Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tiedotteet ja julkaisut Tiedonantopolitiikka
Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

Kamux pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä käytössään oikeat ja riittävät tiedot yhtiön osakkeiden arvon määrittämiseksi.

Kamuxin sijoittajaviestinnän verkkosivusto www.kamux.com on keskeinen yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien tietojen julkaisukanava. Kaikilla sidosryhmillä on yhtäläiset mahdollisuudet verkkosivuston tarjoamien tietojen käyttöön.

Kamux noudattaa hiljaisen jakson periaatetta ennen säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja. Poikkeuksena tähän sääntöön ovat yhtiökokous (jos pidetään hiljaisen jakson aikana) ja merkittävään liiketoimeen ja siitä viestimiseen liittyvän pörssitiedotteen julkaiseminen.  Hiljainen jakso alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistuspäivää. Hiljaisen jakson aikana yhtiö ei kommentoi raportoimattoman eikä kuluvan neljänneksen liiketoiminnan näkymiään. Yhtiö ei hiljaisen jakson aikana myöskään tapaa analyytikkoja tai sijoittajia eikä esiinny pääomamarkkinoihin liittyvissä tilaisuuksissa. Hiljainen jakso päättyy konsernin tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamiseen.

Kamuxin viestinnän periaatteet on kirjattu yhtiön tiedonantopolitiikkaan.