FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

16.12.2021

Kamux Oyj                     Pörssitiedote                 16.12.2021 klo 17.20

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tehdä 20.4.2022 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen kokoonpano                                            

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, Tapio Pajuharju, Harri Sivula ja Tuomo Vähäpassi sekä uusina jäseninä Jaana Viertola-Truini ja Terho Kalliokoski. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Harri Sivula valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomo Vähäpassi valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotettujen henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion mukaan kaikki hallituksen jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön nykyinen hallituksen jäsen Jokke Paananen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. Yhtiö ja yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta haluavat kiittää Jokke Paanasta ansiokkaasta työstä yhtiön hyväksi hallituksen jäsenenä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on arvioinut ehdotettavaa kokoonpanoa hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja hallinnointikoodin vaatimusten näkökulmasta sekä kokonaisuutena että yksittäisten jäsenehdokkaiden osalta. Nimitystoimikunta katsoo, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää sekä hallinnointikoodin että hallituksen monimuotoisuuspolitiikan vaatimukset.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettava Jaana Viertola-Truini (KTM, s. 1972, Suomen kansalainen) toimii tällä hetkellä ruotsalaisen Mathem AB:n talousjohtajana. Viertola-Truinilla on pitkä kokemus vaativista talousjohdon tehtävistä sekä liiketoiminnan kasvattamisesta sekä Suomesta että ulkomailta. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut Rusta AB:n talousjohtajana (2016–2020), Bringwell AB:n (publ.) talousjohtajana ja Bringwell Finlandin toimitusjohtajana (2013–2016) sekä useissa talousjohdon tehtävissä Mondelez-konserniin kuuluvissa yhtiöissä (1997–2013). Viertola-Truini toimii Broman Groupin hallituksen jäsenenä. Hän on asunut Ruotsissa vuodesta 2010 ja tätä ennen useita vuosia Iso-Britanniassa ja Sveitsissä. Viertola-Truini ei omista tällä hetkellä Kamux Oyj:n osakkeita.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettava Terho Kalliokoski (KTM, s. 1961, Suomen kansalainen) toimii tällä hetkellä hallitusammattilaisena. Kalliokoskella on erittäin vahva tausta kuluttaja- ja vähittäiskaupan johtotehtävissä myös kansainvälisesti. Hän on aiemmin työuransa aikana toiminut Kesko Oyj:n johtoryhmän jäsenenä (2005–2017) ja lukuisissa johdon, myynnin ja taloushallinnon tehtävissä Kesko-konsernin palveluksessa (1985–2017), mukaan lukien Rautakeskon toimitusjohtajana (2013–2017) ja Ruokakeskon toimitusjohtajana (2005–2013). Viimeisimmässä tehtävässään Kesko Oyj:n varatoimitusjohtajana Kalliokoski vastasi Keskon kansainvälisestä liiketoiminnasta rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtajana. Kalliokoski toimii tällä hetkellä Lumon Invest Oy:n, Jetta-Talo Oy:n ja Katri-Antell Oy:n hallituksen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä. Aiemmin Kalliokoski on toiminut muun muassa European DIY Retail Association EDRA:n, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Mainostajien liiton hallituksessa. Kalliokoski omistaa tällä hetkellä 76 000 Kamux Oyj:n osaketta.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/

Harri Sivula ei osallistunut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa koskevaan keskusteluun tai päätöksentekoon.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkiot sekä tarkastusvaliokunnan jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan, pois lukien hallituksen puheenjohtajan palkkio, jota ehdotetaan korotettavan 5 000 eurolla vuodessa. Hallituksen ehdotetut vuosipalkkiot ovat siten seuraavat:

Hallituksen puheenjohtaja                               65 000 euroa

Hallituksen jäsen                                             30 000 euroa

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja                  5 000 euroa

Tarkastusvaliokunnan jäsen                                2 500 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2022 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Harri Sivula ei osallistunut hallituksen palkkioehdotusta koskevaan keskusteluun tai päätöksentekoon.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että työjärjestystä muutetaan siten, että nimitystoimikunnan jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun ensimmäisenä arkipäivänä syyskuun ensimmäisen arkipäivän sijaan. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottanee joitakin muita pieniä teknisluonteisia muutoksia työjärjestykseen. Yksityiskohtaiset muutosehdotukset tulevat sisältymään yhtiökokouskutsuun.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu neljä jäsentä toimikaudella 2021–2022: Timo Luhtaniemi (osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja), Jan Andersson, Paavo Ahonen, jonka korvasi joulukuussa 2021 Jukka Vähäpesola, sekä Kamux Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sivula.

Toimikunnan päätehtävänä on ollut valmistella vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan.

Kamux Oyj

Lisätietoja

Timo Luhtaniemi, Kamuxin nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Yhteydenotot:

Satu Otala, viestintäjohtaja, puh. 040 164 5036

ir@kamux.com

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 79 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen miltei 400 000 käytettyä autoa, joista 60 657 autoa vuonna 2020. Kamuxin liikevaihto nousi 724,1 miljoonaan euroon vuonna 2020. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 713 henkilöä vuonna 2020. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.kamux.com