Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Hallinnointi Yhtiökokous

Yhtiökokous

Kamuxin ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä joko Helsingissä tai Hämeenlinnassa. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

  • tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
  • tilintarkastuskertomus;


päätetään

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  • taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä;


valitaan

  • hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; sekä
  • tilintarkastaja


Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ja kokouksen ilmoittautumis- ja osallistumisohjeet. Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävinä olevista asioista . Kamuxilla on yksi osakelaji , ja jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva vaatimus on esitettävä hallitukselle kirjallisesti riittävän ajoissa, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö julkaisee verkkosivuillaan määräpäivän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaatimuksestaan, sekä posti- tai sähköpostiosoitteen, johon vaatimus tulee lähettää.

Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön verkkosivuilla.  Lisäksi yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella.

Osaketyökalut

Lue lisää

Strategia

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

Lue lisää

Raportit ja esitykset

Lue lisää