FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Vastuullisuus

Vastuullisuus Kamuxissa

Kamuxin työtä ohjaa kolme vastuullisuusteemaa, jotka ovat
järkeviä valintoja, luottamuksen arvoinen ja innostunut työstään.
Vastuullisuustyömme on tavoitteellista ja mitattavaa.

UUDISTIMME VUONNA 2019 vastuullisuusohjelmamme pääteemat sekä määrittelimme niille tavoitteet ja mittarit. Työhön osallistui Kamuxin johtoryhmä ja asiantuntijoita. Olennaisuustarkastelussa käytimme sidosryhmänäkemyksenä asiakkaiden palautteita ja kysymyksiä, haastattelimme analyytikkoja ja sijoittajia sekä peilasimme henkilöstötutkimuksista saatua tietoa. Kamuxin keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö, omistajat, yhteistyökumppanit, viranomaiset ja päättäjät sekä autoala laajasti. Kunkin teeman alle on valittu olennaisimmat asiat. Teemat sekä tavoitteet ja mittarit vahvistettiin loppuvuodesta 2019.

Pääteemojen tarkemmat erittelyt vasemmalla alavalikossa.

KAMUXIN VASTUULLISUUDEN TAVOITTEET, MITTARIT JA INDIKAATTORIT

OLEMME UUDISTANEET vastuullisuusraportointiamme vastaamaan vastuullisuusohjelman teemoja. Olemme valinneet näitä teemoja tukevia mittareita ja indikaattoreita. Mittareiden seurantaa ja datankeruuta jatkamme ja kehitämme vielä eteenpäin tulevina vuosina. Liiketoimintamme luonteesta johtuen Kamuxille kertyy tietoa ajoneuvokannan kehityksestä ja vaikutuksista. Niinpä vastuullisuusdatamme kattaa mittarien ohella myös indikaattorisisältöä, jonka katsomme olevan yleiseksi hyödyksi.

 

Olemme sitoutuneet edistämään toiminnassamme YK:n globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG). Erityisesti tavoitteet 4, 8 ja 12 ovat Kamuxille keskeisiä.

Vastuullisuuden johtaminen ja riskienhallinta

Kamuxin johtoryhmä vastaa yritysvastuuohjelman teemojen, tavoitteiden ja mittareiden asettamisesta sekä seurannasta. Kamuxin hallitus hyväksyy vastuullisuusohjelman sekä työn tulokset ja käsittelee vastuullisuuteen liittyviä asioita kokouksissaan. Viestintäjohtaja koordinoi eri aihepiirien asiantuntijoiden kanssa päivittäistä vastuullisuustyötä.

Vastuullisuuteen liittyviä riskejä tunnistetaan ja hallitaan osana Kamuxin kokonaisvaltaista riskienhallintatyötä. Lisäksi vastuullisuusasiat myös riskien näkökulmasta käydään läpi jokaisessa johtoryhmän kokouksessa, ja ne ovat osa hallituksen raportointipakettia.

PDF-versio: KAMUX_Vastuullisuus-2019