FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Toimitusjohtajan katsaus

Kannattavaa kasvua poikkeuksellisessa markkinaympäristössä

Konseptin toimivuus ja yhtiön nopea reagointikyky kantoivat poikkeuksellisessa ja ennakoimattomassa toimintaympäristössä

Lähdimme vuoteen 2020 vakaassa toimintaympäristössä. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana koronapandemian myötä koko maailma oli kuitenkin uuden edessä, ja myös Kamuxilla jouduimme äkillisesti muuttuneeseen tilanteeseen. Käytännössä poikkeuksellinen toimintaympäristö leimasi koko vuotta, vaikka kesällä toimintaympäristö tilapäisesti osittain normalisoitui. Liiketoimintamallimme kulmakivet ja vahva digitaalinen presenssimme yhdistettynä autojen kotiintoimituksiin tukivat liiketoimintaamme tilanteessa, jossa etäasioinnin ja verkon merkitys korostuivat.

Kaikissa toimintamaissamme asetettiin erilaisia liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia sekä -suosituksia. Täsmensimme toimintatapojamme joustavasti ja innovatiivisesti turvataksemme työntekijöillemme turvalliset työskentelyolosuhteet sekä mahdollistaaksemme turvallisen ja luotettavan asioinnin myymälöissä. Suomessa koronapandemian vuoksi asetetut rajoitukset vaihtelivat Uudenmaan sulusta asiointi- ja kokoontumisohjeistuksiin täydentyen syksyllä maskisuosituksilla. Ruotsissa toimet keskittyivät ohjeistuksiin ja suosituksiin välttää muuta  kuin välttämätöntä liikkumista ja asiointia. kuin välttämätöntä liikkumista ja asiointia.

Voimakkaimmat rajoitukset otettiin käyttöön Saksassa, jossa keväällä ja uudelleen joulukuussa muut kuin yhteiskunnan kannalta välttämättömät kivijalkamyymälät olivat valtion laajamittaisten rajoitusten vuoksi suljettuina, ja samalla asiointiin liittyvät ohjeistukset olivat tiukkoja. Jatkoimme Saksassa liiketoimintaamme digitaalisten kanavien avulla myymälöiden sulkemisesta huolimatta. Otimme nopealla aikataululla käyttöön chat-palvelun ja lanseerasimme alusta loppuun saakka kontaktittoman ostopolun Saksassa.

Keväällä ja kesällä käytettyjen autojen kauppa elpyi kaikilla markkinoillamme tartuntamäärien vähentymisen myötä, kun rajoituksia kevennettiin. Kesälomakausi ja kotimaahan suuntautunut matkailu näkyivät kuluttajien autohankinnoissa. Koronavuotena näkyi myös kiinnostusta ratkaista arjen liikkumistarpeita toisen auton hankkimisella, sillä julkisen liikenteen vaihtoehtoja ei välttämättä koettu turvallisiksi. Vuoden lopussa onnistuimme lisääntyneistä tartuntamääristä huolimatta varahenkilöjärjestelyin palvelemaan asiakkaitamme hyvin, mutta tilanne heijastui myyntivolyymiin erityisesti joulukuussa.

Kasvoimme vahvasti ja erittäin kannattavasti

Voin pitää vuotta 2020 kokonaisuutena varsin onnistuneena huomioiden hyvin poikkeuksellisen toimintaympäristön. Saavutimme 724,1 miljoonan euron liikevaihdon, missä oli kasvua 10,0 prosenttia edellisvuodesta. Bruttokate kasvoi 15,0 prosenttia, ja oikaistu liikevoitto oli 4,2 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoimintamallimme osoitti siten toimivuutensa myös poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja reagointikykymme, vahva kassa ja rahoitusasemamme lievensivät pandemian negatiivisia vaikutuksia toimintaamme. Toteutimme strategiaamme suunnitelmien mukaisesti, avasimme uusia myymälöitä ja rekrytoimme henkilöstöä kaikissa toimintamaissamme myös rajoitustoimien aikana. Vuonna 2020 avasimme yhteensä seitsemän uutta myymälää.

Asiakaspalvelu digitaalisissa kanavissa korostui vuonna 2020

Digitaalinen asiakaspalvelu ja myyntikanavat ovat jo pitkään olleet Kamuxin liiketoimintamallin keskeinen kulmakivi. On selvää, että niiden merkitys korostui menneen vuoden aikana samalla, kun koronapandemia rajoitti mahdollisuuksia vierailla myymälöissä entiseen tapaan. Vuonna 2020 digitaaliset kanavat kuuluivatkin käytännössä Kamuxin jokaisen asiakkaan ostopolkuun. Suosituin tapa asioida on edelleen verkon ja myymälän yhdistelmä, jossa koeajo ja sopimukset tehdään paikan päällä.

Strategiamme mukaisesti keskityimme vuonna 2020 asiakkaiden sähköisen ostopolun optimointiin. Kamuxin konseptin keskeinen elementti, ristiinmyyntimalli teki asioinnin painottumisesta digitaalisiin kanaviin sujuvaa ja samalla digipainotteinen myynti tuki edelleen Kamuxin ristiinmyynnin positiivista kehitystä Suomessa. Jatkoimme strategiamme mukaisesti huomattavia panostuksia tiedolla ja älyllä johtamiseen ja kehitimme digitaalisia asiakas- ja liiketoimintaprosesseja edelleen vastaamaan kansainvälisen liiketoiminnan tarpeisiin.

Liikkumisen tarve ja uudet käyttövoimat keskeisiä kuluttajatrendejä

Ihmisten ja tavaroiden tarve liikkua säilyi ennallaan myös poikkeuksellisena aikana. Järkevä ostaminen ja mutkaton myynti korostuivat käytettyjen autojen kaupassa kuluttajien jatkuvasti kasvaneen hinta- ja laatutietoisuuden kasvun myötä. Olipa kyseessä tarve auton myynnille tai ostolle, kuluttajat haluavat tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta.

Kuluttajien mielenkiinto vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimiviin autoihin jatkui. Vuonna 2020 maahantoimme Suomeen yhteensä 2 652 hybridi-, sähkö- ja kaasuautoa, mikä oli noin 29 % kaikista Suomeen tuomistamme autoista. Voidaan todeta, että osallistuimme myös vuonna 2020 Suomen autokannan uudistamiseen muun muassa vaihtoehtoisilla
käyttövoimilla toimivien autojen avulla.

Kamuxin vuosi 2021: fokuksessa kasvu

Päättyneenä vuonna toimimme yhteiskunnan muiden toimijoiden tavoin täysin poikkeuksellisessa ympäristössä, ja olen tyytyväinen vuoteemme kokonaisuutena. Kiitän ennen kaikkea jokaista kamuxlaista joustavuudesta ja sopeutumisesta ennakoimattomaan pandemiatilanteeseen. Lämmin kiitos myös asiakkaillemme luottamuksesta!

Alkuvuodesta 2021 kerroimme Kamuxin päivitetystä strategiasta, jossa painotamme datan hyödyntämistä ja tiedolla johtamista, prosessien tehostamista sekä saumatonta monikanavaista asiakaskokemusta. Kehitämme omia kyvykkyyksiämme asiakkaidemme hyväksi ja panostamme henkilöstömme jatkuvaan oppimiseen.

Strategiaamme määrittää liikevaihdon vahva kasvattaminen, sen miltei kaksinkertaistaminen vuosina 2021–2023. Markkina
tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden laajentumiseen ja kasvuun. Kannattavuuden kehitys rakentuu strategiakauden aikana liiketoiminnan kasvulle ja skaalautuvuudelle.

 

JUHA KALLIOKOSKI

Toimitusjohtaja, Kamux Oyj