FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Järkeviä valintoja

Järkeviä valintoja

 

Tuoreempia autoja, vaihtoehtoisia käyttövoimia

Kamux tukee kansallisia energia- ja ilmastostrategioita sekä päästövähennystavoitteita. Liikenteen osuus on noin viidennes kaikista kasvihuonekaasupäästöistä globaalisti. Henkilöautoliikenteen osuus puolestaan tieliikenteen päästöistä on noin 45 %(Ourworldindata.org). Autonvalmistuksen hiilidioksidikuorma on iso, ja siksi jo tuotetut ajoneuvot kannattaa käyttää järkevällä tavalla elinkaarensa ajan ja hyödyntää sen jälkeen niiden materiaalit kiertotaloudessa. Kamux tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman autoja ja myös uuden teknologian vähäpäästöisiä polttomoottoriautoja sekä vaihtoehtoisia käyttövoimia. Kuitenkin kotitalouksien käytettävissä olevat tulot määrittävät sen, millaisia autovalintoja ihmiset tekevät ja minkä hintakategorian ajoneuvoja useimmilla ihmisillä on mahdollisuus hankkia.

Suomessa päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2010 vuoteen 2019 mennessä noin kolmanneksen (Ilmasto-opas.fi). Suomessa liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö oli vuoden 2020 lopussa 153,5 g/km (Liikennefakta.fi)(155,4, NEDC). Kamuxin tuontiautojen CO2-päästöt olivat vuonna 2020 keskimäärin 130,7 g/km (129,7). Uudistam-me Suomen autokantaa maahantuomalla tuoreempia ja matalampipäästöisiä autoja, kuin Suomen teillä keskimäärin liikkuu. Maahantuomiemme autojen keskimääräinen ikä vuonna 2020 oli 4,3 vuotta, kun Suomessa liikennekäytössä olevien henki-löautojen keski-ikä vuonna 2020 oli Auto-alan tiedotuskeskuksen mukaan 12,5 vuotta. Tilastokeskuksen mukaan vuodesta 2007 lähtien niin rekisterissä kuin liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä on noussut joka vuosi.

Vuonna 2020 Suomeen maahantuomistamme autoista 29 % (24) oli vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia autoja kuten hybridejä, sähkö-, kaasu- tai etanoliautoja, ja kaikista Suomessa myymistämme autoista näitä oli noin 8 % (6). Shop-in-shop-konseptimme Kamux Green kokoaa saman katon alle kattavan valikoiman hybridi-, sähkö- ja kaasuautoja. Kamux Green on laajentunut jo kolmeen myymälään.

Vaikka vaihtoehtoisten käyttövoimien määrä suhteellisesti kasvaa, absoluuttiset määrät ovat edelleen vähäiset ja autokanta Euroopassa muuttuu hitaasti. Vuonna 2020 Suomessa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 20 % (9) oli kaasu-, sähkö- ja etanoliautoja sekä ladattavia hybridejä, 61 % (78) oli polttomoottoriautoja ja ei-ladattavia hybridejä 19 % (14). Koko Suomen autokannasta vuonna 2020 kaasu-, sähkö- ja etanoliautoja sekä ladattavia hybridejä oli alle 3 % (2) (Autoalan Tiedotuskeskus).

Ruotsissa 2020 ensirekisteröidyistä autoista noin 32 % (13) oli kaasu-, sähkö- ja etanoliautoja sekä ladattavia hybridejä, ja koko autokannasta noin 8 % (7) (Trafa.se). Saksassa 2020 ensirekisteröidyistä autoista reilut 14 % (3) oli kaasu-, sähkö- ja etanoliautoja sekä ladattavia hybridejä, ja koko henkilöautokannasta edelleen alle 2 % (2) (Kraftfahrt-Bundesamt).

Kiertotalouden toimija

Teemme käytettyjen autojen vähittäiskauppaa ostamalla autoja hankintaverkostomme kautta sekä yksittäisiltä kuluttajilta ja myymällä niitä eteenpäin. Autojen hankinta tehdään aina Kamuxin hankintaohjeen mukaisesti. Toteutimme vuonna 2020 huolto-, korjaus- ja varustelutoimenpiteitä 56 %:lle myymistämme ajoneuvoista, jotta autojen käytettävyys säilyy niiden järkevän elinkaaren ajan. Kamuxin toiminta on kierrätystä ja osa kiertotaloutta, jossa uusiutumattomia luonnonvaroja säästetään kunnostamisen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen kautta.

Tehokasta toimintaa

Käytämme resursseja järkevästi ja edellytämme samaa kumppaneiltamme. Oman toimintamme keskeisin ympäristövaikutus syntyy autojen siirtämisestä liikkeidemme välillä. Autojen siirtoja pyritään optimoimaan reittien ja siirtotapojen valinnoilla. Investoimalla tiedolla johtamiseen pyrimme yhdistämään kysynnän ja tarjonnan. Siten pystymme sijoittamaan autot myymälöihimme niin, että niiden siirtely on vähäisempää. Olemme ohjeistaneet henkilöstömme ympäristötietoiseen ja taloudelliseen ajotapaan. Autoihimme tankataan vain välttämätön määrä polttoainetta. Kamuxin polttoaineen kulutus vuonna 2020 oli 29 (29) litraa myytyä autoa kohden. Huolto-, korjaus- ja puhdistustyöt teetetään paikallisilla kumppaneilla, jolloin ei synny turhia ajoja. Samalla tuetaan yritystoimintaa, jolla työllistetään ihmisiä eri puolilla maata kaikissa Kamuxin toimintamaissa. Yhteensä kumppaneita on noin viisi tuhatta sisältäen myös autojen ostokanavat ja -kumppanit.

 

 

Käytämme laadukkaita kierrätettyjä varaosia mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi moottorit, vaihteistot, turbot, ohjausvaihteet ja muut suuremmat varaosat ovat pääosin ns. uudelleen valmistettuja. Pienemmät varaosat ovat uusia. Edellytämme kumppaneiltamme asianmukaista jätteiden kierrättämistä muun muassa akkujen, renkaiden ja ongelmajätteiden osalta. Minimoimme jätteen määrän ja kierrätämme jätteet. Maksamme Suomen Autokierrätykselle vuosittain auton osiin liittyvästä asianmukaisesta kierrätyksestä jäsenmaksun. Toimistotiloissamme suosimme myös kierrätettyjä kalusteita. Jätteen määrä vuonna 2020 oli 25,86 tonnia (21,85).

Hyötykäyttöaste oli 95 % (97) ja kierrätysaste 12 % (13). Jätteen määrään ja hyötykäyttöasteeseen vaikuttavat toiminnan volyymi ja jätejakeiden määrien vaihtelut. Vuoden 2020 tiedot kattavat 45 Suomen 50 myymälästä (48). Lopuissa myymälöissä jätehuolto on osa laajempaa sopimusta kiinteistöhuollosta. Hillitsemme liikkeidemme energiankulutusta erityisesti kiinteistöissä, joiden energiaratkaisuihin voimme suoraan vaikuttaa.