FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Haastavassa markkinatilanteessa Kamuxin liikevaihto laski ja oikaistu liikevoitto laski merkittävästi

03.03.2023

Kamux Oyj, tilinpäätöstiedote, 3.3.2023 klo 9.00

Kamux Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Haastavassa markkinatilanteessa Kamuxin liikevaihto laski ja oikaistu liikevoitto laski merkittävästi

Tämä tiedote on tiivistelmä Kamux Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2022. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa kamux.com

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. 

Loka—joulukuu lyhyesti

 • Liikevaihto laski -8,7 % ja oli 222,9 milj. euroa (244,1)
 • Bruttokate laski -25,9 % ja oli 21,2 milj. euroa (28,6) eli 9,5 % (11,7) liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto laski -76,6 % ja oli 2,1 milj. euroa (9,0) eli 0,9 % (3,7) liikevaihdosta
 • Liikevoitto laski -82,7 % ja oli 1,6 milj. euroa (9,4) eli 0,7 % (3,9) liikevaihdosta
 • Myytyjen autojen määrä laski -12,2 % ja oli 14 681 autoa (16 728)
 • Vertailukelpoisten liikkeiden myynti laski -10,9 % (16,0)
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat 0,00 euroa (0,18)

Tammi—joulukuu lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 3,3 % ja oli 968,7 milj. euroa (937,4)
 • Bruttokate laski -7,1 % ja oli 94,1 milj. euroa (101,3) eli 9,7 % (10,8) liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto laski -44,4 % ja oli 17,5 milj. euroa (31,4) eli 1,8 % (3,3) liikevaihdosta
 • Liikevoitto laski -39,0 % ja oli 17,0 milj. euroa (28,0) eli 1,8 % (3,0) liikevaihdosta
 • Myytyjen autojen määrä laski -8,0 % ja oli 62 922 autoa (68 429)
 • Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 0,6 % (19,1)
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat 0,27 euroa (0,49)
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 jaetaan osinkoa 0,15 euroa per osake (vuodelta 2021 jaettiin osinkoa 0,20 euroa per osake). Ehdotettu osinko on 55 % tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta.

Avainluvut

milj. euroa 10–12/2022 10–12/2021 Muutos, % 1–12/2022 1–12/2021 Muutos, %
Liikevaihto 222,9 244,1 -8,7 % 968,7 937,4 3,3 %
Bruttokate 21,2 28,6 -25,9 % 94,1 101,3 -7,1 %
osuus liikevaihdosta, % 9,5 % 11,7 % 9,7 % 10,8 %
Liikevoitto (EBIT) 1,6 9,4 -82,7 % 17,0 28,0 -39,0 %
osuus liikevaihdosta, % 0,7 % 3,9 % 1,8 % 3,0 %
Oikaistu liikevoitto* 2,1 9,0 -76,6 % 17,5 31,4 -44,4 %
osuus liikevaihdosta, % 0,9 % 3,7 % 1,8 % 3,3 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 15,3 12,9 19,0 % 52,9 42,8 23,5 %
osuus liikevaihdosta, % 6,9 % 5,3 % 5,5 % 4,6 %
Myytyjen autojen lukumäärä 14 681 16 728 -12,2 % 62 922 68 429 -8,0 %
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 442 1 709 -15,6 % 1 495 1 480 1,0 %
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % -10,9 % 16,0 % 0,6 % 19,1 %
Nettovelka 59,1 70,4 -16,1 %
Vaihto-omaisuus 114,1 132,8 -14,1 %
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 51,5 49,3 4,3 %
Investoinnit 0,7 2,3 -69,8 % 3,1 7,4 -57,9 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 883 848 4,1 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,1 % 19,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 7,2 % 12,5 %
Omavaraisuusaste, % 53,2 % 47,3 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,00 0,18 -98,0 % 0,27 0,49 -44,8 %
Laimennettu tulos/osake, euroa 0,00 0,18 -98,0 % 0,27 0,49 -44,7 %

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, oikeudellisiin prosesseihin, aikaisempien tilikausien veroihin ja omiin kiinteistöoperaatioihin liittyvillä erityiserillä, yhteensä 0,5 milj. euroa vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä ja yhteensä 0,4 milj. euroa 1–12/2022 (10–12/2021: -0,5 milj. euroa ja 1–12/2021: 3,4 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski:

”Markkinatilanne jatkui haastavana myös vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Kuluttajien luottamus Suomessa oli vuoden lopussa alimmillaan kolmeenkymmeneen vuoteen ja suurempia hankintoja pohdittiin entistä tarkemmin. Tämä näkyi käytettyjen autojen vaisuna kysyntänä ja markkinan supistumisena kaikissa toimintamaissamme. Ensimmäistä kertaa Kamuxin historiassa konsernin liikevaihto laski verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Heikentyneestä myynnistä huolimatta säilytimme vuosineljänneksellä markkinaosuutemme kaikissa toimintamaissa, ja vuositasolla onnistuimme edelleen kasvattamaan liikevaihtoa.

Vuosineljänneksen valopilkku oli kaikissa toimintamaissa hyvänä jatkunut integroitujen palvelujen myynti ja bruttokatteen positiivinen kehitys Saksassa. Onnistuimme hyvin myös varastoon sitoutuneiden pääomien hallinnassa ja omavaraisuusasteemme on hyvä.

Heikon kappalemääräisen myynnin lisäksi liikevoittoa alensi odotuksiamme huomattavasti alhaisempi autokate. Suomessa jatkoimme toisella vuosineljänneksellä aloitettua työtä varaston sopeuttamiseksi kysyntää vastaavaksi. Vaisu kysyntä ja runsas tarjonta etenkin sähköautoissa ja muissa kalliimman hintaluokan autoissa johti myyntihintojen laskuun, mikä näkyi toteutuneessa autokatteessa. Ruotsissa liikevoittoa heikensi myös uusien myymälöiden avaamiseen liittyvät kustannukset. Saksassa autokate kehittyi positiivisesti. Yleisesti heikentyneen kysynnän myötä käytettyjen autojen saatavuus parani olennaisesti toisella vuosipuoliskolla ja ostomarkkina normalisoitui.

Voimakkaista kysynnän heilahteluista huolimatta autokannan sähköistyminen jatkui vuonna 2022 ja Suomessa ja Ruotsissa jo valtaosa uusien autojen rekisteröinneistä on ladattavia hybridejä tai sähköautoja. Käytettynä myytävistä autoista suurin osa on edelleen polttomoottoriautoja, mutta yhä useampi käytetty auto on ladattava hybridi tai täyssähköauto. Kamuxilla myymiemme hybridi- ja sähköautojen määrä kasvoi 6 % verrattuna vuoden 2021 viimeiseen vuosineljännekseen ja 21 % verrattuna koko vuoteen 2021.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta jatkoimme suunnitelmallisesti strategiamme mukaisia panostuksia kasvuun ja avasimme lokakuun alussa Ruotsissa Nyköpingin ja Kalmarin myymälät. Työskentelimme aktiivisesti myös myymäläverkoston kehittämiseksi Saksassa ja 10.2.2023 kerroimme avaavamme huhtikuussa 2023 uuden myymälän Kölnin lounaispuolelle Düreniin. Jatkoimme myös verkkopalvelujemme pitkäjänteistä kehittämistä. Työskentelyn painopiste tämän erityisen haastavan vuosineljänneksen aikana oli perusasioissa – autojen ostossa ja myynnissä sekä varaston hallinnassa. Haluankin kiittää kaikkia kamuxlaisia niin Suomessa, Ruotsissa kuin Saksassakin heidän panoksestaan tässä poikkeuksellisen haastavassa markkinassa.” 

Näkymät vuodelle 2023

Kamuxin vuoden 2023 oikaistun liikevoiton odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin oikaistu liikevoitto oli 17,5 milj. euroa.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021—2023

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat vuosittainen liikevaihdon kasvattaminen yli 20 %, vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto sekä oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 % ja oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %. Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Kamux päivittää strategian ja taloudelliset tavoitteet alkuvuonna 2024.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Kamux vastaanotti 13.1.2023 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Danske Bank A/S:n (Kööpenhamina, Tanska) hallinnoimien rahastojen Danica Pension Livsforsikringsaktie ja Finnish Fund yhteenlaskettu osuus Kamux Oyj:n osakkeista ja äänistä ylitti 12.1.2023 viisi (5) prosenttia ja oli ilmoituksen jälkeen 5,05 %.

Tulosjulkistukset 2023

Kamux Oyj julkistaa taloudelliset katsauksensa vuonna 2023 seuraavasti:

 • Osavuosikatsaus tammi—maaliskuulta 2023                        12.5.2023
 • Puolivuosikatsaus tammi—kesäkuulta 2023                          11.8.2023
 • Osavuosikatsaus tammi—syyskuulta 2023                             10.11.2023

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2022, julkaistaan 27.3.2023 alkavalla viikolla.

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 20.4.2023.

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle pidetään tänään perjantaina 3.3.2023 Sanomatalossa, Flik Studio Elielissä, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki klo 11.00 alkaen englanniksi ja sen jälkeen suomeksi klo 12.00. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen esittelevät tilinpäätöstiedotteen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://kamux.videosync.fi/2022-q4-results (englanninkielinen klo 11.00) https://kamux.videosync.fi/2022-q4-tulos (suomenkielinen klo 12.00)

Osallistuminen puhelimitse:

Rekisteröidy alla olevan linkin kautta osallistuaksesi puhelinkonferenssiin. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen. https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010320

Englanninkielinen puhelinkonferenssi alkaa klo 11.00 ja suomenkielinen klo 12.00. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi jonoon.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski, puh. 040 185 8633
Talousjohtaja Marko Lehtonen, puh. 050 575 2006
Viestintäjohtaja Katariina Hietaranta, puh. 050 557 6765

Kamux Oyj
Konserniviestintä

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 450 000 käytettyä autoa, joista 62 922 autoa vuonna 2022. Kamuxin liikevaihto oli 968,7 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 883 henkilöä. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com

Kamux Oyj Tilinpäätöstiedote 2022