FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Toimitusjohtajan katsaus

Katsaus vahvaan vuoteen

Vuosi 2017 oli Kamuxille muutoksen ja kasvun vuosi. Vuoden keskeisiä saavutuksiamme olivat kannattava kasvu, listautuminen, yhtiön johdon vahvistaminen, prosessien kehittäminen sekä panostaminen henkilökuntamme koulutukseen.

Kamuxilla on ainutlaatuinen konsepti ja liiketoimintamalli, minkä todisteena on yhtiön voimakas, orgaaninen ja kannattava kasvu. Haluamme uudistaa käytettyjen autojen kauppaa ja palvella asiakkaita perinteisiä myyntikanavia paremmin. Olemme asiakkaillemme luotettava kumppani, joka pyrkii tarjoamaan parhaan kokonaispalvelun sekä asiakkaita kiinnostavan hinnoittelun. Tärkeitä tekijöitä menestyksessämme ovat kyky ostaa oikeita autoja oikeaan hintaan sekä matalat kiinteät kustannukset. Myyjiä haluamme palkita kaupanteosta.

Listautuminen pörssiin vuoden merkkipaaluja

Yksi vuotemme virstanpylväs oli listautuminen Helsingin pörssiin, jolloin saimme yli 1 200 uutta osakkeenomistajaa. Listautuminen oli meille tärkeä askel matkalla Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen kauppaan erikoistuneeksi vähittäiskaupan ketjuksi. Yhtiön tunnettuus on lisääntynyt pörssiyhtiöstatuksen ansiosta, mikä on lisännyt kiinnostusta Kamuxiin työnantajana sekä kotimaassa että ulkomailla. Tavoitteenamme on olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä käytettyjen autojen kaupassa ja uudistaa alan toimintatapoja.

Kasvumme jatkui

Liikevaihtomme, liikevoittomme sekä henkilöstön lukumäärä kasvoivat ja asiakastyytyväisyytemme oli edelleen korkea. Kannattavuutemme heikkeni hieman johtuen bruttokatteen suhteellisesta laskusta, operatiivisten kulujen kasvusta sekä liikevoittoa oikaisevista eristä liittyen pääasiassa listautumiseen ja strategian suunnitteluun ja toteuttamiseen. Liikevaihtomme kasvoi 12,4 prosenttia edellisvuodesta ja liikevoittomarginaali oli 3,6 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin uusista avatuista liikkeistä. Avasimmekin vuoden aikana kuusi uutta autoliikettä sekä laajensimme neljää autoliikettä. Lisäksi lokakuussa avasimme Konalan myymälän yhteyteen Kamux Green -myymälän shop-in- shop-konseptilla vastataksemme kuluttajien kiinnostukseen vaihtoehtoisten polttoaineiden autoja kohtaan.

Osoituksena menestyksekkäästä työstä asiakkaidemme eteen saavutimme 1. sijan AutoBild Suomen Palvelu 1 -ostotutkimuksessa käytettyjen autojen sarjassa. Haluamme olla palveleva ja helposti lähestyttävä autokauppa, jossa asiointi on helppoa ja miellyttävää. Ykkössija mystery shopping -tutkimukseen perustuvassa ostotutkimuksessa kertoo siitä, että olemme onnistuneet lunastamaan lupauksemme.

Vahvistimme yhtiön johtoa

Vahvistimme vuoden aikana yhtiömme johtoa. Kyvykkään johdon avulla tuemme yhtiön kasvua. Keskityimme lisäksi voimakkaasti prosessien ja ohjeistusten kehittämiseen ja yhtenäistämiseen sekä niiden jalkauttamiseen niin henkilöstölle kuin yhteistyökumppaneille.

Lähes kaikki Kamuxin asiakkaat etsivät autoa digitaalisista kanavista. Haluamme olla autokaupan suunnannäyttäjä sekä digitalisaation edelläkävijä alalla. Helmikuussa 2017 avasimme verkkokaupan Suomessa ja vuoden lopussa nimitimme Chief Digital Officerin vastaamaan yhtiön digitaalisesta kehityksestä.

Monitahoinen liiketoimintavuosi

Vuoden 2017 menestystä voisimme kutsua työvoitoksi. Vuosi oli erikoislaatuinen. Sitä leimasi alkuvuonna Suomessa julkistettu liikenne- ja viestintäministeriön tieliikenneselvitykseen liittyvä autoverokysymys sekä pitkin vuotta käyty polttoainekeskustelu. Ne loivat kuluttajiin epävarmuutta, ja alan varastotasot nousivat heijastuen hinnoitteluun ja kilpailutilanteeseen. Toisaalta talouden piristyminen on vahvistanut kuluttajien luottamusta etenkin vuoden loppupuolella. Toimintamallinsa ansiosta Kamux on selvinnyt hyvin haastavassa markkinatilanteessa.

Toimintamaittain tarkasteltuna vuosi 2017 oli monitahoinen. Suomessa markkinoille on tullut uusia toimijoita ja osa autoalan vakiintuneista toimijoista on aktivoitunut käytettyjen autojen kaupassa. Vastaamme tähän haasteeseen panostamalla henkilökuntamme koulutukseen ja osaamiseen. Vuonna 2017 aloitti työnsä koulutuspäällikkö ja helmikuussa 2018 avasimme Kamuxin koulutuskeskuksen, jonka myötä panostamme kaikkien myyjien koulutukseen enemmän ja räätälöidymmin.

Ruotsissa keskityimme oikeanlaisen osaamisen varmistamiseen sekä prosessien hiomiseen. Konseptin toteuttaminen oikealla tavalla paransi Ruotsin tulosta vuoden 2017 aikana. Saksassa olemme vasta toimintamme alkuvaiheessa, ja Kamuxin toimintatapojen jalkauttaminen on edelleen käynnissä. Palkkasimme Saksaan vuoden aikana maajohtajan, joka aloitti tehtävässään vuoden 2018 alussa ja tuo Kamuxin konseptin rinnalle paikallista markkinaosaamista.

Toimintamallimme luo etuja asiakkaillemme

Kamuxin toimintamalli on tehokas, ketterä ja joustava. Olemme hyvin asemoituneet kotimarkkinoillemme, ja Kamuxin kulttuuri on selkeä kilpailutekijä. Vuonna 2018 jatkamme tekemäämme työtä ja keskitymme kannattavaan kasvuun strategiamme mukaisesti. Avaamme uusia liikkeitä, kehitämme henkilökunnan osaamista ja panostamme digitaaliseen asiakaskokemukseen. Varastonhallinta on edelleen avainasemassa toiminnassamme, kuten myös kilpailukykyinen hinnoittelu. Visiomme on olla johtava käytettyjen autojen kauppaan erikoistunut vähittäiskaupan ketju Euroopassa.

JUHA KALLIOKOSKI
Toimitusjohtaja, Kamux Oyj