FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Vastuullisuus

Vastuullisuus Kamuxissa

Kamux on keskittynyt 100-prosenttisesti käytettyjen autojen myyntiin eli Kamuxin liiketoiminta on kierrätysliiketoimintaa. Kamux on määritellyt toimintansa keskeisimmät yritysvastuun teemat. Teemojen kriteereinä käytettiin toiminnan taloudellisia vaikutuksia mukaan lukien riskit ja mahdollisuudet, ympäristövaikutuksia sekä vaikutuksia ihmisiin.

KAMUXIN OLENNAISET VASTUULLISUUSTEEMAT

HYVÄ AUTOKAUPAN TAPA

Olemme autokaupan edelläkävijä luottamuksen ja avoimuuden kulttuurin rakentamisessa. Kehitämme sisäisiä toimintatapojamme siten, että hyvä autokaupan tapa toteutuu joka päivä. Noudatamme lakeja ja määräyksiä.

REILU JA PALKITSEVA TYÖNANTAJA

Huolehdimme henkilöstöstämme ja kohtelemme työntekijöitämme tasa-arvoisesti. Tarjoamme mahdollisuuksia kehittyä autokaupan ammattilaisina reilussa ja palkitsevassa työyhteisössä.

ERINOMAINEN ASIAKASKOKEMUS

Asiointi Kamuxin kanssa on nopeaa, sujuvaa ja läpinäkyvää. Olemme helposti tavoitettavissa ja aina asiakkaamme apuna auton hankinnassa ja vaihtoauton myynnissä Kamuxille. Kehitämme toimintaamme asiakkaitamme kuunnellen.

KANNATTAVA KASVU

Varmistamme, että liiketoimintamme on vakaalla ja kasvavalla pohjalla jatkossakin. Tarjoamme työtä ja hyvinvointia yhteiskuntaan ja yhtäaikaisesti luomme omistaja-arvoa.

JÄRKEVÄÄ RESURSSIEN KÄYTTÖÄ

Huomioimme järkevän resurssien käytön kaikessa toiminnassamme ja kehitämme yhä kestävämpiä ratkaisuja autokauppaan. Järkevää resurssien käyttöä odotamme myös yhteistyökumppaneiltamme.

Lisää vastuullisuudesta voit lukea Kamuxin vuosikertomuksesta.

 

VEROJALANJÄLKI

ARVONLUONTIMALLI

Arvonluonti FI pdf