FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Luottamuksen arvoinen

Luottamuksen arvoinen

Hyvä autokaupan tapa ja hallinto

Kamuxin tavoitteena on olla autokaupan edelläkävijä luottamuksen ja avoimuuden kulttuurin rakentajana.

Toimimme lakien ja säännösten mukaisesti ja edellytämme Hyvä autokaupan tapa toimintaohjeemme (Code of Conduct) noudattamista päivittäisessä työssä.

Jokainen uusi Kamux-myyjä perehdytetään toimintaohjeen mukaisiin toimintatapoihin. Näin edistämme sisäisesti hyvän kuluttajakaupan ja hallinnon toimintatapoja, jotka tukevat Kamuxille strategisesti tärkeän erinomaisen asiakaskokemuksen toteutumista. Me Kamuxilla emme tavoittele omaa etua tai ota vastaan lahjuksia, emme hyväksy, helpota tai edistä rahanpesua tai harmaata taloutta. Edellytämme myös kaikkia kanssamme yhteistyötä tekeviä autojen, palveluiden ja tavarantoimittajia noudattamaan toimintaohjettamme lakien ja säädösten lisäksi.

Noudatamme aina kuluttajansuojalakia ja kaupanteon yhteydessä kerromme rehellisesti auton kunnosta, mahdollisista puutteista sekä osallistumme korjauskustannuksiin kuluttajaneuvonnan elinkaarimallin mukaisesti. Noudatamme aina kuluttajansuojalakia ja kaupanteon yhteydessä kerromme rehellisesti auton kunnosta, mahdollisista puutteista sekä osallistumme korjauskustannuksiin kuluttajaneuvonnan elinkaarimallin mukaisesti.

Kamuxilla on henkilöstölleen käytössä anonyymi whistle blowing -ilmoituskanava, jonka kautta mahdolliset havainnot Hyvän autokaupan tavan vastaisesta toiminnasta, väärinkäytöksestä tai väärinkäytösepäilyistä voidaan ilmoittaa. Yhtiön verkkosivuilla on myös yleinen palautesähköposti. Vuonna 2019 vastaanotimme yhtiön ulkopuolelta kaksi whistle blowing -ilmoitusta, jotka käsiteltiin ja tutkittiin prosessin mukaisesti. Ne eivät antaneet aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Erinomainen asiakaskokemus

Kamux haluaa tarjota parhaan asiakaskokemuksen käytettyjen autojen vähittäiskaupassa. Tavoitteena on, että asiointi kanssamme on sujuvaa, läpinäkyvää, luottamusta herättävää ja suositteluun kannustavaa. Autoa ostaville asiakkaille tarjoamme mahdollisuuden sujuvaan monikanavaiseen asiointiin – valtaosa asiakkaistamme valitsee asiointitavakseen tänä päivänä verkon ja myymälän yhdistelmän.

Jokaiselle auton ostaneelle lähetetään asiakastyytyväisyyskysely, jonka tulokset ovat keskeinen mittari toimintamme ja palvelumme onnistumiselle. Kamux on asettanut asiakastyytyväisyyden tavoitetasoksi 4,5/5. Vuonna 2019 kyselyyn vastasi yhteensä 5 140 auton Kamuxilta ostanutta asiakasta (vuonna 2018: 6 081), ja saavutimme kaikilta markkinoiltamme kokonaisarvosanan 4,3/5 (vuonna 2018: 4,2/5). Asiakastyytyväisyys kohosi edelliseen vuoteen verrattuna kohti asettamaamme tavoitetta. Näemme, että tähän vaikuttivat vuoden aikaiset sisäiset koulutukset, joissa asiakaskokemus on
ollut keskeisessä roolissa.

Jälkimarkkinointitiimi vastaa yhdessä myyntihenkilöstön kanssa reklamaatioiden hoitamisesta kaikissa toimintamaissa Kamuxin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti. Pyrimme hoitamaan reklamaatiotapaukset mahdollisimman avoimesti, nopeasti ja oikein, jotta saavuttaisimme erinomaisen asiakaskokemuksen kaikissa tapauksissa, ja siksi lisäsimme resursseja jälkimarkkinoinnissamme vuonna 2019.

Arvoa omistajille

Kamux on sitoutunut kannattavaan kasvuun. Tavoitteenamme on kasvattaa omistaja-arvoamme pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella työllä. Arviomme mukaan kasvumme on kestävällä pohjalla; kehitämme olemassa olevia myymälöitä ja avaamme uusia strategisesti keskeisille kauppapaikoille kasvukeskuksiin ja hyville sijainneille asiointikeskittymiin. Kasvatamme myyntiä digitaalisilla myyntija asiakaspalvelukanavilla sekä ristiinmyynnillä.

Kamuxin liikevaihto on kasvanut vuonna 2017 toteutuneen pörssilistautumisen jälkeen keskimäärin 20 prosenttia vuodessa. Tilikaudella 2019 liikevaihtomme nousi 658,5 miljoonaan euroon, missä
oli kasvua edellisvuodesta 24,8 prosenttia. Oikaistu liikevoittomme oli 25,4 miljoonaa euroa eli 3,9 prosenttia liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto vuonna 2019 oli 25 %. Osinkoa Kamuxin tavoitteena on jakaa vähintään 30 prosenttia tilikauden voitosta. Tilikauden 2019 osalta Kamuxin hallitus ehdotti, että tilikauden voitosta jaetaan 48,4 prosenttia osinkona.

Tunnollinen veronmaksaja

Verojalanjälkemme oli 74,1 (56,8) miljoonaa euroa. Merkittävimmät verojen maksuun liittyvät erät olivat autoverot sekä tilitetyt marginaali- ja arvonlisäverot. Tuloveroja Kamux maksoi vuonna 2019 yhteensä 5,0 (4,9) miljoonaa euroa.