FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Kamux Oyj: Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

22.11.2018

Kamux Oyj Osavuosikatsaus 22.11.2018 klo 09.00

 

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.30.9.2018

 

KAMUXIN KANNATTAVA KASVU JATKUI HEINÄ-SYYSKUUSSA 2018

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Heinäsyyskuu lyhyesti

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 13,4 % ja oli 12 564 autoa (11 083)

– Liikevaihto kasvoi 14,6 % ja oli 140,0 milj. euroa (122,1)

– Bruttokate kasvoi 17,4 % ja oli 18,0 milj. euroa (15,3) eli 12,8 % (12,5) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 7,2 % ja oli 6,6 milj. euroa (6,2) eli 4,7 % (5,1) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 8,3 % ja oli 6,6 milj. euroa (6,1) eli 4,7 % (5,0) liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,12)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 4,2 % (-3,2 %)

Tammisyyskuu lyhyesti

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 15,4 % ja oli 35 376 autoa (30 663)

– Liikevaihto kasvoi 16,5 % ja oli 396,7 milj. euroa (340,6)

– Bruttokate kasvoi 19,8 % ja oli 48,9 milj. euroa (40,8) eli 12,3 % (12,0) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 14,5 % ja oli 17,5 milj. euroa (15,3) eli 4,4 % (4,5) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 15,5 % ja oli 15,0 milj. euroa (13,0) eli 3,8 % (3,8) liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,25)

 

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

“Kolmannella vuosineljänneksellä Kamuxin kasvu jatkui strategian mukaisesti ja kannattavuutemme oli hyvällä tasolla. Liikevaihto kasvoi 14,6 % ja bruttokate kasvoi 17,4 %.

Suomen markkinassa WLTP-päästömittaustapaan pohjautuva autoveromuutos vaikutti negatiivisesti uusien autojen myyntiin. Tällä oli heijastevaikutuksia myös käytettyjen autojen kauppaan ja asiakaskäyttäytymiseen. Tässä markkinatilanteessa vuosineljänneksen saavutuksemme ovat hyvät. Suomessa Lempäälän Ideaparkin myymälä avautui heinäkuussa ja Järvenpään myymälä marraskuussa, lisäksi Oulun kolmas myymälä avautuu tammikuussa.

Kansainvälistymisemme etenee suunnitellusti. Avasimme Ruotsin 12. myymälän Västeråsiin ja Saksan kolmannen myymälän Ahrensburgiin. Lisäksi vuoden lopulla ja ensi vuoden alussa on avautumassa kolme uutta myymälää Ruotsiin ja yksi Saksaan.

Vahvistimme edelleen yhtiön johtoa kasvun ja kannattavuuden tukemiseksi. Jennie Stenbom aloitti Kamuxin henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.10.2018. Ilkka Virtanen aloitti Kamuxin kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 29.10.2018. Virtanen vastaa Kamuxin strategisista, kasvua tukevista kehityshankkeista ja liiketoiminnan kehittämisestä.”

 

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen vähintään 700 milj. euroon 4-5 prosentin liikevoittomarginaalilla vuonna 2019 ja vähintään 5 prosentin liikevoittomarginaali pitkällä aikavälillä.

 

Avainluvut

milj. euroa 7-9/

2018

7-9/

2017

Muutos, % 1-9/

2018

1-9/

2017

Muutos, % 1-12/

2017

Liikevaihto 140,0 122,1 14,6 % 396,7 340,6 16,5 % 454,9
Bruttokate 18,0 15,3 17,4 % 48,9 40,8 19,8 % 53,8
osuus liikevaihdosta, % 12,8 % 12,5 %   12,3 % 12,0 %   11,8 %
Liikevoitto (EBIT) 6,6 6,1 8,3 % 15,0 13,0 15,5 % 16,2
osuus liikevaihdosta, % 4,7 % 5,0 % 3,8 % 3,8 % 3,6 %
Oikaistu liikevoitto* 6,6 6,2 7,2 % 17,5 15,3 14,5 % 18,6
osuus liikevaihdosta, % 4,7 %   5,1 %   4,4 % 4,5 %   4,1 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 6,8   5,8 17,0 % 19,3 16,8 14,9 % 22,8
osuus liikevaihdosta, % 4,8 %   4,7 %   4,9 % 4,9 %   5,0 %
Myytyjen autojen lukumäärä 12 564  11 083 13,4 % 35 376 30 663 15,4 % 40 957
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 431 1 381 3,6 % 1 382 1 332 3,8 % 1 314
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, %      4,2 %    -3,2 %   7,3 % -7,2 %   -4,9 %
Nettovelka   4,3 8,7 -50,5 % 7,3
Vaihto-omaisuus   66,4 54,6 21,5 % 55,2
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää   49,1 45,9 6,9 % 46,8
Investoinnit 0,2 0,2 -38,6 % 0,6 0,8 -27,8 % 1,2
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana   456 432 5,6 % 418
Oman pääoman tuotto (ROE), %   21,7 % 24,9 %   26,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   15,7 % 16,8 %   17,2 %
Omavaraisuusaste, %   56,4 % 56,8 %   57,2 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,16 0,12 25,8 % 0,28 0,25 12,5 % 0,30

 

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, strategian toteuttamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä sekä vertailukaudella listautumiseen liittyvillä kuluilla, yhteensä 0,0 milj. euroa vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä ja yhteensä 2,5 milj. euroa 1-9/2018 (7-9/2017: 0,1 milj. euroa, 1-9/2017: 2,3 milj. euroa ja 1-12/2017: 2,4 milj. euroa).

 

Tulosjulkistukset 2019

Kamux Oyj julkistaa tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset vuonna 2019 seuraavasti:

1.3.2019: Kamux Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2018.

10.5.2019: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammimaaliskuulta 2019.

23.8.2019: Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammikesäkuulta 2019.

8.11.2019: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammisyyskuulta 2019.

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2018, ilmestyy viikolla 12/2019.

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 12.4.2019.

 

Tiedotustilaisuus ja webcast osavuosikatsaukseen liittyen

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille osavuosikatsaukseen liittyen tänään 22.11.2018 hotelli GLO Kluuvin Video Wall kokoustilassa osoitteessa Kluuvikatu 4, Helsinki klo 13.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 13.30. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteesta http://www.kamux.com/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/ löytyvän linkin kautta. Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Tapio Arimo.

 

Hämeenlinnassa 22.11.2018

Kamux Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Talousjohtaja Tapio Arimo

Puh. 040 829 6452

Viestintäjohtaja Satu Otala

Puh. 0400 629 337

Kamux Oyj_Osavuosikatsaus_Q3_2018_FINAL