FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Järkeviä valintoja

Järkeviä valintoja

Vaikka vaihtoehtoisten käyttövoimien määrä suhteellisesti kasvaa, niin absoluuttiset määrät ovat edelleen vähäiset. Vuonna 2019 Suomessa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 8,8 % oli kaasu-, sähkö- ja etanoliautoja sekä ladattavia hybridejä, 77,6 % oli polttomoottoriautoja ja ei-ladattavia hybridejä 13,6 %. Koko Suomen autokannasta vuonna 2019 kaasu-, sähkö- ja etanoliautoja sekä ladattavia hybridejä oli alle 2 %. Ruotsissa 2019 ensirekisteröidyistä autoista noin 13 % (Trafa.se) oli kaasu-, sähkö- ja etanoliautoja sekä ladattavia hybridejä, ja koko autokannasta noin 7 %. Saksassa 2019 ensirekisteröidyistä autoista reilut 3 % oli kaasu-, sähkö- ja etanoliautoja sekä ladattavia hybridejä, ja koko henkilöautokannasta alle 2 % (KraftfahrtBundesamt).

Jo tuotetun kierrättäjä

Käytämme resursseja järkevästi ja edellytämme samaa kumppaneiltamme. Kamuxin toiminta on kierrätystä ja osa kiertotaloutta, jossa uusiutumattomia luonnonvaroja säästetään kunnostamisen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen kautta. Teemme käytettyjen autojen vähittäiskauppaa ostamalla autoja toimitusverkostomme kautta sekä yksittäisiltä kuluttajilta ja myymällä niitä eteenpäin. Autojen hankinta tehdään aina Kamuxin hankintaohjeen mukaisesti.

Tehokasta toimintaa

Oman toimintamme suorat ympäristövaikutukset syntyvät pääasiassa liikkeiden lämmityksestä ja autojen siirtämisestä liikkeidemme välillä. Autojen siirtoja pyritään optimoimaan reittien ja siirtotapojen valinnoilla. Investoimalla tiedolla johtamiseen pyrimme yhdistämään kysynnän ja tarjonnan. Siten pystymme sijoittamaan autot myymälöihimme niin, että niiden siirtely on vähäisempää. Olemme ohjeistaneet henkilöstömme ympäristötietoiseen ja taloudelliseen ajotapaan. Autoihimme tankataan vain välttämätön määrä polttoainetta. Huolto-, korjaus- ja puhdistustyöt teetetään paikallisilla kumppaneilla, jolloin ei synny turhia ajoja.

Samalla tuetaan yritystoimintaa, jolla työllistetään ihmisiä eri puolilla maata kaikissa Kamuxin toimintamaissa. Yhteensä kumppaneita on noin 5 000 sisältäen myös autojen ostokanavat ja -kumppanit.

Käytämme laadukkaita kierrätettyjä varaosia mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi moottorit, vaihteistot, turbot, ohjausvaihteet ja muut suuremmat varaosat ovat pääosin ns. uudelleen valmistettuja. Pienemmät varaosat ovat uusia. Edellytämme kumppaneiltamme asianmukaista jätteiden kierrättämistä muun muassa akkujen, renkaiden ja ongelmajätteiden osalta.

Minimoimme jätteen määrän ja kierrätämme jätteet. Maksamme Suomen Autokierrätykselle vuosittain auton osiin liittyvästä asianmukaisesta kierrätyksestä jäsenmaksun. Suosimme matkustamisen sijaan etäneuvotteluita. Toimistotiloissamme suosimme myös kierrätettyjä kalusteita.

Jätteen määrä vuonna 2019 oli 21,85 tonnia. Hyötykäyttöaste oli 97 % ja kierrätysaste 13 %. Tiedot kattavat 44 Suomen 48 myymälästä. Lopuissa neljässä myymälässä jätehuolto on osa laajempaa sopimusta kiinteistöhuollosta.

Hillitsemme liikkeidemme energiankulutusta erityisesti kiinteistöissä, joiden energiaratkaisuihin voimme suoraan vaikuttaa. Liikkeiden energiankulutus ja päästöt syntyvät pääasiassa valaistuksesta ja lämmityksestä. Ne ovat usein osa vuokrasopimuksia, jolloin Kamux ei voi vaikuttaa niihin suoraan. Sähkönkulutus kattaen 18 Suomen myymälää sekä Hämeenlinnan konttoritilat oli 1 480 MWh vuonna 2019.