FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

01.03.2019

Kamux Oyj                     Tilinpäätöstiedote           1.3.2019 klo 09.00

Kamux Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

KAMUXIN LIIKEVAIHTO KASVOI 14,7 % JA LIIKEVOITTO PARANI EDELLEEN LOKA-JOULUKUUSSA 2018

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Lokajoulukuu lyhyesti

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 9,0 % ja oli 11 220 autoa (10 294)

– Liikevaihto kasvoi 14,7 % ja oli 131,1 milj. euroa (114,3)

– Bruttokate kasvoi 22,7 % ja oli 16,0 milj. euroa (13,0) eli 12,2 % (11,4) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 31,3 % ja oli 4,3 milj. euroa (3,3) eli 3,3 % (2,9) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 20,3 % ja oli 3,9 milj. euroa (3,3) eli 3,0 % (2,9) liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,05)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 0,7 % (2,4 %)

Tammijoulukuu lyhyesti

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 13,8 % ja oli 46 596 autoa (40 957)

– Liikevaihto kasvoi 16,0 % ja oli 527,8 milj. euroa (454,9)

– Bruttokate kasvoi 20,5 % ja oli 64,9 milj. euroa (53,8) eli 12,3 % (11,8) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 17,5 % ja oli 21,9 milj. euroa (18,6) eli 4,1 % (4,1) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 16,5 % ja oli 18,9 milj. euroa (16,2) eli 3,6 % (3,6) liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,30)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 5,6 % (-4,9 %)

– Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 jaetaan osinkoa 0,16 euroa per osake (vuodelta 2017 jaettiin osinkoa 0,12 euroa per osake)

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

“Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi vaikeasta markkinasta huolimatta 14,7 % ja kannattavuutemme parani merkittävästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kokonaisuudessaan vuosi 2018 oli Kamuxille menestyksekäs kannattavan kasvun vuosi markkinatilanteesta huolimatta. Myös kansainvälistymisemme jatkui vahvana ja avasimme kaikkiaan kahdeksan uutta liikettä.

Neljännellä vuosineljänneksellä Suomen markkina oli poikkeuksellisen haastava. Uusien autojen myynti notkahti merkittävästi, kun Suomi siirtyi WLTP-päästömittauspohjaiseen autoveroon, jolloin myös käytettyjen autojen kauppa kävi selvästi edellisvuotta verkkaisemmin.

Julkinen keskustelu auton käyttövoimista ja auton arvon kehitykseen liittyvistä epävarmuustekijöistä on hämmentänyt auton ostajia ja saanut kuluttajia myös lykkäämään auton ostoa tai vaihtoa.

Onnistuimme kuitenkin vaikeassa markkinatilanteessa kasvattamaan myyntiämme ja parantamaan kannattavuuttamme, mikä kertoo Kamuxin strategian toimivuudesta.

Kansainvälistymisemme etenee vahvasti Ruotsissa ja Saksassa. Markkinan epävarmuus näkyi molemmissa maissa, mutta varsinkin Ruotsissa markkina oli erityisen haastava auton vuotuisen käyttövoimaveron muuttumisen vuoksi. Tästä huolimatta kasvatimme markkinaosuuttamme molemmissa maissa.

Saksassa siirryimme kasvumme seuraavaan vaiheeseen suur-Hampurin alueella kahden uuden myymäläavauksen myötä.

Vahvistimme edelleen yhtiön johtoa kasvun ja kannattavuuden tukemiseksi. Jennie Stenbom aloitti Kamuxin henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.10.2018. Ilkka Virtanen aloitti Kamuxin kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 29.10.2018.”

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteet vuosille 2019-2022 ovat liikevaihdon kasvattaminen yli 10 % vuosittain sekä vähintään 4 % liikevoittomarginaali.

Avainluvut

milj. euroa 10-12/2018 10-12/2017 Muutos, % 1-12/2018 1-12/2017 Muutos, %
Liikevaihto 131,1 114,3 14,7 % 527,8 454,9 16,0 %
Bruttokate 16,0 13,0 22,7 % 64,9 53,8 20,5 %
osuus liikevaihdosta, % 12,2 % 11,4 % 12,3 % 11,8 %
Liikevoitto (EBIT) 3,9 3,3 20,3 % 18,9 16,2 16,5 %
osuus liikevaihdosta, % 3,0 % 2,9 % 3,6 % 3,6 %
Oikaistu liikevoitto* 4,3 3,3 31,3 % 21,9 18,6 17,5 %
osuus liikevaihdosta, % 3,3 % 2,9 % 4,1 % 4,1 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 7,8 6,1 28,4 % 27,1 22,8 18,5 %
osuus liikevaihdosta, % 6,0 % 5,3 % 5,1 % 5,0 %
Myytyjen autojen lukumäärä 11 220 10 294 9,0 % 46 596 40 957 13,8 %
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 422 1 263 12,6 % 1 392 1 314 5,9 %
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 0,7 % 2,4 % 5,6 % -4,9 %
Nettovelka 9,6 7,3 32,2 %
Vaihto-omaisuus 71,0 55,2 28,6 %
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 49,6 46,8 6,0 %
Investoinnit 0,7 0,4 65,1 % 1,3 1,2 4,8 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 472 418 12,9 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 22,9 % 26,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 16,2 % 17,2 %
Omavaraisuusaste, % 60,0 % 57,2 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,08 0,05 70,0 % 0,37 0,30 21,9 %

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, strategian toteuttamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä sekä vertailukaudella listautumiseen liittyvillä kuluilla, yhteensä 0,4 milj. euroa vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä ja yhteensä 3,0 milj. euroa 1-12/2018 (10-12/2017: 0,0 milj. euroa ja 1-12/2017: 2,4 milj. euroa).

Tulosjulkistukset 2019 

Kamux Oyj julkistaa osavuosikatsaukset vuonna 2019 seuraavasti:

10.5.2019: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2019.

23.8.2019: Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2019.

8.11.2019: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2019.

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2018, ilmestyy viikolla 12/2019.

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 12.4.2019.

Tiedotustilaisuus ja webcast tilinpäätöstiedotteeseen liittyen

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille tilinpäätöstiedotteeseen liittyen tänään 1.3.2019 hotelli GLO Kluuvin Video Wall kokoustilassa osoitteessa Kluuvikatu 4, Helsinki klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 11.30. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteesta http://www.kamux.com/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/ löytyvän linkin kautta. Tilinpäätöstiedotteen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Tapio Arimo.

Hämeenlinnassa 1.3.2019

Kamux Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Talousjohtaja Tapio Arimo

Puh. 040 829 6452

Viestintäjohtaja Satu Otala

Puh. 0400 629 337

Release