FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Tietoa Kamuxista

Monikanavainen vähittäiskaupan konsepti käytettyjen autojen kauppaan

Kamuxin toiminta-ajatuksena on keskittyä käytettyjen autojen kauppaan. Kamuxin asiakaslupaus on tarjota käytettyjä autoja asiakkaita kiinnostavaan hintaan, toimia asiakkaidensa luotet­tavana kumppanina ja tarjota markkinoiden parasta asiakaspalvelua.

Liiketoimintamalli

Kamuxin liiketoiminta perustuu auto­liikkeiden ja verkkosivuston yhdistelmään, keskitettyyn ja ammattimaiseen käytettyjen autojen hankintaan ja myyntiin, alhaisiin kiinteisiin kuluihin, nopeaan va­rastonkiertoon ja integroituihin palveluihin. Kamuxin liiketoimintamallin tavoitteena on tarjota asiakkaille kokonaispalvelu, joka palvelee paremmin heidän tar­peitaan perinteisiin myyntikanaviin verrattuna.

Kamux tarjoaa asiakkailleen kolmansien osa­puolten rahoitustuotteita kaikissa autoliikkeissään Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Suomessa ja Ruot­sissa Kamux tarjoaa lisäksi asiakkailleen kolmansien osapuolten vakuutustuotteita sekä yhtiön omaa, auton korjauskustannusten varalle tarjottavaa lisävastuu­sitoumusta, Kamux Plussaa.

Kotiinkuljetus osana asiakaspalvelukonseptia

Keskeinen osa Kamuxin asiakaspalvelukonseptia Suomessa ja Ruotsissa on myös kotiinkuljetuspalvelu, jolloin auto toimitetaan asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan sekä samalla tar­vittaessa noudetaan mahdollinen vaihtoauto.

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen

Internetillä on merkittävä rooli käytettyjen autojen myyntikanavana. Lähes kaikki Kamuxin asiak­kaat etsivät autoa digitaalisista kanavista. Kamux on pyrkinyt olemaan edelläkävijä digitaalisissa kanavissa ja pyrkii jatkossakin hyödyntämään markkinoinnis­saan laajasti eri digitaalisia kanavia ja kehittämään jat­kuvasti digitaalista tarjontaansa. Kamux avasi helmi­kuussa 2017 Suomessa verkkokaupan, josta kuluttaja voi ostaa auton suoraan verkosta.

 

 

Tutustu Kamuxiin sijoituskohteena: