittyivät myönteisesti vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä kaikissa Kamuxin toimintamaissa, joskin volyymit olivat merkittävästi alhaisemmat kuin hyvänä vuonna 2021. Saksassa markkinan kehityksessä oli suuria alueellisia eroja, ja Kamuxille merkittävällä Schleswig-Holsteinin alueella Pohjois-Saksassa kehitys oli kuitenkin negatiivista. Markkinoiden positiivisen vireen myötä Kamuxin myymien autojen lukumäärä kasvoi toisella vuosineljänneksellä lähes 10 %, vaikka Ruotsissa jäimmekin edellisvuoden luvuista pääosin heikosta kruunusta johtuvien saatavuushaasteiden vuoksi. Autojen kappalemääräisen myynnin kasvun myötä konsernin liikevaihto kasvoi 3,3 % 255,0 milj. euroon, vaikka rahoitusyhtiöiltä saadut palkkiot jäivät edellisvuotta alhaisemmiksi.

Bruttokate kehittyi positiivisesti Suomessa ja Ruotsissa. On ilahduttavaa huomata, että tehdyt toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ruotsissa ovat alkaneet tuottaa tulosta. Saksassa bruttokate heikkeni varaston tervehdyttämistoimenpiteiden seurauksena. Toisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli edellisvuoden tasolla 4,5 milj. eurossa, mutta raportoitu liikevoitto laski konsernitason kertaluonteisten erien takia. Liikevoittoa heikensivät myös Dürenin myymälän avaamiseen liittyvät kulut ja Saksassa Kamuxin tunnettuuden rakentamiseksi toteutetut markkinointitoimenpiteet. Tämän lisäksi Ruotsissa vuonna 2022 kasvatetun kapasiteetin myötä nousseet kustannukset ja Suomessa liikevaihtoa nopeammin kasvaneet kustannukset painoivat liikevoittoa.

Ruotsia lukuun ottamatta käytettyjen autojen ostomarkkina normalisoitui katsauskauden aikana. Ruotsissa ostomarkkina oli vaikea, sillä heikon kruunun vuoksi suuri osa markkinoille tulevista käytetyistä autoista myytiin Ruotsin ulkopuolelle.

Autokannan sähköistyminen etenee, ja vaikka valtaosa käytettynä myytävistä autoista on edelleen polttomoottorikäyttöisiä, on yhä useampi Suomessa ja Ruotsissa käytettynä myytävä auto täyssähköauto tai ladattava hybridi. Kamuxin myymien ladattavien hybridi- ja sähköautojen määrä kasvoi 62 % verrattuna vuoden 2022 toiseen vuosineljännekseen.

Olen nyt ollut Kamuxin ratissa noin kaksi kuukautta ja haluan lämpimästi kiittää kaikkia kamuxlaisia heidän vahvasta panoksestaan yhtiön ja kaikkien asiakkaidemme hyväksi sekä erityisesti saamastani lämpimästä vastaanotosta. Yhtiöön ja alaan perehtyminen jatkuu vielä, ja loppuvuoden aikana paneudumme myös yhtiön strategiaan. Tässä vaiheessa on jo käynyt varsin selväksi, että kuten kohtuullisesti kilometrejä keränneessä hyvässä käytetyssä autossa, myös Kamuxissa on aika suorittaa tiettyjä huoltotoimenpiteitä sekä päivityksiä mm. asiakkaiden huomioimiseksi kaikissa kanavissa ja tuottavuuden parantamiseksi. Näiden toimenpiteiden tuloksena Kamuxin kilpailukyky ja kannattavuus tulee parantumaan.”

Näkymät vuodelle 2023 (ennallaan)

Kamuxin vuoden 2023 oikaistun liikevoiton odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin oikaistu liikevoitto oli 17,5 milj. euroa.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021–2023

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat vuosittainen liikevaihdon kasvattaminen yli 20 %, vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto sekä oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 % ja oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %. Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Kamux päivittää strategian ja taloudelliset tavoitteet alkuvuonna 2024.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Kamux tiedotti 2.8.2023, että Kerim Nielsen, Ruotsin maajohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, on päättänyt lopettaa Kamuxin palveluksessa siirtyäkseen toisen yhtiön palvelukseen vuoden 2024 alussa. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään vähintään 31.12.2023 saakka.

Tulosjulkistukset 2023

Kamux Oyj julkistaa taloudelliset katsauksensa vuonna 2023 seuraavasti:

 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023                             10.11.2023

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle pidetään tänään perjantaina 11.8.2023 Sanomatalossa, Flik Studio Elielissä, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki klo 11.00 alkaen englanniksi. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Tapio Pajuharju ja talousjohtaja Marko Lehtonen esittelevät puolivuosikatsauksen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://kamux.videosync.fi/2023-q2-results 

Osallistuminen puhelimitse:

Rekisteröidy alla olevan linkin kautta osallistuaksesi puhelinkonferenssiin. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen. 
http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010322 

Englanninkielinen puhelinkonferenssi alkaa klo 11.00. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi jonoon.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju, puh. 050 577 4200
Talousjohtaja Marko Lehtonen, puh. 050 575 2006
Viestintäjohtaja Katariina Hietaranta, puh. 050 557 6765

Kamux Oyj
Konserniviestintä

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 77 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 450 000 käytettyä autoa, joista 62 922 autoa vuonna 2022. Kamuxin liikevaihto oli 968,7 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 883 henkilöä. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com

Kamux Oyj_Puolivuosikatsaus 2023