FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2019 kulki vahvalla kasvu-uralla kannattavasti

LIIKETOIMINNAN KEHITYS: Kasvu kiihtyi kansainvälisissä toiminnoissamme

Vuoden 2019 kasvu oli Kamuxin kaikkien aikojen suurin euromääräisesti mitaten ja myös yhtiön pörssihistorian isoin kasvu. Kasvumme oli orgaanista ja perustui uusien liikkeiden avaamiseen, olemassa olevien myymälöiden laajennuksiin sekä vertailukelpoisten myymälöiden myynnin kehittymiseen.

Saavutimme 658,5 miljoonan euron liikevaihdon, joka kasvoi 24,8 prosenttia edellisvuodesta. Bruttokate kasvoi 22,8 prosenttia, ja oikaistu liikevoitto oli 3,9 prosenttia liikevaihdosta. Saavutimme kasvua
kaikilla markkinoillamme.

Suomessa avasimme vuoden aikana neljä uutta myymälää, muutimme jo olemassa olevia myymälöitä uusiin tiloihin ja laajensimme tarjontaamme hyötyautoissa. Loppuvuodesta julkistimme Kamuxin historian ensimmäisen liiketoimintakaupan, kun sovimme ostavamme Autosillan liiketoiminnan. Kaupan loppuun saattamisen jälkeen uusi Kamux-myymälä avattiin Espoon Niittykummussa tammikuussa 2020.

Ruotsissa saavutimme toisena peräkkäisenä vuonna positiivisen tuloksen. Avasimme Ruotsissa neljä uutta liikettä. Ruotsin kruunun heikosta kurssista johtuen vienti Ruotsista Eurooppaan kasvoi erittäin voimakkaasti, mikä nosti Ruotsissa käytettyjen autojen hintoja kovan kysynnän vuoksi. Onnistuimme kuitenkin ostotoiminnassamme Ruotsin markkinalla hyvin panostamalla etenkin kuluttajaostoihin. Pidänkin keskeisenä onnistumisen tekijänä kykyämme reagoida muutoksiin nopeasti ja muuttaa toimintaamme markkinatilanteen mukaan.

Vuonna 2019 avasimme Saksassa kaksi uutta myymälää. Saksan markkinalla olemme edelleen pieni toimija, mutta saavutimme vahvistuvaa jalansijaa suur-Hampurin alueella. Saksan liiketoimintamme kehittyi vahvasti: kasvatimme liikevaihtoamme ja liiketappiomme pieneni edelleen edellisestä vuodesta

Kasvumme kiihtyi siten erityisesti kansainvälisissä toiminnoissamme, ja vuonna 2019 niiden liikevaihto kasvoi yhteensä jo 211 miljoonaan euroon.

ASIAKASKÄYTTÄYTYMINEN: Ostopolut alkavat verkosta, kiinnostusta vaihtoehtoisten käyttövoimien tarjontaan

On huomionarvoista, että asiakkaidemme ostopolku alkaa käytännössä aina verkossa. Verkkosivuillemme tehtävien vierailujen määrä on noin 800 000 kuukausittain. Esimerkkinä autokaupan digitaalisuudesta voidaan mainita myös yli 1 000 chat-palvelumme kautta myytyä autoa vuonna 2019.

Ilmastonmuutoskeskustelu näkyi myös käytettyjen autojen kaupassa. Uudistamme osaltamme autokantaa ja tuomme huomattavan määrän vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia autoja asiakkaidemme liikkumisen tarpeisiin. Vuonna 2019 toimme Suomeen yhteensä 1 891 hybridi-, sähkö-, ja kaasuautoa, mikä oli noin 24 prosenttia kaikista maahantuomistamme autoista. Olemme keskittäneet vaihtoehtoisten käyttövoimien osaamistamme Helsingin Konalan ja Lempäälän Ideaparkin myymälöihin, joissa toimivat Kamux Green shop-in-shop-myymälät.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ: Ilmastokeskustelu jatkui, ihmisten liikkumisen tarpeet ennallaan

Keskustelu autoilun ympärillä jatkui vauhdikkaana. Käyttövoimakeskustelu sekä päästöihin ja ilmastonmuutokseen liittyvät näkökohdat olivat paljon esillä. Lisäksi autoiluun liittyvät mahdolliset muutokset verolinjauksissa olivat keskusteluissa. Suomessa keskusteluissa nousivat esiin autoilun päästöjen vähentäminen sekä uusien autojen kaupan haasteet ja Ruotsissa päästöverouudistus sekä vuodenvaihteessa voimaan tullut WLTP-pohjainen veromuutos. Saksassa julkinen keskustelu liittyi paljolti autoteollisuuden kykyyn vastata kuluttajien kysyntään sekä Euroopan Unionin hiilidioksidipäästöstandardeihin ja -vaatimuksiin tuottamalla riittävän nopeasti sähköautoja ja ladattavia hybridejä markkinoille.

Yhteiskunnallisesta keskustelusta huolimatta ihmisten liikkumisen tarpeet ovat ennallaan, ja Kamux kykeni myös vuonna 2019 palvelemaan asiakkaitaan menestyksekkäästi liiketoimintamallin vahvuuksia hyödyntäen ja vahvasti kasvaen.

STRATEGIA: Tuimme strategian toteutumista investoimalla tiedolla johtamiseen

Konseptimme kulmakivet – ammattimainen hankinta ja myynti, nopea varastonkierto, alhaiset kiinteät kulut, integroidut palvelut sekä digitaalisuus ovat vankka perusta liiketoiminnallemme ja tukivat strategian mukaista kasvuamme. Asiakkaille nämä näkyivät laajana valikoimana ja edullisina hintoina. Monipuolisten digitaalisten kanavien ja kattavan myymäläverkostomme yhteispelillä onnistuimme
laajentumaan suunnitelmiemme mukaisesti ja kasvatimme ristiinmyyntiä, mikä kertoo myös asiakkaittemme luottamuksesta ja onnistuneesta palveluprosessista. Lisäksi keskityimme viime vuonna varastonkierron kehittämiseen, seurantaan ja johtamiseen.

Olemme investoineet tiedolla johtamiseen sekä digitaalisiin asiakas- ja liiketoimintaprosesseihin. Kamuxin liiketoimintamalli on ollut alusta lähtien digitaalinen, ja digitaalisuuden rooli vahvistuu toiminnassamme jatkuvasti. Kaltaisiamme käytettyihin autoihin erikoistuneita, vahvasti digitaalisia, kansainvälisiä ketjuja ei käytännössä ole.

Strategian toteutumista tuimme investoimalla tiedolla ja älyllä johtamiseen. Tavoitteenamme on kysynnän ja tarjonnan saumaton yhdistäminen, jotta voimme auttaa ihmisiä liikkumisen tarpeissa nyt ja tulevaisuudessa.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN: Myyntityön koulutus keskiössä

Pitkäjänteisen ja kansainvälisen menestyksen mahdollistaa osaava ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstömme kasvoi liiketoiminnan kasvun mukana, ja keskimäärin vuoden aikana Kamuxin palveluksessa oli 595 ammattilaista.

Henkilöstön kasvaessa panostimme erityisesti myyntityön koulutukseen ja konseptiin perehdyttämiseen. Täsmensimme myös rekrytointi- ja perehdytysprosessejamme. Hämeenlinnassa jatkoi toimintaansa Kamuxin koulutuskeskus, jossa kamuxlaiset kouluttautuivat yhteensä 55 päivän verran.

Vahvistimme myös johtoryhmäämme: Marko Lehtonen aloitti talousjohtajana kesäkuussa 2019 ja Vesa Uotila kehitysjohtajana tammikuussa 2020.

2020: Kohti kasvavaa kansainvälistä kannattavuutta

Kuluneena vuonna keskityimme kasvuun kaikilla markkinoillamme. Lämmin kiitos asiakkaillemme ja jokaiselle kamuxlaiselle kuluneesta erittäin vahvan kasvun vuodesta! Jatkamme yhdessä työtämme autokaupan suunnannäyttäjänä uudella vuosikymmennellä.

Kamuxin vuoden 2020 keskiössä on erityisesti yhtiön kansainvälisen kannattavuuden ja tehokkuuden kehittäminen. Jatkamme erinomaisen toimintamallimme jalkauttamista kansainvälisesti ja työtämme kohti visiotamme, joka on olla ykkönen Euroopassa käytettyjen autojen vähittäiskaupassa.

 

JUHA KALLIOKOSKI

Toimitusjohtaja, Kamux Oyj