Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Osake Johdon osakeomistus

Johdon osakeomistus

Kamux on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, (EU) No 596/2014, mukaisiksi yhtiön johtotehtävissä toimiviksi henkilöikseen hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet. Heidän Kamux Oyj:n osakeomistuksensa päivitetään alla olevaan taulukkoon kuukausittain johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallituksen osakeomistus 30.6.2024
Jäsen Osakeomistus
Terho Kalliokoski 89 315
Harri Sivula 47 473
Juha Kalliokoski (1) 5 896 112
Maren Kroll 2 135
Antti Mäkelä 39 389
Kati Riikonen 2 135
Jaana Viertola-Truini 5 914

(1) Suorat omistukset ja Juha Kalliokosken lähipiirin määräysvallassa olevan sijoitusyhtiön omistamat osakkeet.


Johtoryhmän osakeomistus 30.6.2024
Jäsen Osakeomistus
Tapio Pajuharju 34 187
Jukka Havia -
Jani Koivu 23 850
Andy Rietschel -
Martin Verrelli 450
Aino Hökeberg -
Jarkko Lehtismäki 16 000
Marjo Nurmi 1 337
Vesa Uotila 10 020

Suljettu ajanjakso

Kamuxin johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä mahdolliset Kamuxin määrittelemät pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Kamux Oyj:n osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, suljetun ajanjakson aikana, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistuspäivää ja päättyy kyseessä olevan Kamuxin tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen sekä Kamuxin säännöllisesti antaman kolmen tai yhdeksän kuukauden osavuosikatsauksen julkistamispäivänä.

Toimintaympäristö ja trendit

Lue lisää

Avainluvut

Lue lisää

Kamux sijoituskohteena

Lue lisää

Hallinnointi

Lue lisää