FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

17.11.2022

Kamux Oyj, pörssitiedote, 17.11.2022 klo 17.10

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Hallituksen kokoonpano

Kamuxin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 20.4.2023 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Terho Kalliokoski, Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, Harri Sivula ja Jaana Viertola-Truini sekä uutena jäsenenä yhtiön väistyvä toimitusjohtaja Juha Kalliokoski. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Terho Kalliokoski valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivula valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotettujen henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion mukaan Juha Kalliokoski on riippuvainen sekä yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja muut ehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Juha Kalliokoski (s. 1970, poliisi ja kauppateknikko, Suomen kansalainen) on Kamuxin perustaja ja suurin osakkeenomistaja. Hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana koko sen toimintahistorian ajan. Kalliokoski väistyy yhtiön operatiivisesta johdosta viimeistään 1.7.2023. Ennen Kamuxia (1990–2003) Juha Kalliokoski on työskennellyt myynti- ja aluepäällikkötehtävissä autoalalla sekä nuorempana konstaapelina. Hän on aiemmin toiminut hallituksen jäsenenä Stofix Oy:ssä (2014–2019) ja Silmäasema Fennica Oy:ssä (2014–2017). Kalliokoski omistaa tällä hetkellä suoraan sekä lähipiirinsä määräysvallassa olevan sijoitusyhtiön kautta 5 881 577 Kamux Oyj:n osaketta.

Yhtiön nykyinen hallituksen varapuheenjohtaja Tuomo Vähäpassi on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. Yhtiö ja yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta haluavat kiittää Tuomo Vähäpassia ansiokkaasta työstä yhtiön hyväksi hallituksen varapuheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.

Kamuxin nykyinen hallituksen jäsen Tapio Pajuharju on nimitetty yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi viimeistään 1.6.2023 alkaen. Tästä syystä Pajuharju ei ole käytettävissä Kamuxin hallitukseen vuoden 2023 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle kaudelle. Toimitusjohtajavaihdoksen ajankohta täsmentyy myöhemmin, minkä vuoksi on mahdollista, että joko Juha Kalliokoski tai Tapio Pajuharju toimii keväällä 2023 lyhyen ajan sekä yhtiön toimitusjohtajana että hallituksen jäsenenä, mikä on väliaikainen poikkeama Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksista.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön sijoittajasivuilla www.kamux.com.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiota korotetaan maltillisesti ja valiokuntapalkkiot säilyvät aiemmalla tasolla. Ehdotetut palkkiot ovat siten seuraavat:

Hallituksen puheenjohtaja 68 000 euroa (aiemmin 65 000 euroa)

Hallituksen jäsen 31 000 euroa (aiemmin 30 000 euroa)

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa

Tarkastusvaliokunnan jäsen 2 500 euroa

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2 500 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu neljä jäsentä toimikaudella 2022–2023: Timo Luhtaniemi (osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, osakkeenomistajien Juha Kalliokoski ja Callardo Capital Oy valitsemana), Niko Syrjänen (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo), Jan Andersson (Swedbank Roburin hallinnoimien sijoitusrahastojen valitsemana), sekä Harri Sivula (Kamux Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

Toimikunnan päätehtävä on ollut valmistella vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan.

Kamux Oyj

Lisätietoja
Timo Luhtaniemi, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Yhteydenotot:
Katariina Hietaranta, viestintäjohtaja, puh. 050-557 6765

ir@kamux.com

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 400 000 käytettyä autoa, joista 68 429 autoa vuonna 2021. Kamuxin liikevaihto nousi 937,4 miljoonaan euroon vuonna 2021. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 848 henkilöä vuonna 2021. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.