Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Hallinnointi Palkitseminen Hallitus

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäseniä suositellaan  omistamaan yhtiön osakkeita ja yhtiökokous voi päättää, että osa hallituksen palkitsemisesta maksetaan yhtiön osakkeina.

Hallituksen tai valiokuntien kokouksista ei makseta erillistä korvausta. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön tai sen konserniyhtiöön eivätkä he ole oikeutettuja työsuhdeliitännäisiin palkanluontoisiin etuihin taikka eläke-etuihin. Hallituksen jäsenet eivät ole Kamuxin lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piirissä.

Kamuxin hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat yhtiökokouksen 20.4.2023 päätöksen perusteella seuraavat:

Jäsen Vuosipalkkio
Hallituksen puheenjohtaja 68 000 euroa
Hallituksen jäsen 31 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2 500 euroa
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2 500 euroa

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Kamux Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Palkkioina maksettujen osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja. Valiokuntien palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osaketyökalut

Lue lisää

Strategia

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

Lue lisää

Raportit ja esitykset

Lue lisää