FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Innostunut työstään

Innostunut työstään

Tarjoamme monipuolisia uramahdollisuuksia
Kamux haluaa olla reilu, innostava ja motivoiva työnantaja. Tarjoamme mahdollisuuksia kehittyä autokaupan ammattilaisena dynaamisessa työyhteisössä ja mielenkiintoisia urapolkuja sekä tuemme työntekijöidemme ammatillista kehitystä. Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö on avainasemassa pitkäjänteisessä työssämme Kamuxin kansainvälisen kasvun
mahdollistajana.

Toteutamme järjestelmällisesti ura- ja kykykartoituksia, joiden myötä pyrimme löytämään sopivia urapolkuja ja uusia työmahdollisuuksia organisaatiomme sisällä. Vuonna 2021 yhteensä 90 kamuxlaista vaihtoi sisäisen rekrytoinnin kautta rooliaan Kamuxissa. Haluamme jatkossakin kehittää organisaatiotamme ja sitouttaa työuran eri vaiheissa olevia työntekijöitämme tarjoamalla mahdollisuuksia kehittyä ammattilaisena kansainvälisessä työympäristössä.

Vuonna 2021 Kamuxin palveluksessa oli henkilötyövuosiksi muutettuna 848 (713) henkilöä. Konsernin henkilöstömäärä kasvoi 18,9 prosenttia (19,8). Vuoden aikana vahvistimme erityisesti myyntiorganisaatiotamme ja laajensimme osaamista organisaatiossa esimerkiksi digi- ja dataosaajilla. Kasvuun keskittyneen strategian mukaisesti Kamuxin tavoitteena on palkata strategiakaudella yhteensä 1 000 työntekijää vuoteen 2023 mennessä.

Edistämme osaamista ja hyvinvointia
Vuonna 2021 toteutimme merkittäviä kehityshankkeita henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseksi. Suomessa lanseerasimme Kamuxin License to Lead -koulutusohjelman, jonka jalkauttaminen jatkuu vuonna 2022 myös muihin toimintamaihimme. Koulutusohjelman tavoitteena on tarjota esihenkilötehtävissä toimiville työntekijöillemme yhtenäiset työkalut työssä onnistumiseen jokaisessa toimintamaassamme etenkin, kun monet työntekijämme ovat edenneet urallaan Kamuxissa ja toimivat ensimmäistä kertaa esihenkilötehtävissä. Lisäksi myynnin esihenkilöille järjestimme vuoden mittaan myynnin johtamisen valmennuksia, joissa keskiössä olivat muun muassa tunneäly ja omat vuorovaikutustaidot sekä itsensä
johtaminen.

Toimintaamme ohjaa kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemät työntekijöiden oikeudet, maakohtaiset työlainsäädännöt, YK:n määrittämät ihmisoikeudet sekä Kamuxin Hyvä autokaupan tapa -toimintaohje. Haluamme tarjota jokaiselle kamuxlaiselle turvallisen ja viihtyisän työympäristön. Perehdytämme jokaisen Kamuxin työntekijän toimintaohjeen
mukaisiin toimintatapoihin, täydennämme koulutusta ja seuraamme toimintaohjeen toteutumista. Kamuxin tavoitteena on olla autokaupan edelläkävijä luottamuksen ja avoimuuden kulttuurin rakentajana.

Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja työssä viihtymistä mittaamme vuosittain toteutettavalla työtyytyväisyys- ja -hyvinvointitutkimuksella. Vuonna 2021 työntekijöidemme työtyytyväisyys ja -hyvinvointi kehittyi positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Myönteistä kehitystä tukivat esimerkiksi toteuttamamme koulutushankkeet sekä ura- ja kykykartoitukset, joiden avulla kuulimme työntekijöidemme ura- ja kehitystoiveita. Vuoden 2021 tutkimuksen tulokset
olivat Suomessa 4,08/5 (3,88), Ruotsissa 3,95/5 (3,93) ja Saksassa 3,88/5 (3,78). Koko konsernin keskiarvo oli 4,04/5.

Kamuxin tavoitteena on, että henkilökunnalle ei sattuisi lainkaan sairauspoissaoloon johtavia tapaturmia. Vuonna 2021 Kamuxin työntekijöille tapahtui yhteensä 10 (8) sairaspoissaoloon johtanutta tapaturmaa, joista yksi johti pidempään poissaoloon. Tyypillisimmät tapaukset olivat toimisto- tai myymäläympäristössä tapahtuneet liukastumiset tai kompastumiset.

Koko konsernin henkilöstömme terveysprosentti oli 51 (53). Pyrimme ennaltaehkäisemään sairaspoissaoloja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mutta pitkittyneen koronapandemian seurauksena henkilöstömme terveysprosentti oli edellisiä vuosia matalammalla tasolla. Kamux huomioi ja noudattaa maakohtaisia koronapandemian taltuttamiseksi asetettuja rajoitusmääräyksiä. Sairastumis- tai altistumistapauksissa pyrimme järjestelemään henkilöstömme työvuoroja mahdollisimman turvallisiksi.

Pyrimme monimuotoiseen työyhteisöön
Kamuxin työyhteisö on kansainvälinen ja monimuotoinen. Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme jokaisen työntekijämme yksityisyyttä, uskonnonvapautta, yhdistymisvapautta sekä ammatillisen järjestäytymisen vapautta. Vuoden 2021 aikana vahvistimme organisaatiota ja laajensimme kyvykkyyksiämme monimuotoisella osaamisella. Kulttuuritaustaltaan
monimuotoinen organisaatio on vahvuutemme toimintamaissamme. Kuuntelemme henkilöstöämme aktiivisesti ja myyjien sekä esihenkilöiden koulutuksissa tarjoamme työkaluja monimuotoisessa työyhteisössä työskentelyyn.

Vuonna 2021 Kamuxilla työskenteli henkilötyövuosiksi muutettuna keskimäärin 848 henkilöä, ja palvelimme asiakkaitamme 29 eri kielellä. Konsernissa työskentelevistä noin 9 prosenttia (9) oli naisia.

Kamux pidentää työuria tarjoamalla työpaikkoja kaikenikäisille ihmisille. Tarjoamme kesätyöpaikkoja vielä opiskeleville ja jatkamme ihmisten työuria tarjoamalla esimerkiksi autolähettien tehtäviä. Kamuxin työntekijöiden ikäjakauma vuonna 2021 oli 15–83 vuotta. Työntekijöistämme alle 25-vuotiaita oli noin 39 prosenttia ja yli 55-vuotiaiden osuus noin 32 prosenttia.