FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Järkeviä valintoja

Järkeviä valintoja

Tuoreempia autoja, vaihtoehtoisia käyttövoimia

Liikenteen osuus on noin neljännes kaikista kasvihuonekaasupäästöistä sekä Euroopassa että globaalisti (Euroopan komissio ja SLOCAT Transport and Climate Change Global Status Report). Henkilöautoliikenteen osuus EU:n hiilidioksidipäästöistä on noin 12 prosenttia (EU Reporter). Myös autonvalmistuksen hiilidioksidijalanjälki on iso, ja siksi jo tuotetut ajoneuvot kannattaa käyttää järkevällä tavalla elinkaarensa ajan ja hyödyntää sen jälkeen niiden materiaalit kiertotaloudessa.

Suomessa Kamux uudistaa autokantaa maahantuomalla uudempia ja matalampipäästöisiä autoja kuin Suomen teillä keskimäärin liikkuu. Maahantuomiemme autojen keskimääräinen ikä vuonna 2022 oli 4,8 vuotta (5,5). Suomessa niin rekisterissä kuin liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä on vuodesta 2007 lähtien kuitenkin noussut (Tilastokeskus). Suomessa liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuodesta 2005 vuoteen 2020 vähentyneet noin 19 prosenttia (Traficom).

Ladattavien autojen osuus uusien autojen kaupasta on kasvanut voimakkaasti kaikissa Kamuxin toimintamaissa. Esimerkiksi Ruotsissa yli puolet uusista myydyistä autoista on ladattavia autoja, mutta osuus koko autokannasta on kuitenkin edelleen varsin pieni. Ruotsissa ladattavien autojen osuus koko autokannasta vuonna 2022 oli noin 9 prosenttia. Ladattavien autojen osuus on kasvanut myös käytettyjen autojen kaupassa ja Kamuxin myymien ladattavien hybridi- ja sähköautojen määrä kasvoi 27 % verrattuna vuoteen 2021.

 

Kiertotalouden toimija

Kamuxin toiminta on osa kiertotaloutta, jossa uusiutumattomia luonnonvaroja säästetään kunnostamisen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen kautta. Kamuxin toiminta mahdollistaa osaltaan jo valmistettujen autojen liikenteessä pitämisen niiden järkevän elinkaaren ajan. Hiilidioksidipäästöjen kannalta autot kannattaisi romuttaa noin 15–20 vuoden käyttöiässä. Jopa 95 prosenttia romutetusta autosta pystytään hyödyntämään uudelleen.

Kamux tekee käytettyjen autojen vähittäiskauppaa ostamalla autoja kansainvälisen hankintaverkoston kautta sekä yksittäisiltä kuluttajilta ja myy niitä eteenpäin. Tukku- ja yksittäishankinnat tehdään aina Kamuxin hankintaohjeen mukaisesti.

Vuonna 2022 huolto-, korjaus- ja varustelutoimenpiteitä tehtiin 50 prosentille (52) myymistämme autoista. Toimenpiteillä varmistimme, että myymiemme autojen käytettävyys on mahdollisimman hyvä auton ikä huomioiden. Huolto- ja korjaustyöt jatkavat sen jäljellä olevaa järkevää elinkaarta. Käytämme laadukkaita kierrätettyjä varaosia mahdollisuuksien mukaan.

 

Tehokasta toimintaa

Toiminnastamme syntyvä keskeisin suora ympäristövaikutus on päästöt, joita syntyy autojen siirtämisestä ostopaikasta liikkeisiin ja liikkeiden välillä. Sisäisten prosessien kehittämisen ja data-analytiikan avulla pyrimme tehostamaan myynnissä olevien autojen sijoittelua ja logistiikkaa, ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan siirtämään useita autoja kerralla minimoidaksemme siirroista aiheutuvat päästöt.

Olemme myös opastaneet henkilöstöämme taloudelliseen ajotapaan. Investoimme tiedolla johtamiseen, jonka avulla pyrimme yhdistämään alueellisen kysynnän ja tarjonnan mahdollisimman tehokkaasti ja vähennämme näin myös autojen siirtotarvetta. Huolto-, korjaus- ja puhdistustyöt teetämme pääosin paikallisilla toimijoilla ja näin vältämme ylimääräistä autojen siirtelyä. Vuonna 2022 Kamuxin polttoaineen kulutus oli 30 (32) litraa myytyä autoa kohden.

Kamux minimoi jätteen määrän ja kierrättää jätteet asianmukaisesti ja tehokkaasti. Samaa toimintamallia edellytämme toimittajiltamme ja alihankkijoiltamme muun muassa akkujen, renkaiden ja ongelmajätteiden osalta. Kamux maksaa Suomen Autokierrätykselle auton osiin liittyvästä asianmukaisesta kierrätyksestä jäsenmaksun vuosittain.

Vuonna 2022 jätteen määrä oli 53,50 tonnia (37,14), hyötykäyttöaste oli 98 prosenttia (83) ja kierrätysaste 11 prosenttia (10). Jätteen määrään ja hyötykäyttöasteeseen vaikuttavat toiminnan laajuus ja jätejakeiden määrien vaihtelut. Tiedot kattavat 44 myymälää (50) Suomessa. Hillitsemme myymälöidemme energiankulutusta ja suosimme vähäpäästöistä energiaa kiinteistöissä, joiden energiaratkaisuihin voimme suoraan vaikuttaa. Toimistotiloissamme suosimme myös kierrätettyjä kalusteita.