Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Hallinnointi Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimi on Kamux Oyj, englanniksi Kamux Corporation.

2 § Yhtiön kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna.

3 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on auto- ja kuljetusala, pääasiallisesti käytettyjen autojen kauppa, ja siihen liittyvät palvelut ja liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa tätä toimintaa itse suoraan ja/tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä. Lisäksi yhtiö voi itse ja/tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä harjoittaa kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa arvopaperi- tai yrityskauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

4 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.

5 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

6 § Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

8 § Edustamisoikeus
Kahdella (2) hallituksen jäsenellä yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä. Hallitus voi lisäksi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä. Hallitus voi päättää myös prokuraoikeuden antamisesta nimetyille henkilöille.

9 § Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja
Yhtiön tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä kestävyystarkastusyhteisö. 

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

10 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous
Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

esitettävä

  • tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
  • tilintarkastuskertomus;


päätettävä

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  • taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  • hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista;
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä;


valittava

  • hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; sekä 
  • tilintarkastaja; sekä
  • kestävyysraportoinnin varmentaja.


12 § Yhtiökokouksen paikka ja järjestäminen etäkokouksena
Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa tai Hämeenlinnassa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla.

Osaketyökalut

Lue lisää

Strategia

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

Lue lisää

Raportit ja esitykset

Lue lisää