Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Meistä Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Pitkän aikavälin tavoitteet

Kamux päivitti strategiansa vuosille 2024-2026 ja pitkän aikavälin tavoitteet maaliskuussa 2024.

Taloudelliset tavoitteet

Myytyjen autojen määrä: 100 000 kpl vuodessa

Liikevaihdon kasvu: Liikevaihto 1,5 miljardia euroa

Liiketoiminnan kannattavuus: Oikaistu liikevoittoprosentti 4 %

Ei-taloudelliset tavoitteet

Asiakastyytyväisyys: NPS (Net Promotor Score) > 60

Henkilöstön hyvinvointi: eNPS (employer Net Promotor Score) > 40

Osinkopolitiikka

Kamuxin tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta.

Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Näkymät vuodelle 2024 

Näkymät

Kamux arvioi vuoden 2024 oikaistun liikevoiton ylittävän vuoden 2023 oikaistun liikevoiton, joka oli 18,0 milj. euroa.

(Annettu 1.3.2024)

Osaketietoa

Lue lisää

Hallinnointi

Lue lisää

Palkitseminen

Lue lisää

Riskienhallinta ja valvonta

Lue lisää