FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

04.03.2022

Kamux Oyj                            Tilinpäätöstiedote                                        4.3.2022 klo 9.00

Kamux Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

Kamuxin liikevaihto kasvoi erittäin vahvasti +22,8 % ja oikaistu liikevoitto kasvoi vahvasti +19,0 %

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.  

Loka-joulukuu lyhyesti

– Liikevaihto kasvoi 22,8 % ja oli 244,1 milj. euroa (198,8)

– Bruttokate kasvoi 20,1 % ja oli 28,6 milj. euroa (23,8), mikä oli 11,7 % (12,0) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 19,0 % ja oli 9,0 milj. euroa (7,5), mikä oli 3,7 % (3,8) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 27,9 % ja oli 9,4 milj. euroa (7,4) eli 3,9 % (3,7) liikevaihdosta

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 6,3 % ja oli 16 728 autoa (15 733)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 16,0 % (-1,6)

– Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,13)

Tammi-joulukuu lyhyesti

– Liikevaihto kasvoi 29,5 % ja oli 937,4 milj. euroa (724,1)

– Bruttokate kasvoi 10,6 % ja oli 101,3 milj. euroa (91,5), mikä oli 10,8 % (12,6) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 2,3 % ja oli 31,4 milj. euroa (30,7), mikä oli 3,3 % (4,2) liikevaihdosta

– Liikevoitto laski -10,3 % ja oli 28,0 milj. euroa (31,2) eli 3,0 % (4,3) liikevaihdosta

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 12,8 % ja oli 68 429 autoa (60 657)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 19,1 % (-3,8)

– Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,58)

– Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2021 jaetaan osinkoa 0,20 euroa per osake (vuodelta 2020 jaettiin osinkoa 0,24 euroa per osake). Ehdotettu osinko on 41 % tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta.

– Kamuxin Saksan tytäryhtiö käynnisti oikeusprosessin paikallista hankintakumppania vastaan, mistä kirjattiin 3,9 milj. euron kuluvaraus toiselle vuosineljännekselle. Tällä oli negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Kamux vastaanotti tilikauden 2021 päättymisen jälkeen Stuttgartin käräjäoikeuden päätöksen oikeusprosessista 10.1.2022 Käräjäoikeus ratkaisi kanteen Kamuxin hyväksi. Perintään liittyvän merkittävän epävarmuuden vuoksi Kamux ei kuitenkaan kirjannut päätöksen perusteella saatavaa eikä päätöksellä ollut välitöntä tulosvaikutusta.

Avainluvut

milj. euroa 10-12 /2021 10-12 /2020 Muutos, % 1-12 /2021 1-12 /2020 Muutos, %
Liikevaihto 244,1 198,8 22,8 % 937,4 724,1 29,5 %
Bruttokate 28,6 23,8 20,1 % 101,3 91,5 10,6 %
osuus liikevaihdosta, % 11,7 % 12,0 % 10,8 % 12,6 %
Liikevoitto (EBIT) 9,4 7,4 27,9 % 28,0 31,2 -10,3 %
osuus liikevaihdosta, % 3,9 % 3,7 % 3,0 % 4,3 %
Oikaistu liikevoitto* 9,0 7,5 19,0 % 31,4 30,7 2,3 %
osuus liikevaihdosta, % 3,7 % 3,8 % 3,3 % 4,2 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 12,9 10,2 26,5 % 42,8 37,1 15,4 %
osuus liikevaihdosta, % 5,3 % 5,1 % 4,6 % 5,1 %
Myytyjen autojen lukumäärä 16728 15733 6,3 % 68429 60657 12,8 %
Bruttokate per myyty auto, euroa 1709 1513 13,0 % 1480 1509 -2,0 %
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 16,0 % -1,6 % 19,1 % -3,8 %
Nettovelka 70,4 53,5 31,7 %
Vaihto-omaisuus 132,8 93,6 41,9 %
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 49,3 47,2 4,6 %
Investoinnit 2,3 1,6 42,9 % 7,4 4,9 51,3 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 848 713 18,9 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,5 % 26,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,5 % 16,9 %
Omavaraisuusaste, % 47,3 % 50,1 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,18 0,13 38,0 % 0,49 0,58 -15,9 %

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, oikeudellisiin prosesseihin ja aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä, yhteensä -0,5 milj. euroa vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä ja yhteensä 3,4 milj. euroa 1-12/2021 (10-12/2020: 0,1 milj. euroa ja 1-12/2020: -0,5 milj. euroa).

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

”Jatkoimme neljännellä vuosineljänneksellä strategiamme mukaisesti erittäin vahvaa kasvua. Liikevaihto kasvoi 22,8 %, ja vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu 16,0 % oli erityisen hyvä. Kasvatimme myös bruttokatetta 20,1 % ja oikaistua liikevoittoa 19,0 %.

Vuoden viimeisen neljänneksen aikana uudelleen kiihtyneen koronapandemian vuoksi teimme myymälöissämme erilaisia varahenkilöjärjestelyitä asiakkaittemme ja henkilöstömme terveyden turvaamiseksi, ja siihen peilaten olen erittäin tyytyväinen neljännen vuosineljänneksen kehitykseen.

Tammikuussa 2022 nostimme vuoden 2021 liikevaihtonäkymiä, ja antamamme ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2021 liikevaihto oli 937,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomme kasvoi edellisvuodesta 31,4 miljoonaan euroon.

Uusien autojen kaupan komponenttipula ja toimitusvaikeudet heijastuvat ostomarkkinaan, kun käytettyjä autoja on virrannut aiempaa hitaammin markkinoille. Olemme halunneet varmistaa riittävät varastotasot vuodelle 2022, ja se heijastui vaihto-omaisuuteen ja varastonkiertoon vuoden 2021 loppupuolella.

Koronapandemian vaikutukset näkyivät erityisen vahvasti Saksassa, jossa koronarajoitukset tiukentuivat merkittävästi loppuvuoden aikana, ja ne heijastuivat ihmisten käyttäytymiseen, liikkuvuuteen ja markkinaan. On mahdoton ennustaa, miten koronapandemia jatkossa kehittyy ja mikä sen vaikutus on eri maissa ihmisten asiointiin. Pandemiasta huolimatta keskitymme määrätietoisesti kasvustrategiamme toteutukseen ja sen panostusalueisiin, kuten tiedolla johtamiseen, tehokkaisiin prosesseihin ja skaalautuvuuteen, monikanavaiseen asiakaskokemukseen sekä kyvykkyyksien kehittämiseen.

Vuoden alussa uudistimme ja vahvistimme johtoryhmän kokoonpanoa ja vastuualueita tukemaan strategian toteutusta. Kansainvälisen liiketoiminnan ja osto-osaamisen merkitys korostuu konsernin johtoryhmän osaamisessa ja kokemuksessa.

Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme sitoutuneesta, sinnikkäästä ja tavoitteellisesta työskentelystä yhtiön ja asiakkaittemme hyväksi. Jokaisen työntekijän panoksella on merkitystä, ja jatkamme edelleen vahvasti henkilöstömme osaamisen kehittämistä.”

Näkymät vuodelle 2022

Vuonna 2022 Kamux odottaa liikevaihdon olevan vähintään 1 100 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Vaikka Kamuxin liiketoimintaan ei kohdistu välittömiä Venäjä-riskejä, Venäjän sotilastoimet Ukrainassa ovat aiheuttaneet merkittävää epävarmuutta laajalti Euroopassa. Tilanteella voi olla vaikutusta ihmisten kulutuskäyttäytymiseen ja ostovoimaan, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta myös Kamuxin vuoden  2022 näkymiin.

Näkymät vuodelle 2021

Kamux päivitti 21.1.2022 näkymiään vuodelle 2021. Yhtiö nosti vuoden 2021 liikevaihtonäkymiään, mutta säilytti näkymät muuttumattomina koskien vuoden 2021 oikaistua liikevoittoa. Päivitettyjen näkymien mukaan vuodelta 2021 Kamux arvioi liikevaihdon olevan 936938 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Aiemmin Kamux odotti vuoden 2021 liikevaihdon olevan 850900 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 20212023

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat vuosittainen liikevaihdon kasvattaminen yli     20 %, vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto sekä oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 % ja oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %. Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Tulosjulkistukset 2022

Kamux Oyj julkistaa taloudelliset katsaukset vuonna 2022 seuraavasti:

13.5.2022 Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2022.

12.8.2022 Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2022.

18.11.2022 Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2022.

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2021, ilmestyy viikolla 12/2022.

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 20.4.2022.

Tiedotustilaisuudet

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden ja webcastin medialle ja analyytikoille tilinpäätöstiedotteeseen liittyen tänään perjantaina 4.3.2022 hotelli Kämpin Symposion-kokoustilassa Helsingissä klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 12.00. Suoraa webcastia voi seurata suomeksi linkistä https://kamux.videosync.fi/2021-q4-tulos ja englanniksi https://kamux.videosync.fi/2021-q4-results. Webcast-lähetyksen yhteydessä järjestetään myös puhelinkonferenssi.

Ilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen paikan päälle pyydetään sähköpostilla osoitteeseen ir@kamux.fi 1.3.2022 mennessä.

Osallistuminen puhelimitse:

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Iso-Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 631 913 1422

Tunnistenumero: 82722755#

Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen.

Hämeenlinnassa 4.3.2022

Kamux Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski, puh. 040 185 8633

Talousjohtaja Marko Lehtonen, puh. 050 575 2006

Viestintäjohtaja Satu Otala, puh. 040 164 5036

ir@kamux.fi

Kamux Oyj_Tilinpäätöstiedote_Q4_2021_FINAL