FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Innostunut työstään

Innostunut työstään

Tarjoamme monipuolisia uramahdollisuuksia

Vuonna 2022 Kamuxilla työskenteli henkilötyövuosiksi muutettuna 883 (848) henkilöä. Vuoden aikana henkilöstömäärä kasvoi konsernitasolla 35 henkilötyövuotta. Henkilöstön määrän kasvun taustalla on uusien liikkeiden avaukset vuosien 2021–2022 aikana Suomessa ja Ruotsissa sekä henkilöstön lisäys vanhoissa liikkeissä ja hallinnossa.

Vuoden aikana avasimme Suomessa yhden ja Ruotsissa kolme uutta myymälää. Vuonna 2022 uudet maajohtajat aloittivat Suomessa sekä Saksassa, ja uudistimme konsernin johtoryhmää.

Vuonna 2022 yhdenmukaistimme toimintamalleja ja tiivistimme yhteistyötä toimintamaiden välillä. Lanseerasimme sisäisen Kamux Passport -vaihto-ohjelman, jonka kautta halukkailla on mahdollisuus työskennellä itselle sopivan mittainen ajanjakso Kamuxin toisessa toimintamaassa. Ohjelman ensimmäisenä vuonna saimme 20 hakemusta ja ensimmäiset kansainväliset työkierrot toteutuivat.

Jatkoimme järjestelmällisesti ura- ja kykykartoituksia, joiden avulla pyrimme kehittämään työntekijöidemme osaamista ja mahdollistamaan toiveita vastaavia roolimuutoksia organisaation sisällä. Tyypillisin kamuxlaisen urapolku on eteneminen myyjästä myymälävastaavaksi, myymälävastaavasta myyntipäälliköksi tai eteenpäin aluepäälliköksi. Vuonna 2022 yhteensä 86 kamuxlaisen rooli vaihtui organisaatiossa sisäisten rekrytointien kautta.

 

Edistämme osaamista ja hyvinvointia

Innostunut, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö on keskeinen tekijä päivittäisen työn ja kansainvälisen kasvun onnistumisessa. Vuonna 2022 käynnistimme Kamuxin oppivan yrityskulttuurin kehitystyön ja määrittelimme sille periaatteet. Vuoden aikana vahvistimme maaorganisaatioidemme toimintaa ja rekrytoimme uutta osaamista henkilöstön kehitys- ja koulutustehtäviin.

Jatkoimme Kamuxin esihenkilöille suunnatun License to Lead -koulutusohjelman jalkauttamista Ruotsissa ja Saksassa, ja yhdenmukaistimme koulutusmalliamme toimintamaiden välillä. Monet Kamuxilla esihenkilötehtävissä toimivista henkilöistä ovat kasvattaneet rooliaan organisaation sisällä ja edenneet tehtävään sisäisten rekrytointien kautta. Koulu-tusohjelman avulla tarjoamme kokemustaustasta riippumatta esihenkilörooleissa toimiville työntekijöillemme avaimet työssä onnistumiseen ja varmistamme yhdenmukaiset toimintatavat kaikessa esihenkilötyössä.

Seuraamme henkilöstön osaamisen kehittämistä ja työssä viihtymistä vuosittain toteutettavalla työtyytyväisyys- ja hyvin-vointitutkimuksella. Vuoden 2022 tutkimuksen tulokset olivat Suomessa 3,97/5 (4,08), Ruotsissa 3,57/5 (3,95) ja Saksassa 3,94/5 (3,88). Konsernin keskiarvo oli 3,90/5 (4,04).

Kamux pyrkii tarjoamaan turvallisen työympäristön, jossa henkilökunnalle ei sattuisi yhtään sairaspoissaoloon johtavaa tapaturmaa. Sairaspoissaoloihin johtaneiden tapaturmien määrä väheni edellisvuodesta ja vuoden 2022 aikana tapahtui yhteensä 4 (10) sairaspoissaoloon johtanutta tapaturmaa. Työmme painottuu toimisto- ja myymäläympäristöön, joissa yleisimmät tapaturmat ovat kompastumisia ja liukastumisia. Henkilöstömme terveysprosentti vuonna 2022 oli 43 (51) konsernitasolla. Vuoden aikana kertyi etenkin koronaan ja influenssaan liittyviä sairauspoissaoloja.

 

Monimuotoisuutta tukeva työyhteisö

Kamux on aidosti kansainvälinen organisaatio. Toimimme kolmella markkinalla ja olemme kulttuuritaustaltamme monimuotoinen organisaatio. Kaikessa toiminnassamme kunnioitamme työntekijöidemme yksityisyyttä, uskonnonvapautta, yhdistymisvapautta sekä ammatillisen järjestäytymisen vapautta.

Markkinakohtainen toimintatapojen ja työkulttuurin tuntemus on avainasemassa kansainvälisen organisaation kehitystyössä ja työntekijöiden onnistumisessa. Kamuxin työntekijät palvelivat asiakkaitaan yhteensä 34 eri kielellä.

Vuonna 2022 Kamuxilla työskenteli henkilötyövuosiksi muutettuna keskimäärin 883 henkilöä, joista noin 10 prosenttia (9) oli naisia. Kamuxin työntekijöiden ikäjakauma oli 16–84 vuotta vuonna 2022. Kamux pidentää työuria tarjoamalla laajasti työpaikkoja kaikenikäisille ihmisille ja eri elämäntilanteisiin. Työurien pidentäminen toteutuu tarjoamalla kesätyöpaikkoja vielä opiskeleville ja jatkamalla ihmisten työuria esimerkiksi osa-aikaisilla autolähettien tehtävillä. Vuonna 2022 alle 25-vuotiaiden työntekijöiden määrä oli noin 45 prosenttia ja yli 55-vuotiaiden osuus noin 37,5 prosenttia.