FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Toimitusjohtajan katsaus

Kannattavaa kasvua poikkeuksellisessa markkinaympäristössä

HYVÄ LUKIJA,

vuonna 2021 toimintaympäristö jatkui poikkeuksellisena pitkittyneen koronapandemian myötä. Toimintaympäristön asettamista rajoitteista ja haasteista huolimatta onnistuimme erinomaisesti ja jatkoimme kasvua kaikilla markkinoillamme. Saksassa koronarajoitukset olivat muita markkinoita tiukemmat ja ne jatkuivat
lähes koko vuoden. Kaupankäynti painottui vahvasti verkkoon, ja vuoden ensimmäisellä puoliskolla palvelimme asiakkaitamme Saksassa pääasiassa digitaalisissa kanavissamme. Suomessa ja Ruotsissa yhteiskunta
ei asettanut vastaavia asiointirajoituksia: kaupankäynti jatkui lähes normaalin kaltaisena, asiakkaidemme ja
henkilökuntamme terveys ja turvallisuus erityisesti huomioiden.

Maailmanlaajuinen komponentti- ja sirupula viivästytti uusien autojen toimitusaikoja, mikä heijastui myös
käytettyjen autojen kauppaan. Osien saatavuusongelmien takia uusien autojen valmistukseen aiheutui merkittäviä viivästyksiä, ja kuluttajat ovat joutuneet odottamaan auton toimitusta jopa kuukausia. Tämän seurauksena käytettyjä autoja on virrannut hitaammin markkinoille, ja se on näkynyt käytettyjen autojen ostomarkkinassa korkeampina käytettyjen autojen sisäänostohintoina, mikä on nostanut myös käytettyjen autojen hankintahintaa kuluttajille. Kamuxin toimintamallissa auton ostaminen ja myyminen tapahtuvat aina päivän hintaan ja varastonkierto on nopea, jolloin hintakehityksen vaikutus katteeseen ei ole ollut merkittävä. Kamuxin ammattimaisen ostotoiminnan ansiosta olemme pärjänneet ostomarkkinassa erinomaisesti ja olemme pystyneet tarjoamaan asiakkaitamme kiinnostavia autoja kilpailukykyisin hinnoin.

Ilokseni voin siis todeta, että tänäkin vuonna onnistuimme sopeutumaan erinomaisesti jokaisessa toimintamaassamme vallinneisiin olosuhteisiin, ylitimme kasvutavoitteemme ja jatkoimme liiketoimintaamme hyvällä menestyksellä. Kamuxin konsepti ja saumaton monikanavainen asiakaspalvelumme osoittivat vahvuutensa myös vuonna 2021.

Strategiakaudella 2021–2023 painamme kaasua ja tavoittelemme vahvaa kasvua

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kerroimme strategiastamme vuosille 2021–2023. Strategiamme mukaisesti otamme aiempaa isomman vaihteen kasvumme kiihdyttämiseksi. Tavoitteemme on hakea kasvua erityisesti kansainvälisistä liiketoiminnoistamme ja miltei kaksinkertaistaa liikevaihtomme strategiakauden aikana. Kannattavuuden kehitys rakentuu strategiakauden aikana liiketoiminnan kasvulle ja skaalautuvuudelle.
Strategiakauden ensimmäisenä vuonna teimme merkittäviä panostuksia tavoitteidemme saavuttamiseksi. Yksi suurimmista ponnistuksistamme oli autokaupan toiminnanohjausjärjestelmän uudistus. Järjestelmä otettiin ensimmäisenä käyttöön Saksassa jo vuoden 2020 lopussa ja Suomessa vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Tarpeisiimme räätälöity Kamux Management System -järjestelmä tarjoaa nykyaikaisen alustan toimintamme suoraviivaistamiseen, kehittämiseen ja liiketoimintamme skaalautumiseen. Järjestelmä tukee kansainvälistä kasvuamme. Uudistus tarkoitti myös merkittävää muutosta sisäisiin toimintatapoihimme. Uuden järjestelmän jalkauttaminen ja sen käytön opettelu isossa käyttäjäkunnassa ei ole koskaan täysin mutkaton hanke. Käyttöönottamisen haasteet sen alkuvaiheessa näkyivät selvimmin suurimmassa toimintamaassamme Suomessa. Suomen jalkautuksessa kerättyjen oppien myötä järjestelmä otettiin erinomaisen onnistuneesti käyttöön myös Ruotsissa loppuvuodesta 2021. Kamux Management System on nyt käytössä kaikissa toimintamaissamme ja se
tarjoaa koko henkilökunnallemme yhteiset työkalut, markkinasta riippumatta.

Vuoden aikana kerroimme ensimmäisestä strategisesta kiinteistöinvestoinnistamme, joka valmistui helmikuussa 2022. Olemme rakentaneet Ouluun myymälän ja autojen prosessointikeskuksen, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman autojen käsittelyn, tarkastukset, korjaukset, myyntiinlaiton sekä logistiikan. Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja tarjota yhdenmukaista, kattavaa ja laadukasta tietoa myynnissä olevista autoistamme.
Vuonna 2021 avasimme suurmyymälän Göteborgiin. Suurempi myymäläkoko maantieteellisesti keskeisellä sijainnilla tukee strategiamme mukaista skaalautuvuutta ja Kamuxin konseptin mukaisten prosessien tehostamista.
Panostamme merkittävästi palveluidemme kehittämiseen. Vuonna 2021 pilotoimme uusia palvelumalleja, kuten Kamux Huoleton -nimistä kuukausimaksupohjaista palvelua, jossa asiakas saa kiinteällä
kuukausimaksulla käyttöönsä auton.

Liiketoiminta kasvoi poikkeuksellisessa toimintaympäristössä

Kaiken kaikkiaan kulunut vuosi oli jälleen kerran poikkeuksellinen, mutta onnistuimme etenkin kasvussamme erinomaisesti. Liikevaihto oli 937,4 miljoonaa euroa, ja kasvua edellisestä vuodesta oli 29,5 prosenttia. Bruttokate kasvoi 10,6 prosenttia, ja oikaistu liikevoitto oli 3,3 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuttamme rasitti varaus, jonka jouduimme tekemään liittyen Saksassa käynnistämiimme oikeusprosesseihin paikallista hankintakumppania vastaan. Vaadimme takaisin hankintakumppanille autojen ostosopimuksiin liittyen maksettuja rahavaroja yhteensä noin 3,7 miljoonaa euroa.

Kohti seuraavaa kasvun vuotta

Omistajapohjamme kasvoi merkittävästi vuoden aikana. Kamuxilla oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 23 726 osakkeenomistajaa. Lämmin kiitos kaikille omistajillemme luottamuksesta, ja uusille tervetuloa yhteiselle matkalle kohti visiotamme olla #1 käytettyjen autojen vähittäiskaupassa Euroopassa.

Lopuksi haluan todeta, että henkilökunnallamme oli jälleen keskeinen rooli kasvumme mahdollistajana. Haluan kiittää jokaista kamuxlaista yhteisistä ponnisteluista ja panoksesta erityisesti Kamux Management Systemin käyttöönotossa ja sopeutumisesta erilaisiin järjestelyihin pandemian keskellä. Kiitos myös jokaiselle asiakkaallemme ja yhteistyökumppanillemmekuluneesta vuodesta. Vuonna 2022 jatkamme strategiamme viitoittamalla kasvun tiellä.

JUHA KALLIOKOSKI

Toimitusjohtaja, Kamux Oyj