FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Strategia ja tavoitteet

Kannattavan kasvun jatkaminen osana strategiaa

Kannattavan kasvun jatkaminen kasvattamalla markkinaosuutta markkinoilla, joilla Kamux tällä hetkellä toimii

 • Uusien autoliikkeiden avaaminen ja nykyisten autoliikkeiden myynnin kasvattaminen ovat osa Kamuxin kasvustrategiaa
 • Digitaalisen jalanjäljen kasvattaminen kuuluu kasvustrategian kulmakiviin

Erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoaminen

 • Kamuxin tavoitteena on tarjota luokassaan paras asiakaskokemus
 • Kamux haluaa, että asiakkaat kokevat myyntiprosessin luotettavaksi ja asiakkaan huomioivaksi alusta loppuun saakka
 • Kamuxin tavoitteena on jatkaa integroitujen palvelujen kehittämistä ja tuoda erilaisia integroituja palveluita markkinoille asiakkaille tarjottavan palvelukokonaisuuden parantamiseksi

Kannattavuuden parantaminen

 • Suomessa Kamux keskittyy kannattavuuden parantamisessa toiminnan tehostamiseen toimintojen, prosessien ja konseptin jatkuvan kehittämisen kautta
 • Ruotsissa ja Saksassa Kamux keskittyy liiketoiminnan kasvattamiseen parantaen kannattavuutta asteittain
 • Kamux pyrkii hyödyntämään skaalaetuja esimerkiksi neuvotellessaan ulkopuolisten kumppaneiden kanssa, jolla pyritään kannattavuuden parantamiseen
 • Kamux pyrkii parantamaan kannattavuuttaan tuomalla myyntiin uusia integroituja palveluja


Henkilöstön sitoutuminen ja motivointi

 • Sitoutunut ja motivoitunut myyntihenkilöstö on avain kilpaillulla autojen vähittäiskaupan alalla menestymiseen
 • Kamux järjestää myyntihenkilöstölleen säännöllistä koulutusta
 • Kamux pyrkii sovittamaan yhteen omat ja työntekijöidensä intressit kannustinjärjestelmänsä kautta


Taloudelliset tavoitteet

  Yhtiön keskipitkän aikavälin vuosittaiset taloudelliset tavoitteet kaudelle 2019−2022 ovat:

 • Liikevaihdon kasvu yli 10 %
 • Liikevoittomarginaali vähintään 4 %
 • Osinko vähintään 30 % tilikauden voitosta

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

http://www.kamux.com/osaketietoa/osinko/