FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Strategia ja tavoitteet

Kamuxin strategia kaudelle 2021―2023

Kamux tavoittelee kunnianhimoista kasvuloikkaa ja liikevaihdon miltei kaksinkertaistamista

Strategiaamme määrittää liikevaihdon vahva kasvattaminen, sen miltei kaksinkertaistaminen vuosina 2021―2023. Markkina tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden laajentumiseen ja kasvuun. Kannattavuuden kehitys rakentuu strategiakauden aikana liiketoiminnan kasvulle ja skaalautuvuudelle.

Visio

Kamuxin visio on olla Euroopan ykkönen käytettyjen autojen vähittäiskaupassa.

Yhtiön strategian panostusalueet ovat:

  • Tavoitteenamme on saumaton monikanavainen asiointi sekä markkinoiden paras digiostopolku. Hyödynnämme asiakaspalvelussa konseptimme vahvuuksia, kuten ristiinmyyntiä. Asiakaslupauksemme keskiössä ovat edulliset hinnat ja luottamus. Kehitämme uusia palveluita asiakaslähtöisesti.

Tehokkaat prosessit ja skaalautuvuus

  • Tehostamme ja teollistamme prosessejamme sekä logistiikkaamme. Avaamme jatkossa vähemmän mutta isompia myymälöitä. Kehitämme autojen tarkastuksia ja autoihin liittyvää prosessointia. Pidämme kiinteät kulut jatkossakin alhaisina.

Datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen

  • Datan ja analytiikan tuella johdamme myyntiä, ostoa ja hinnoittelua. Hyödynnämme dataa myös asiakkaan ostokokemuksen kehittämisessä, erityisesti verkkoasioinnissa.

Kyvykkyyksien kehittäminen ja jatkuva oppiminen

  • Kehitämme systemaattisesti kyvykkyyksiämme strategisen tahtotilan saavuttamiseksi. Panostamme merkittävästi henkilöstömme osaamiseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä urapolkuihin kaikilla organisaatiotasoilla.

Taloudelliset tavoitteet 2021―2023

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Liikevaihdon kasvu yli 20 % vuosittain
  • Vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 %
  • Oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %
  • Jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta.

Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Näkymät vuodelle 2023

Kamuxin vuoden 2023 oikaistun liikevoiton odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin oikaistu liikevoitto oli 17,5 milj. euroa.

http://www.kamux.com/osaketietoa/osinko/