Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Code of Conduct

Code of Conduct

1. Toimimme reilusti ja tasapuolisesti työpaikalla  

Kamuxilla kohtelemme reilusti, yhdenvertaisesti ja syrjimättä kaikkia työkavereitamme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Vaadimme tätä myös yhteistyökumppaneiltamme. 

Kunnioitamme toisiamme ja arvostamme ihmisten erilaisuutta. Luomme työilmapiirin, jossa on mukava tehdä töitä. Rakennamme yhdessä luottamuksen,  arvostuksen ja auttamisen kulttuuria.  
Emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista, häirintää, hyväksikäyttöä tai syrjintää  työkavereitamme, asiakkaitamme tai yhteistyökumppaneitamme kohtaan. Muistamme, että myös sopimattomat kehut ja kommentit sekä säädyttömät vitsit voivat olla häirintää. Kiusaaminen  ja häirintä on aina omakohtainen kokemus. Vaikka et itse kokisi kiusanneesi työkaveria, hän voi tuntea toisin. Tiedostamme tämän ja kunnioitamme toistemme näkökulmaa.  

Noudatamme aina työlainsäädäntöä. Maksamme oikeudenmukaisen korvauksen työstä ja palkitsemme tasapuolisesti ja harkitusti hyvistä työsuorituksista.  Kun palkkaamme uusia kamuxlaisia,  teemme sen yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti, emmekä syrji yksittäisen ominaisuuden tai taustan perusteella. Arvioimme ihmisiä vain pätevyyden ja  työsuoritusten perusteella. 

Kamuxilla kunnioitamme myös jokaisen yksityisyyttä, uskontoa, yhdistymisvapautta sekä vapautta ammatilliseen järjestäytymiseen.  

Kamux on päihteetön työpaikka. Alkoholi, huumeet ja päihtymys eivät missään olosuhteissa kuulu työpaikalle, ja niiden suhteen meillä on nollatoleranssi. Voimme yhdessä nostaa maljan juhlatilanteessa esihenkilön ohjeiden mukaisesti.  

2. Viestimme fiksusti  

Kamuxin viestintä ja markkinointi on avointa, asiantuntevaa ja luotettavaa.

Emme henkilökohtaisesti edusta Kamuxia muille kuin asiakkaillemme. Emme esimerkiksi anna kommentteja tai haastatteluja medialle ilman, että siitä on sovittu erikseen Kamuxin viestinnän kanssa. Yrityksemme edustajina toimivat erikseen sovitut puhehenkilöt. 

Kamuxin työntekijöillä on täysi sananvapaus, mutta ymmärrämme, että henkilökunnan julkiset kommentit yhdistetään helposti Kamuxiin. Siksi vältämme  tilanteita, joissa voisimme vahingoittaa Kamuxin mainetta. Emme myöskään osallistu Kamuxin nimissä sosiaalisen median keskusteluihin. Muistamme aina kertoa, että mielipiteemme ovat henkilökohtaisia, eivätkä Kamuxin kantoja.

Huomioimme myös Kamuxin tiloissa käytävät keskustelut: emme käy liiketoimintaa tai muita luottamuksellisia  keskusteluja myymälässä asiakkaiden kuullen.

Kamuxin tarjoama sähköpostiosoite on tarkoitettu työasioihin, emmekä käytä sitä esimerkiksi henkilökohtaisiin nettikeskusteluihin tai kilpailuihin osallistumiseen. 

3. Teemme rehellistä kauppaa

Tärkein tavoitteemme on tyytyväinen asiakas. Olemme rehellisiä  ja luotettavia kauppakumppaneita ja pidämme hyvät ja avoimet  suhteet asiakkaisiin, alihankkijoihin ja palveluntarjoajiin. Odotamme avoimuutta ja rehellisyyttä myös asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme. 

Kamuxilla me myymme käytettyjä autoja siinä kunnossa kuin ne ovat, joten täysin virheettömiä autot eivät ole. Kerromme rehellisesti asiakkaille autoista ja niiden mahdollisista puutteista. Merkitsemme puutteet ja viat kauppakirjaan. Noudatamme aina kaupankäynnissä kuluttajan suojalakia ja kerromme asiakkaillemme kuluttajansuojalain mukaisesta virhevastuustamme. Hoidamme reklamaatiot reilusti, perustellusti ja kohtuullisessa ajassa ja pidämme asiakkaan ajan tasalla reklamaation hoidosta. Mahdolliset huomaamatta jääneet piilevät viat korjaamme jälkikäteen kuluttajansuojalakia noudattaen. Odotamme avoimuutta ja rehellisyyttä myös asiakkailtamme. 

Palvelemme asiakkaitamme riippumatta heidän taustastaan ja ominaisuuksistaan. Tarjoamme rahoitusta autokauppaan vain yhteistyökumppanimme kautta. 

Olemme reiluja myös kilpailijoitamme kohtaan. Emme estä tai rajoita toimivaa kilpailua, emmekä häiritse muiden yritysten toimintaa. Emme riko kilpailulakeja. 

Pidämme huolta, että kaikki työkaverimme osaavat tunnistaa huijausyritykset ja toimia epäilyttävissä tilanteissa. 

4. Olemme riippumattomia ja lahjomattomia 

Kamuxilla emme ota tai anna lahjuksia tai palveluksia. Säilytämme riippumattomuutemme, emmekä jää palveluksia velkaa. Meillä on nollatoleranssi korruptioon. 

Työssämme emme ota vastaan emmekä anna lahjuksia tai ilmaisia palveluksia. Lahjukset voivat olla selkeitä, kuten suorat lahjat tai raha, tai piileviä, kuten yllättävät alennukset tai ilmaiset palvelut. Myös kalliit ja näyttävät edustustilaisuudet ja esimerkiksi ulkomaanmatkat toisen osapuolen maksamana voivat olla lahjuksia. 

Arvoltaan vähäisiä, perusteltuja ja tilanteeseen sopivia lahjoja voimme antaa ja ottaa vastaan harkinnan mukaan. 

Annetut ja vastaanotetut lahjat voivat olla enintään 50 euron arvoisia. Matkoja ja muita vastaavia etuja emme ota vastaan lainkaan, vaan maksamme matkamme aina itse matkustussääntöjemme mukaisesti. 

Kamuxin järjestämät edustustilaisuudet ovat aina perusteltuja ja yrityksen linjan mukaisia, eikä niillä koskaan pyritä lahjomaan ketään. Kamuxin sisäiset tapahtumat tukevat yrityksen toimintaa ja noudattavat annettua ohjeistusta. Esimerkiksi tiimien palkitsemiseksi tarkoitetut tapahtumat liittyvät aina hyvään työsuoritukseen. 

5. Huolehdimme Kamuxin omaisuudesta 

Pidämme yhdessä huolta Kamuxin omaisuudesta. Käytämme työvälineitä vain työkäyttöön ja huolehdimme myös Kamuxin aineettomasta omaisuudesta, kuten erilaisista tiedoista. 

Myynnissä olevat autot ovat Kamuxin omaisuutta, ja niiden käyttö omaan ajoon on ehdottomasti kiellettyä ilman esihenkilön erityistä lupaa. Työajoon käytämme aina Kamuxin työautoja, joiden käytössä noudatamme erikseen annettuja ohjeita. Kaikkien autojen avaimet säilytetään ohjeistuksen mukaisesti  myymälätiloissa.

Vältämme tilanteita, joissa työntekijät joutuvat olemaan yksin myymälässä.  

Emme vastaanota käteistä rahaa. Emme milloinkaan hyväksy, tue tai helpota omalla toiminnallamme rahanpesua. Rahanpesu tarkoittaa rikollisesti hankitun rahan tai muun omaisuuden alkuperän häivyttämistä.  Jos epäilet mahdollista rahanpesua, kerro asiasta esihenkilöllesi ja Kamuxin taloushallintoon.  

Kamuxin luottokortteja käytämme vain yrityksen tarpeisiin. Polttoainekorteilla tankkaamme vain Kamuxin ajoneuvoja yrityksen käyttöön. Emme anna tai lainaa henkilökohtaisia yrityskorttejamme  
muiden työkavereidemme käyttöön. Laskut käsittelemme ja hyväksymme ajallaan sisäisten ohjeidemme mukaisesti. Pidämme myös tunnukset Kamuxin tietojärjestelmiin salassa ja vain omana tietonamme. Pidämme kaikki asiakastiedot salassa ja luottamuksellisina. Emme jaa asiakkaidemme tietoja tai puhu asiakkaistamme ulkopuolisille.  

Myös työssä saamamme tiedot Kamuxista ovat yrityksen omaisuutta, emmekä jaa niitä muille tahoille, esimerkiksi uudelle työnantajalle.

Kunnioitamme myös muista yrityksistä Kamuxille siirtyneiden  
vaitiolovelvollisuutta, emmekä painosta työkavereitamme kertomaan edellisten työnantajien tietoja. 

6. Vältämme eturistiriitojen syntymistä 

Teemme työssämme aina kaikki päätökset Kamuxin hyväksi. Emme ole mukana kilpailevassa liiketoiminnassa tai aja henkilökohtaista etuamme työasioissa. 

Emme koskaan tavoittele omaa tai läheistemme etua työtehtävissämme, eivätkä henkilökohtaiset suhteet saa vaikuttaa työntekoomme. Emme harjoita Kamuxin kanssa kilpailevaa tai sitä haittaavaa liiketoimintaa.  

Emme missään nimessä muuta autojen osto- tai myyntihintaa omaksi tai läheistemme eduksi, vaikka kyse olisi pienestä muutoksesta. 

Ymmärrämme jäädä pois päätöksistä, jotka koskettavat meitä tai läheisiämme. Emme esimerkiksi osallistu uusien työntekijöiden valintaan, jos joku läheisemme on hakenut työpaikkaa. 

7. Pidämme huolta työntekijöistämme  ja ympäristöstämme 

Pidämme huolta työkavereidemme työoloista ja työturvallisuudesta joka päivä. Tunnemme vastuumme ympäristöstämme ja luonnosta ja toimimme fiksumman liikennekulttuurin puolesta.  

Kamux on turvallinen työpaikka. Huolehdimme mukavista ja turvallisista työoloista kaikissa toimipisteissämme.  Pidämme huolen työergonomiasta, oikeista varusteista ja vaatteista sekä turvallisista työtavoista. 

Varmistamme yhdessä myymälöiden ja toimipisteiden turvallisuuden: lukitsemme ovet ja pidämme huolen, etteivät asiattomat henkilöt pääse tiloihimme. Vältämme tilanteita, joissa työntekijät  joutuvat olemaan yksin myymälässä. Muistamme myös lukita tietokoneet ja pitää huolen tietoturvasta. 

Me kamuxlaiset toimimme turvallisemman ja fiksumman liikennekulttuurin puolesta ja olemme itse esimerkkeinä liikenteessä. Noudatamme nopeusrajoituksia, ajamme taloudellisesti, emmekä koskaan aja päihtyneinä. Yrityksen autoilla ajaessamme olemme erityisen huolellisia, sillä edustamme silloin liikenteessä Kamuxia.  

Huomioimme kaikessa toiminnassamme ympäristönäkökohdat. Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja edistämme kestävää kehitystä. Hävitämme ongelmajätteet ja kierrätämme autonrenkaat  
asianmukaisesti. Suosimme ympäristöystävällisiä tuotteita ja tarvikkeita. Odotamme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme.