FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Innostunut työstään

Innostunut työstään

Monipuoliset uramahdollisuudet

Haluamme olla reilu, innostava ja motivoiva työnantaja. Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö on keskeisessä roolissa pitkäjänteisen, kansainvälisen menestyksen rakentamisessa. Haluamme tarjota työntekijöillemme mielenkiintoisia urapolkuja ja mahdollisuuksia kehittyä autokaupan ammattilaisina työuran eri vaiheissa.

Koronapandemian seurauksena emme lomauttaneet tai irtisanoneet yhtään työntekijää toimintamaissamme poikkeuksena Saksan lock downin aikaiset valtion määräämät järjestelyt. Henkilökuntamme joustavuus, erinomainen asenne ja kyky sopeutua sekä konseptin mukainen joustava palkitsemismalli tekivät meistä sitkeän organisaation poikkeusaikana. Pandemiasta huolimatta rekrytoimme lisää henkilökuntaa, ja erityisesti myyntiorganisaatiomme kasvoi uusien myymäläavausten myötä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Palveluksessamme oli keskimäärin vuoden 2020 aikana henkilötyövuosiksi muutettuna 713 (595) henkilöä. Kasvua edellisvuodesta oli 19,8 prosenttia.

Vuonna 2020 tarjosimme aktiivisesti urapolkuja ja uusia työmahdollisuuksia organisaatiomme sisällä. Vuoden aikana 50 kamuxlaista vaihtoi rooliaan organisaation sisällä. Toimintamalli tarjoaa kehittymismahdollisuuksia työelämässä motivoituneille työntekijöillemme.

Osaamista ja hyvinvointia edistävä

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemät työntekijöiden oikeudet, maakohtaiset työlainsäädännöt sekä YK:n määrittämät ihmisoikeudet ohjaavat kaikkea toimintaamme. Vuonna 2020 toteutetun työtyytyväisyys- ja -hyvinvointitutkimuksen tulokset olivat Suomessa 3,88, Ruotsissa 3,93 ja Saksassa 3,78.Vuonna 2020 jatkoimme myynti- ja esimiestyön järjestelmällistä koulutusta. Koulutusten avulla pyrimme edistämää työntekijöidemme viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Koulutukseen panostamalla ja tarjoamalla parhaita mahdollisia työkaluja myynti- ja esimiestyön tueksi kannustamme työntekijöitä saavuttamaan tavoitteensa ja onnistumaan työssään.

Kehitimme edelleen koulutusohjelmaamme ja otimme käyttöön uusia toimintamalleja. Kamuxin uusien myyjien koulutus jatkui koulutuskeskuksessa Hämeenlinnassa. Lähiopetusta järjestimme riittävät turvaetäisyydet ja turvallisuus huomioiden. Koulutusta järjestettiin lähiopetuksen lisäksi myös kaikissa maissa käytössä olevan verkkoportaalin sekä videoyhteyksien avulla. Portaalin myötä pystymme seuraamaan koulutusten kattavuutta sekä osaamisen edistymistä. Vuoden aikana tarjosimme myynnin lisäkoulutusta ja valmennuksia myös kokeneemmille myyjillemme. Koulutusteemoina olivat esimerkiksi asiakkaan kohtaaminen ja palautteenanto sekä tiimin johtaminen esimiestyössä. Jatkoimme myös kehityskeskusteluja toimintamallin mukaisesti. Koulutuksilla pyrimme edistämään henkilökuntamme työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia.

Vuonna 2020 panostimme erityisesti henkilöstömme toimintakyvyn ja voimavarojen seurantaan. Koronapandemian myötä organisoimme henkilöstön työvuoroja ja huomioimme maakohtaisesti asetetut suositukset ja rajoitukset.

Tavoitteenamme on, että kamuxlaisille ei sattuisi lainkaan sairauspoissaoloihin johtaneita tapaturmia. Kamuxilla töitä tehdään pääasiassa myymälöissä ja toimistotiloissa, joissa työtapaturmat ovat yleensäkin harvinaisia. Tyypillisimpiä tapauksia ovat liukastumiset tai kompastumiset. Sairauspoissaoloja pyrimme ennaltaehkäisemään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vuonna 2020 tapahtui yhteensä 8 (14) sairauspoissaoloon johtanutta tapaturmaa, mutta ei yhtään vakavaa työtapaturmaa. Henkilöstömme terveysprosentti laski koronapandemian seurauksena edellisvuodesta ja oli 53 (67) vuonna 2020, mikä tarkoittaa, että yli puolelle henkilöstöstä ei kertynyt lainkaan sairauspoissaoloja vuoden aikana. Kamuxin työterveyshuollosta Suomessa vastaa Terveystalo.

Monimuotoisuuteen pyrkivä

Kamux haluaa olla kaikille työntekijöilleen tasa-arvoinen ja turvallinen työnantaja. Vuonna 2020 konsernissa työskenteli henkilötyövuosiksi muutettuna keskimäärin 713 henkilöä, joista noin 9 % (9) oli naisia. Tavoittelemme yhä monimuotoisempaa työyhteisöä ja tarjoamme työmahdollisuuksia eri ikäisille ihmisille. Edesautamme nuorten nopeaa pääsyä työelämään tarjoamalla automyyjän töitä heti koulusta valmistumisen jälkeen. Tarjoamme myös kesätyöpaikkoja vielä opiskeleville nuorille, ja senioreiden työuria jatkamme esimerkiksi autolähettien tehtävien muodossa.

Henkilöstömme ikähaarukka vuonna 2020 oli 15–82 vuotta. Kaikista työntekijöistämme alle 25-vuotiaiden osuus oli noin 26 % ja yli 55-vuotiaiden osuus noin 29 %.Lähtökohta kaikessa tekemisessämme on, että kohtelemme toisiamme tasa-arvoisesti, yksityisyyttä, uskonnonvapautta, yhdistymisvapautta sekä ammatillisen järjestäytymisen vapautta kunnioittaen. Kulttuurinen monimuotoisuus on vahvuuksiamme toimintamaissamme, ja vuonna 2020 kamuxlaiset palvelivat asiakkaita yhteensä 28 eri kielellä.