Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Hallinnointi Palkitseminen Hallitus

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäseniä suositellaan  omistamaan yhtiön osakkeita ja yhtiökokous voi päättää, että osa hallituksen palkitsemisesta maksetaan yhtiön osakkeina.

Hallituksen tai valiokuntien kokouksista ei makseta erillistä korvausta. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön tai sen konserniyhtiöön eivätkä he ole oikeutettuja työsuhdeliitännäisiin palkanluontoisiin etuihin taikka eläke-etuihin. Hallituksen jäsenet eivät ole Kamuxin lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piirissä.

Kamuxin hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat yhtiökokouksen 18.4.2024 päätöksen perusteella seuraavat:

Jäsen Vuosipalkkio
Hallituksen puheenjohtaja 70 000 euroa
Hallituksen jäsen 32 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2 500 euroa
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 3 500 euroa

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Kamux Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Palkkioina maksettujen osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja. Valiokuntien palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron palkkio kultakin sellaiselta hallituksen tai valiokunnan kokoukselta, johon jäsen matkustaa oman asuinmaansa ulkopuolelle.

Osaketyökalut

Lue lisää

Strategia

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

Lue lisää

Raportit ja esitykset

Lue lisää